1Királyok 14:1–31

14  Abban az időben Abija, Jeroboám fia megbetegedett,  ezért Jeroboám így szólt a feleségéhez: „Kérlek, öltözz álruhába, nehogy megtudják, hogy Jeroboám felesége vagy, és menj el Silóba. Ott van Ahija próféta. Ő mondta rólam, hogy király leszek e nép felett.+  Vigyél magaddal 10 kenyeret és hintett lepényeket meg egy korsó mézet, és menj el hozzá. Ő majd megmondja neked, mi lesz a fiúval.”  Jeroboám felesége így is tett. Útra kelt hát, elment Silóba+, és megérkezett Ahija házához. Ahija szemei már csak előremeredtek, és a kora miatt nem látott.  Jehova így szólt Ahijához: „Itt van Jeroboám felesége. Azért jön, hogy érdeklődjön a fia felől, aki beteg. Tudatom veled, hogy mit mondj neki.* Amikor ideér, majd álcázza magát.”  Amikor Ahija meghallotta az asszony lépteit, amint az a bejárathoz ért, megszólalt: „Gyere be, Jeroboám felesége! Miért álcázod magad? Súlyos üzenetet kell átadnom neked.  Menj, és mondd meg Jeroboámnak: »Ezt mondja Jehova, Izrael Istene: ’Kiválasztottalak néped közül, hogy népem, Izrael vezetőjévé tegyelek.+  Aztán elszakítottam a királyságot Dávid házától, és neked adtam.+ De te nem lettél olyan, mint szolgám, Dávid, aki megtartotta parancsolataimat, és teljes szívével engem követett, csakis azt cselekedve, amit helyesnek tartok.+  Te rosszabb tettekre vetemedtél mindazoknál, akik előtted voltak, és más istent és fémbálványokat* készítettél magadnak a bosszantásomra,+ nekem pedig hátat fordítottál.+ 10  Ezért csapást hozok a leszármazottaidra, ó, Jeroboám, és kiirtok a családodból minden férfit* Izraelben, beleértve a magára hagyottat és a gyengét is. Elsöpröm a leszármazottaidat,+ ahogy a ganéjt szokták eltakarítani, míg csak meg nem szabadulnak tőle. 11  Akid a városban hal meg, azt a kutyák eszik meg, aki pedig a mezőn hal meg, azt az ég madarai eszik meg, mert Jehova mondta ezt.’« 12  Most pedig indulj, menj haza. Amint beteszed a lábad a városba, meghal a gyermek. 13  Egész Izrael gyászolni fogja, és eltemetik, ugyanis Jeroboám családjából egyedül őt temetik sírba, mert közülük csak őbenne talált valami jót Jehova, Izrael Istene. 14  Jehova olyan királyt választ Izrael fölé, aki kiirtja Jeroboám házát,+ amikor eljön a napja, sőt már most. 15  Lesújt Jehova Izraelre, és ingadozni fog az, mint a nád a vízben. Kigyomlálja Izraelt e jó földből, amelyet ősapáiknak adott.+ Szétszórja őket a folyón* túlra,+ mert szent rudakat* készítettek maguknak,+ így bosszantották Jehovát. 16  Elhagyja Izraelt Jeroboám bűnei miatt, amelyeket elkövetett, és amelyekkel bűnbe vitte Izraelt.+ 17  Jeroboám felesége akkor útnak indult, és eljutott Tircába. Alighogy a ház küszöbéhez ért, a fiú meghalt. 18  El is temették, és egész Izrael gyászolta őt, ahogyan Jehova a szolgája, Ahija próféta által megmondta. 19  Jeroboám egyéb dolgai, hogy miként viselt háborút,+ és hogyan uralkodott, le vannak írva az izraeli királyok idejéről szóló történelmi feljegyzések könyvében. 20  Jeroboám 22 évig uralkodott. Ezután meghalt,+ és a fia, Nádáb lett a király.+ 21  Júdában Roboám, Salamon fia volt a király. 41 évesen kezdett uralkodni, és 17 évig uralkodott Jeruzsálemben, abban a városban, amelyet Jehova kiválasztott+ Izrael összes törzse közül, hogy ott legyen a neve.+ Roboám anyját, aki ammonita volt, Naámának hívták.+ 22  Júda azt tette, amit Jehova rossznak tart,+ és a bűneikkel jobban ingerelték őt, mint az ősapáik.+ 23  Ők is építettek maguknak magaslatokat, szent oszlopokat és szent rudakat*+ minden magas dombon+ és minden dús lombú fa alatt+. 24  Férfi templomi prostituáltak is voltak az országban.+ Júda népe mind ugyanazokat az utálatosságokat követte el, mint azok a nemzetek, amelyeket Jehova kiűzött az izraeliták elől. 25  Roboám király 5. évében Sisák+, Egyiptom királya feljött Jeruzsálem ellen.+ 26  Elvitte Jehova házának kincseit és a király házának* kincseit.+ Mindent elvitt, beleértve az összes aranypajzsot is, amelyeket Salamon készített.+ 27  Roboám király ezért rézpajzsokat készített helyettük, és rábízta őket a királyi ház bejáratánál szolgáló őrség* vezetőire. 28  Valahányszor a király Jehova házába ment, az őrök vitték ezeket, majd visszatették az őrszobába. 29  Roboám egyéb dolgai, minden cselekedete, le vannak írva a júdabeli királyok idejéről szóló történelmi feljegyzések könyvében.+ 30  Roboám és Jeroboám között mindig háborúskodás folyt.+ 31  Aztán Roboám meghalt, és eltemették ősapái mellé Dávid városában.+ Anyját, aki ammonita volt, Naámának hívták.+ Roboám után a fia, Abijám*+ lett a király.

Lábjegyzetek

Vagy: „Így és így beszélj hozzá.”
Vagy: „öntött szobrokat”.
Szó szerint: „falra vizelőt”. Ez egy megvető héber kifejezés, mely férfiakra utal.
Vagyis az Eufráteszen.
Vagy: „palotájának”.
Szó szerint: „kengyelfutók”.
Abijának is nevezik.

Jegyzetek

Multimédia