1János 3:1–24

3  Nézzétek, mennyire szeret minket az Atya,+ mivel engedi, hogy Isten gyermekeinek hívjanak bennünket!+ És azok is vagyunk. A világ azért nem ismer minket,+ mert nem ismerte meg őt.+  Szeretteim, most Isten gyermekei+ vagyunk, de hogy mik leszünk, még nem tárult fel.+ Azt viszont tudjuk, hogy amikor megmutatja magát*, olyanok leszünk, mint ő, mert olyannak fogjuk látni, amilyen valójában.  És mindenki, aki benne reménykedik, megtisztítja magát,+ hiszen ő is tiszta.  Aki újra meg újra bűnt követ el, újra meg újra megszegi a törvényt, mert a bűn törvényszegés.  Azt is tudjátok, hogy ő azért jött el*, hogy elvegye a bűneinket,+ és őbenne nincsen bűn.  Aki egységben marad vele, nem követ el bűnt újra meg újra.+ Aki újra meg újra bűnt követ el, az nem is látta, és nem is ismerte meg őt.  Kisgyermekeim, senki se vezessen félre titeket. Akinek a tettei igazságosak, az igazságos, mint ahogy ő is igazságos.  Aki újra meg újra bűnt követ el, az Ördögtől származik, mert az Ördög állandóan bűnt követ el, már kezdettől* fogva.+ Isten Fia azért jött el*, hogy mindent semmissé tegyen*, amit az Ördög tett.+  Aki Istentől született, nem követ el bűnt újra meg újra,+ mert benne van Isten szelleme*, és nem követhet el újra meg újra bűnt, mert Istentől született.+ 10  Ebből ismerhető fel, hogy ki Isten gyermeke és ki az Ördög gyermeke: akinek a tettei nem igazságosak, nem Istentől származik, és az sem, aki nem szereti a testvérét.+ 11  Mert azt az üzenetet hallottátok kezdettől fogva, hogy szeressük egymást.+ 12  Nem úgy, mint Káin, aki a gonosztól származott, és megölte a testvérét.+ És miért ölte meg? Mert Káin tettei gonoszak voltak,+ a testvérének a tettei viszont igazságosak+. 13  Ne csodálkozzatok azon, testvérek, hogy gyűlöl titeket a világ.+ 14  Tudjuk, hogy olyanok voltunk, mint a halottak, de most életre keltünk,+ mert szeretjük a testvéreket+. Aki nem szeret, az halott marad.+ 15  Aki gyűlöli a testvérét, az mind gyilkos,+ és tudjátok, hogy egy gyilkosnak sincs örök élete.+ 16  Mivel ő odaadta értünk az életét*, megértettük, hogy mit jelent a szeretet,+ így nekünk is kötelességünk odaadni az életünket* a testvéreinkért.+ 17  Akinek pedig vannak anyagi javai, és látja, hogy a testvére nélkülöz, és mégsem könyörületes vele, az hogyan állíthatja magáról, hogy szereti Istent?+ 18  Kisgyermekeim, ne szóval szeressünk,+ hanem tettekkel+ és őszintén+. 19  Így tudni fogjuk, hogy az igazság oldalán állunk, és meg fogjuk nyugtatni* a szívünket, hogy Isten nem ítél el minket 20  abban, amiben a szívünk talán elítél, mert ő nagyobb a szívünknél, és mindent tud.+ 21  Szeretteim, ha a szívünk nem ítél el minket, bátran fordulhatunk Istenhez,+ 22  és amit csak kérünk, megkapjuk tőle,+ mert megtartjuk a parancsait, és azt tesszük, ami tetszik neki. 23  Igen, a parancsa az, hogy higgyünk a Fiának, Jézus Krisztusnak a nevében,+ és szeressük egymást,+ ahogyan megparancsolta nekünk. 24  Ezenfelül, aki megtartja a parancsait, egységben marad vele, és ő is egységben marad az ilyen emberrel.+ És a szellemnek köszönhetően, amelyet adott nekünk, tudjuk, hogy egységben marad velünk.+

Lábjegyzetek

Szó szerint: „nyilvánvalóvá válik”.
Szó szerint: „vált nyilvánvalóvá”.
Vagy: „elpusztítson”.
Szó szerint: „vált nyilvánvalóvá”.
Vagy: „a kezdetétől”.
Szó szerint: „a magja”. Olyan magra utal, amelyből új élet fejlődik, vagy amely képes termést hozni.
Vagy: „a lelkét”.
Vagy: „a lelkünket”.
Vagy: „meg fogjuk győzni”.

Jegyzetek

Multimédia