Ézsaiás 66:1–24

66  Ezt mondja Jehova: „Az ég a trónom, a föld pedig a lábzsámolyom.+ Ugyan milyen házat tudnátok nekem építeni?+ És hol van a lakóhelyem?”+   „Mindezeket a saját kezem alkotta,így jöttek létre” – jelenti ki Jehova.+ „Én arra tekintek,aki lesújtott és megtört szellemű, és akinek gondja van a szavamra*.+   Aki bikát vág, olyan, mint aki embert üt agyon.+ Aki juhot áldoz, olyan, mint aki eltöri egy kutya nyakát.+ Aki ajándékot ajánl fel, olyan, mint aki disznóvért ajánl fel.+ Aki tömjént+ mutat be emlékeztetőül, olyan, mint aki áldást mond mágikus szavakkal*.+ Úgy döntöttek, hogy a maguk útját járják,és abban lelik örömüket*, ami undorító.   Ennek fényében én is eldöntöm, hogyan büntetem meg őket,+és azt teszem velük, amitől rettegnek. Mert amikor szóltam, senki sem felelt,és amikor beszéltem, senki sem figyelt.+ Szüntelen azt tették, amit rossznak tartok,és úgy döntöttek, hogy azt teszik, amiben nem lelem örömöm.+   Halljátok meg Jehova szavát, ti, akiknek gondotok van a szavára*: „Testvéreitek, akik gyűlölnek benneteket, és kirekesztenek titeket a nevem miatt, azt mondták: »Dicsőség Jehovának!«+ Ő viszont meg fog jelenni, és ti örülni fogtok,és ők lesznek azok, akik megszégyenülnek.”+   Zúgás hallatszik a városból, valami hang a templomból,mert Jehova megfizet az ellenségeinek úgy, ahogy megérdemlik.   Mielőtt az asszony vajúdni kezdett volna, már szült is.+ Mielőtt fájások törtek volna rá, fiút hozott a világra.   Ki hallott már ilyesmit? Ki látott ezekhez hasonlót? Vajon világra hoznak egy országot egyetlen nap alatt? Vagy megszületik egy nemzet egy pillanat alatt? Mert Sion, amint vajúdni kezdett, meg is szülte a fiait.   „Hát eljuttassam a gyermeket a megszületés pillanatáig, de ne segítsem világra?” – kérdezi Jehova. „Vagy talán megindítsam a szülést, de zárjam be a méhet?” – kérdezi Istened. 10  Örüljetek Jeruzsálemmel, örüljetek vele mindnyájan,+ akik szeretitek őt!+ Ujjongjatok vele mindnyájan, akik keseregtek miatta, 11  mert vigasztalásának emlője táplál majd titeket, és jóllaktok,sokat isztok, és örömet találtok nagy dicsőségében. 12  Mert ezt mondja Jehova: „Kiárasztom rá a békét, mint egy folyót,+és a nemzetek dicsőségét, mint egy áradó patakot.+ Az emlőjével táplál benneteket, csípőre téve hoz titeket,és a térdén fogtok lovagolni. 13  Ahogy az édesanya vigasztalja a fiát,úgy foglak vigasztalni benneteket,+és vigaszra leltek Jeruzsálem miatt.+ 14  Látni fogjátok ezt, és ujjong majd szívetek,csontjaitok élettel teliek lesznek, mint az üde fű. Megismerik Jehova kezét* a szolgái,de az ellenségeit elítéli.+ 15  „Mert Jehova úgy jön el, mint a tűz,+és szekerei olyanok, mint a szélvész.+ Eljön, hogy tomboló dühvel fizessen megés lángoló tűzzel fegyelmezzen.+ 16  Mert Jehova tűzzel hajtja végre az ítéletet,igen, a kardjával lecsap minden emberre*. Sokan lesznek azok, akiket Jehova megöl. 17  Akik megszentelik és megtisztítják magukat, hogy bemenjenek a kertekbe*+, követve azt, aki középen van, akik megeszik a disznóhúst,+ az utálatosságokat és az egeret+, azok együtt pusztulnak el mind” – jelenti ki Jehova. 18  „Mivel tudom, mit tesznek, és mire gondolnak, eljövök, hogy egybegyűjtsek embereket minden nemzetből és nyelvből, ők pedig eljönnek, és meglátják majd dicsőségemet.” 19  „Jelt helyezek el közöttük, és elküldök néhány megmenekültet a nemzetekhez – Társisba+, Púlba és Ludba+, azokhoz, akik kifeszítik az íjat, Tubál és Jáván+ földjére, a távoli szigetekre –, amelyek nem hallották híremet, és nem látták dicsőségemet. Beszélni fognak dicsőségemről a nemzetek között.+ 20  És elhozzák minden testvéreteket az összes nemzetből+ ajándékul Jehovának, lovakon, szekereken, fedett kocsikon, öszvéreken és gyors tevéken, föl a szent hegyemre, Jeruzsálembe – ezt mondja Jehova –, mint ahogy Izrael népe hozza az ajándékot tiszta edényben Jehova házába.” 21  „Közülük is szánok némelyeket papoknak és lévitáknak” – így szól Jehova. 22  „Mert ahogy az új ég és az új föld,+ amelyeket alkotok, megmaradnak előttem – ez Jehova kijelentése –, úgy az utódaitok* és a nevetek is megmarad.”+ 23  „És újholdról újholdra és sabbatról sabbatraeljön minden ember*, hogy meghajoljon előttem*+ – így szól Jehova. 24  „Kimennek, és látni fogják azoknak az embereknek a tetemeit, akik fellázadtak ellenem. Mert nem pusztulnak el a rajtuk lévő férgek,és az őket felemésztő tűz sem alszik ki.+ Iszonyattá lesznek mindenki* előtt.”

Lábjegyzetek

Vagy: „aki remeg a szavamtól”.
Esetleg: „aki bálványt dicsőít”.
Vagy: „leli örömét a lelkük”.
Vagy: „akik remegtek a szavától”.
Vagy: „hatalmát”.
Szó szerint: „testre”.
Olyan különleges kertekbe, melyekben bálványokat imádtak.
Szó szerint: „magotok”.
Szó szerint: „test”.
Vagy: „imádjon engem”.
Szó szerint: „minden test”.

Jegyzetek

Multimédia