Ézsaiás 60:1–22

60  „Kelj fel, ó, asszony,+ árassz világosságot, mert eljött világosságod,és rád ragyog Jehova dicsősége!+   Mert sötétség fogja borítani a földet,és sűrű homály a nemzeteket,rád viszont rád ragyog Jehova,és látható lesz rajtad a dicsősége.   Nemzetek jönnek majd világosságodhoz,+és királyok+ ragyogó fényedhez*.+   Emeld föl tekinteted, és nézz körül! Mind összegyűltek, hozzád jönnek. Fiaid messziről jönnek,+a lányaidat pedig csípőre téve hozzák.+   Akkor majd látod ezt, és ragyogni fogsz.+ Repes a szíved, és túlcsordul az örömtől,mert feléd áramlik a tenger gazdagsága,hozzád jönnek a nemzetek javai.+   Tevék lepik el a földedet*,Midián és Éfa+ fiatal tevecsődörei. Mind eljönnek a Sábából valók. Aranyat és tömjént hoznak,és nyilvánosan dicsérik Jehovát.+   Hozzád gyűlik Kédár+ minden nyája,Nebájót+ kosai téged szolgálnak. Oltáromra kerülnek, én pedig elfogadom őket,+és felékesítem dicső* házamat+.   Kik ezek, akik repülnek, mint a felhő,mint a galambok a dúcaikhoz*?   Bennem reménykednek majd a szigetek;+Társis hajói vannak elöl*,hogy elhozzák fiaidat a távolból,+ezüstjükkel és aranyukkal együtt,hogy dicsérjék Jehova Istened nevét és Izrael szentjét,mert ő megdicsőít* téged.+ 10  Idegenek építik fel falaidat,és királyaik szolgálnak majd téged,+mert haragomban megvertelek,de jóindulatú vagyok, és irgalmazok* neked.+ 11  Kapuid mindig nyitva állnak majd.+ Nem zárják be azokat sem éjjel, sem nappal,hogy elhozhassák neked a nemzetek javait,és királyaik fognak ebben élen járni.+ 12  Mert amely nemzet, és amely királyság nem szolgál téged, megsemmisül,és a nemzetek teljesen elpusztulnak.+ 13  Hozzád jön a Libanon dicsősége+a borókafenyővel, a kőrisfával és a ciprussal együtt,+hogy ékesítse szentélyemet. Megdicsőítem lábam helyét.+ 14  Hozzád jönnek majd a nyomorgatóid fiai, és meghajolnak előtted. Mindazok, akik tiszteletlenül bántak veled, leborulnak a lábad előtt,és így neveznek majd téged: Jehova városa,Izrael szentjének Sionja.+ 15  Ahelyett, hogy elhagyott és gyűlölt lennél, úgy, hogy senki sem megy át rajtad,+én büszkeséggé teszlek örökre,ujjongássá nemzedékeken át.+ 16  Nemzetek tejét iszod majd,+és királyok emlője fog táplálni.+ És bizonyosan megtudod, hogy én, Jehova vagyok a megmentőd,és Jákob hatalmas Istene a megváltód.+ 17  A réz helyett aranyat hozok,a vas helyett ezüstöt,a fa helyett rezet,és a kő helyett vasat. A békét nevezem ki felvigyázóddá,és az igazságosságot munkaadóddá+. 18  Többé nem hallani majd erőszakról a földeden,fosztogatásról vagy rombolásról a határaidon belül.+ Falaidat Megmentésnek+ fogod nevezni, és kapuidat Dicséretnek. 19  Nem a nap lesz többé világosságod nappal,és nem a hold fénye világít neked többé. Jehova lesz örök világosságod,+és Istened lesz ékességed.+ 20  Nem megy le többé napod,és holdad sem fogy el,mert Jehova lesz örök világosságod,+és letelnek gyászod napjai+. 21  Az egész néped igazságos lesz,és örökké övék lesz ez a föld. Ők az a hajtás, amelyet én ültettem,kezem munkája+ az én ékességemre.+ 22  A kevés ezerré lesz,a kicsiny pedig hatalmas nemzetté. Én, Jehova, felgyorsítom ezt a maga idejében.”

Lábjegyzetek

Vagy: „hajnalodhoz”.
Szó szerint: „téged”.
Vagy: „ékes”.
Vagy: „a madárház nyílásaihoz”.
Vagy: „ékessé tesz”.
Vagy: „Társis hajói is, miként először”.
Vagy: „de jóakaratomban irgalmazok”.

Jegyzetek

Multimédia