Ézsaiás 61:1–11

61  A legfőbb Úrnak, Jehovának a szelleme van rajtam,+mert Jehova felkent, hogy jó hírt hirdessek a szelídeknek.+ Elküldött, hogy bekötözzem a megtört szívűeket,hogy szabadságot hirdessek a foglyoknak,és hirdessem, hogy a rabok szemei teljesen megnyílnak,+   hogy hirdessem Jehova jóindulatának* az évétés Istenünk bosszújának a napját,+hogy megvigasztaljak minden gyászolót,+   hogy gondoskodjak azokról, akik Siont gyászolják,hogy fejdíszt adjak nekik hamu helyett,az ujjongás olaját a gyász helyett,és a dicséret ruháját a csüggedt szellem helyett. Az igazságosság nagy fáinak fogják őket hívni,Jehova ültetésének, hogy dicsőítsék őt*.+   Újjáépítik a régi romokat,felépítik a múlt elhagyatott helyeit,+és újjáépítik a feldúlt városokat,+a nemzedékek óta pusztán heverő helyeket.+   „Idegenek állnak majd ott, és terelgetik nyájaitokat,és idegenek+ lesznek földműveseitek és vincellérjeitek.+   Titeket pedig Jehova papjainak fognak nevezni,+Istenünk szolgáinak mondanak benneteket. A nemzetek javait eszitek majd,+és gazdagságukkal* büszkélkedtek.   Szégyenkeztetek, de most kétszer annyi földet kaptok. Megalázták a népem, de most örömmel kiáltanak amiatt, amit kaptak. Igen, kétszer akkora föld lesz az övék.+ Örökké örülni fognak.+   Mert én, Jehova, szeretem az igazságosságot,+és gyűlölöm a rablást és az igazságtalanságot+. Hűségesen megadom fizetségüket,és örökké tartó szövetséget kötök velük+.   Utódaik* ismertek lesznek a nemzetek között,+és leszármazottaik a népek között. Akik látják őket, mind felismerik,hogy ők azok az utódok*, akiket Jehova megáldott.+ 10  Ujjongva ujjongok Jehova miatt. Egész lényem* örül Istenem miatt,+mert a megmentés ruháiba öltöztetett engem,+az igazságosság köntösét* terítette rám,mint a vőlegényre, aki olyan turbánt hord, amilyen egy pap turbánja,+és mint a menyasszonyra, aki fölékesíti magát díszeivel. 11  Mert ahogy a földből előbújik a hajtás,és a kertben kihajt, amit belevetettek,úgy a legfőbb Úr, Jehova isigazságosságot+ és dicséretet növeszt+ minden nemzet előtt.

Lábjegyzetek

Vagy: „jóakaratának”.
Vagy: „az ő ékességére”.
Vagy: „dicsőségükkel”.
Szó szerint: „magvuk”.
Szó szerint: „a mag”.
Vagy: „lelkem”.
Vagy: „ujjatlan köpenyét”.

Jegyzetek

Multimédia