Ézsaiás 59:1–21

59  Jehova keze nem túl rövid, hogy ne tudna megmenteni,+és füle sem túl tompa*, hogy ne hallana.+   Nem, hanem a saját vétkeitek választottak el titeket Istenetektől.+ A bűneitek miatt rejtette el előletek az arcát,és nem hajlandó meghallgatni titeket.+   Mert kezeteket vér szennyezi,+és ujjaitokat vétek. Ajkaitok hazugságot szólnak,+ nyelvetek igazságtalanságot mormog.   Senki sem kiált igazságosságért,+és senki sem megy bíróságra úgy, hogy az igazat mondaná. Ábrándokban* bíznak,+ és hasztalan dolgokról beszélnek. Bajt fogannak, és olyasmit szülnek, ami ártalmas.+   Mérgeskígyó-tojásokat költenek ki,és pókhálót szőnek+. Aki eszik a tojásaikból, meghal,az összetört tojásból pedig vipera kel ki.   Pókhálójuk nem lesz jó ruhának,és nem takarják be magukat azzal, amit készítettek.+ Amit csinálnak, az ártalmas,és erőszakos tettek vannak kezükben.+   Szaladnak*, hogy gonoszságot műveljenek,és sietnek ártatlan vért ontani.+ Gondolataik ártalmas gondolatok,pusztítás és gyötrelem van az útjaikon.+   Nem ismerik a béke útját,és nincs igazságosság ösvényükön+. Elferdítik a saját útjaikat. Senki sem ismeri meg a békét, aki azokon lépdel.+   Ezért van messze tőlünk a jog,és nem ér utol minket az igazságosság. Folyton világosságot remélünk, de sötétség van,fényességet, de homályban járunk.+ 10  Tapogatózva keressük a falat, mint a vakok,és úgy tapogatózunk, mint akiknek nincsen szemük.+ Megbotlunk a déli verőfényben, mintha esti sötétség lenne,és olyanok vagyunk az erősek között, mint a halottak. 11  Morgunk mindnyájan, mint a medvék,gyászosan búgunk, mint a galambok. Igazságosságot remélünk, de nincs,megmentést, de távol van tőlünk. 12  Mert sokat lázadoztunk előtted,+és minden egyes bűnünk ellenünk tanúskodik.+ Tudatában vagyunk lázadásainknak,és vétkeinket jól ismerjük.+ 13  Megszegtük a törvényt és megtagadtuk Jehovát. Hátat fordítottunk Istenünknek. Elnyomásról és lázadásról beszéltünk,+hazug szavakat fogantunk és mormogtunk a szívünkből.+ 14  Háttérbe szorul a jog,+és távol marad az igazságosság.+ Mert elbukik a köztereken az igazság*,és a becsületesség nem tud bejutni. 15  Eltűnt az igazság*,+és aki elfordul a rossztól, azt kifosztják. Jehova ezt látta, és nem tetszett neki,*mert nem volt igazságosság.+ 16  Látta, hogy nincs ember, aki segítsen,és megdöbbent, hogy nincs közbenjáró. Ezért a saját karja szerzett megmentést*,és a saját igazságossága támogatta őt. 17  Felvette hát az igazságosságot mint egy páncélinget,és fejére a megmentés* sisakját+. A bosszú ruháit is felvette,+és magára terítette a buzgalmat mint egy köpenyt*. 18  A tetteikhez mérten ad nekik jutalmat:+dühöt az ellenfeleinek és bosszút az ellenségeinek.+ Azt adja a szigeteknek, ami jár nekik. 19  Nyugaton mélységesen tisztelni* fogják Jehova nevét,és keleten az ő dicsőségét,mert Jehova eljön, mint egy sebes folyó,melyet a szelleme hajt. 20  „El fog jönni Sionhoz a megváltó,+azokhoz, akik Jákob leszármazottai közül elfordulnak a törvényszegéstől”+ – jelenti ki Jehova. 21  „Ami pedig engem illet, ez az én szövetségem velük+ – így szól Jehova. – Szellemem, amely rajtad van, és szavaim, amelyeket szádba adtam, nem távoznak el szádból, sem a gyermekeid*, sem az unokáid* szájából mostantól fogva mindörökké” – mondja Jehova.

Lábjegyzetek

Szó szerint: „nehéz”.
Vagy: „ürességben”.
Szó szerint: „lábuk szalad”.
Vagy: „becsületesség”.
Vagy: „becsületesség”.
Szó szerint: „és rossz volt a szemében”.
Vagy: „győzött”.
Vagy: „győzelem”.
Vagy: „ujjatlan köpenyt”.
Szó szerint: „félni”.
Szó szerint: „magod”.
Szó szerint: „magod magvának”.

Jegyzetek

Multimédia