Ézsaiás 65:1–25

65  „Hagytam, hogy megkeressenek, akik nem kérdezősködtek felőlem. Hagytam, hogy megtaláljanak, akik nem kutattak utánam.+ »Itt vagyok, itt vagyok!« – mondtam a nemzetnek, amely nem kiáltott hozzám a nevemet használva.+   Egész nap kitárva tartottam a kezemet egy makacs nép felé,+amely nem a jó úton jár,+és a maga gondolatait követi.+   Egy nép felé, amely állandóan és nyíltan bosszant engem,+áldozatokat mutat be a kertekben,+ és áldozatokat éget téglákon, hogy felszálljon a füstjük.   Sírok között ülnek,+és rejtekhelyeken* töltik az éjszakát,disznóhúst esznek,+és undorító* dolgokból készült leves van edényeikben.+   Ezt mondják: »Maradj távol! Ne közelíts hozzám,mert szentebb vagyok, mint te* Ezek füst az orromban, egész nap égő tűz.   Meg van írva előttem. Nem fogok nyugton maradni,hanem megfizetek nekik,+teljes egészében* megfizetek nekik   a vétkeikért, és ősapáik vétkeiért is+” – így szól Jehova. „Mivel áldozatot égettek a hegyeken, hogy felszálljon a füstje,és gyaláztak engem a dombokon,+mindenekelőtt teljes egészében* megadom nekik a fizetségüket.”   Így szól Jehova: „Mint ahogy újbor rejlik a szőlőfürtben,és azt mondják: »Ne semmisítsd meg, hisz van benne valami jó*«,ugyanúgy teszek a szolgáimmal:nem pusztítok el mindenkit.+   Utódot* hozok elő Jákob népéből,és lesz örököse a hegyeimnek Júda népéből.+ Választottaim veszik birtokba,és szolgáim fognak ott lakni.+ 10  Sáron+ juhok legelőjévéés Akor völgye+ marhák pihenőhelyévé lesznépem számára, amely engem keres. 11  De ti olyanok vagytok, akik elhagyják Jehovát,+akik elfelejtik szent hegyemet,+akik asztalt terítenek a jó szerencse istenének,és akik kevert bort töltenek a sors istenének. 12  Ezért az lesz a sorsotok, hogy karddal ölnek meg titeket,+és mindannyian leborultok, hogy lemészároljanak titeket,+mert szóltam, de nem feleltetek,beszéltem, de nem figyeltetek.+ Folyton azt tettétek, amit rossznak tartok,és azt választottátok, amiben nem lelem örömöm.+ 13  Ezért ezt mondja a legfőbb Úr, Jehova: „Szolgáim enni fognak, de ti majd éheztek.+ Szolgáim inni fognak,+ de ti majd szomjaztok. Szolgáim boldogok lesznek,+ de ti szégyent vallotok.+ 14  Szolgáim örömmel kiáltanak majd, mert jó a szívük,de ti kiáltozni fogtok szívetek fájdalmában,és jajgattok, mivel megtörtek* vagytok. 15  Olyan nevet hagytok hátra, amellyel a választottaim átkot mondanak,és a legfőbb Úr, Jehova megöli mindegyikőtöket,de a szolgáit másképp nevezi majd+. 16  Úgyhogy aki áldásra vágyik a földön,azt az igazság* Istene fogja megáldani,és aki esküt tesz a földön,az az igazság* Istenére fog esküdni.+ Mert a korábbi nyomorúságok* feledésbe merülnek,szemeim nem látják többé azokat.+ 17  Mert új eget és új földet teremtek,+és a korábbi dolgok észbe sem jutnak,és fel sem ötlenek senkinek a szívében.+ 18  Ujjongjatok hát, és örökké örüljetek annak, amit teremtek. Mert Jeruzsálemet az öröm forrásává teszem,és népét az ujjongás forrásává.+ 19  Örülni fogok Jeruzsálemnek, és ujjongok majd népem miatt.+ Nem hallatszik benne többé sírás, sem panaszkiáltás.+ 20  „Nem lesz ott többé néhány napot élt csecsemő,sem öregember, aki idő előtt halna meg. Mert aki százéves korában hal meg, az is csak gyermeknek számít,és a bűnös átkozott lesz, még akkor is, ha százéves*. 21  Házakat építenek majd, és bennük laknak,+szőlőket ültetnek, és eszik azok gyümölcsét.+ 22  Nem úgy építenek, hogy más lakjon ott,nem úgy ültetnek, hogy más egye a termést. Mert mint a fának napjai, olyanok lesznek népem napjai,+és a választottaim nagyon élvezik majd kezük munkáját. 23  Kemény munkájuk nem hiábavaló,*+nem a nyomorra szülnek gyermeket,mert olyan utódok* ők, akiket Jehova megáld,+leszármazottaikkal együtt.+ 24  Még mielőtt kiáltanának, én már válaszolok,még beszélnek, és én már meghallgattam őket. 25  A farkas és a bárány együtt fog enni,az oroszlán szalmát eszik, mint a bika,+a kígyónak pedig por lesz az eledele. Nem ártanak és nem pusztítanak sehol szent hegyemen”+ – így szól Jehova.

Lábjegyzetek

Esetleg: „őrkunyhókban”.
Vagy: „tisztátalan”.
Esetleg: „mert átadom neked a szentségemet”.
Szó szerint: „a keblükbe”.
Szó szerint: „a keblükbe”.
Szó szerint: „áldás”.
Szó szerint: „magot”.
Szó szerint: „megtört szelleműek”.
Vagy: „hűség”. Szó szerint: „ámen”.
Vagy: „hűség”. Szó szerint: „ámen”.
Vagy: „bajok”.
Esetleg: „és aki nem éri meg a száz évet, azt átkozottnak tartják”.
Vagy: „nem fáradnak hiába”.
Szó szerint: „mag”.

Jegyzetek

Multimédia