Ézsaiás 56:1–12

56  Ezt mondja Jehova: „Álljatok ki amellett, ami igazságos,+ és tegyétek azt,mert nemsokára meg foglak szabadítani titeket,és megmutatom, hogy igazságos vagyok.+   Boldog az az ember, aki így tesz,és az embernek a fia, aki ragaszkodik ehhez,aki megtartja a sabbatot, és nem szentségteleníti meg,+és aki visszafogja a kezét, hogy ne tegyen semmi rosszat.   Ne mondja az idegen, aki Jehovához csatlakozik:+ »Jehova biztosan különválaszt engem a népétől.« Ne mondja az eunuch se: »Nézd, kiszáradt fa vagyok.«”  Mert így szól Jehova az eunuchokhoz, akik megtartják sabbatjaimat, akik azt választják, amiben örömöm lelem, és ragaszkodnak a szövetségemhez:   „Házamban és falaim között emlékművet és nevet adok nekik,valami jobbat a fiaknál és a lányoknál. Örökké tartó nevet adok nekik,olyat, amely nem lesz eltörölve.   Az idegeneket, akik Jehovához csatlakoznak, hogy szolgálják őt,hogy szeressék Jehova nevét,+hogy a szolgái legyenek,mindazokat, akik megtartják a sabbatot, és nem szentségtelenítik meg,és ragaszkodnak szövetségemhez,   őket is elviszem szent hegyemhez,+és megörvendeztetem őket házamban, az imádság házában. Égőáldozataikat és egyéb áldozataikat elfogadom az oltáromon,mert a házam imádság háza lesz minden nép számára+.”  Ez a legfőbb Úrnak, Jehovának a kijelentése, aki egybegyűjti az izraelitákat,+ akiket szétszórtak: „Másokat is egybegyűjtök hozzájuk azokon kívül, akik már egybe lettek gyűjtve.”+   Mind, ti mező vadjai,mind, ti erdő vadjai, gyertek enni!+ 10  Vakok az őrállói.+ Egyikük sem vesz észre semmit.+ Mindannyian néma kutyák, nem tudnak ugatni.+ Lihegnek, lefekszenek, szeretik a szunyókálást. 11  Csillapíthatatlan étvágyú* kutyák,akik soha nem elégednek meg. Pásztorok, akik nem értenek semmit.+ Mindnyájan a saját útjukra tértek,és közülük még a legutolsó is a tisztességtelen nyereséget hajhássza, és ezt mondja: 12  „Gyertek! Hadd hozzak bort,és igyuk le magunkat!+ A holnapi nap is olyan lesz, mint a mai, csak sokkal jobb!”

Lábjegyzetek

Vagy: „erős lelkű”.

Jegyzetek

Multimédia