1János 4:1–21

4  Szeretteim, ne higgyetek el minden ihletett kijelentést*,+ hanem győződjetek meg arról, hogy az ihletett kijelentések* Istentől származnak-e,+ mert sok hamis próféta ment ki a világba+.  Ebből tudjátok, hogy Istentől van-e egy ihletett kijelentés: Minden ihletett kijelentés, amely elismeri, hogy Jézus Krisztus eljött testben, Istentől származik.+  De az az ihletett kijelentés, amely ezt nem ismeri el Jézusról, nem Istentől származik.+ Sőt, ez az antikrisztus ihletett kijelentése, és tudtátok, hogy ezt fogja mondani,+ és a kijelentés már terjed is a világban+.  Ti Istentől származtok, kisgyermekeim, és legyőztétek őket*,+ mert nagyobb az, aki veletek van egységben,+ mint az, aki a világgal van egységben.+  Ők a világból származnak,+ ezért azt mondják, ami a világból származik, és a világ hallgat rájuk.+  Mi Istentől származunk. Aki megismeri Istent, hallgat ránk,+ aki viszont nem Istentől származik, nem hallgat ránk.+ Így tudunk különbséget tenni az igazság ihletett kijelentése és a hazugság ihletett kijelentése között.+  Szeretteim, továbbra is szeressük egymást,+ mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, Istentől született, és ismeri Istent.+  Aki nem szeret, nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet.+  Abból vált nyilvánvalóvá, hogy Isten szeret minket, hogy elküldte a világba az egyszülött Fiát,+ hogy életet nyerjünk általa.+ 10  A szeretet nem abban áll, hogy mi szerettük Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul*+ a bűneinkért.+ 11  Szeretteim, ha Isten így szeretett minket, akkor mi is kötelesek vagyunk szeretni egymást.+ 12  Istent soha senki nem látta.+ Ha továbbra is szeretjük egymást, Isten továbbra is velünk lesz, és a szeretete tökéletessé lesz bennünk.+ 13  Abból tudjuk, hogy egységben vagyunk vele, ő pedig egységben van velünk, hogy nekünk adta a szellemét. 14  Ezenkívül mi láttuk és tanúskodunk róla, hogy az Atya elküldte a Fiát, hogy megmentse a világot.+ 15  Aki elismeri, hogy Jézus Istennek a Fia,+ azzal Isten egységben marad, ő pedig egységben marad Istennel.+ 16  És felismertük és meggyőződtünk arról, hogy Isten szeret minket.+ Isten szeretet,+ és akit mindig szeretet jellemez, az egységben marad Istennel, Isten pedig egységben marad ővele.+ 17  Így lett tökéletessé bennünk a szeretet, hogy bátran beszélhessünk+ az ítélet napján, mert ebben a világban olyanok vagyunk, mint ő*. 18  A szeretetben nincs félelem,+ ugyanis a tökéletes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem akadályoz minket. Valóban, aki fél, nem lett tökéletes a szeretetben.+ 19  Mi azért szeretünk, mert először ő szeretett minket.+ 20  Ha valaki azt állítja: „Szeretem Istent”, és mégis gyűlöli a testvérét, akkor az hazug.+ Mert aki nem szereti a testvérét,+ akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát.+ 21  És azt kaptuk parancsba tőle, hogy aki szereti Istent, az szeresse a testvérét is.+

Lábjegyzetek

Szó szerint: „szellemek”.
Szó szerint: „minden szellemet”.
Vagyis a hamis prófétákat.
Vagy: „a megbékítés eszközéül”.
Mármint Jézus Krisztus.

Jegyzetek

Multimédia