Ézsaiás 45:1–25

45  Így szól Jehova a felkentjéhez, Círuszhoz+,akinek megfogta jobb kezét,+hogy nemzeteket hódoltasson meg előtte,+hogy királyokat fegyverezzen le*,hogy megnyissa előtte a kétszárnyú ajtókat,és így a kapuk se legyenek bezárva:   „Én megyek előtted,+és a dombokat elegyengetem. A rézajtókat darabokra töröm,és a vasreteszeket levágom.+   Neked adom a sötétben levő kincseketés a rejtekhelyeken eldugott kincseket,+hogy megtudd, hogy én vagyok Jehova,Izrael Istene, aki a neveden szólítalak.+   Szolgámért, Jákobért és Izraelért, a választottamérta neveden szólítalak. Tiszteletre méltó nevet adok neked, noha nem ismertél.   Én vagyok Jehova, és nincsen más,rajtam kívül nincs Isten.+ Megerősítelek,* noha nem ismertél,   hogy megtudják az emberekkelettől nyugatig*,hogy senki sincs rajtam kívül.+ Én vagyok Jehova, és nincsen más.+   Világosságot+ és sötétséget+ teremtek,békét+ és bajt+ szerzek. Én, Jehova idézem elő mindezeket.   Te ég, hullass esőt felülről,+záporozzanak igazságosságot a felhők! Nyíljon meg a föld, bőven teremjen megmentést,ugyanakkor sarjasszon igazságosságot is.+ Én, Jehova teremtettem ezt.”   Jaj annak, aki vitatkozik azzal, aki készítette*,hisz csak egy cserépdaraba földön heverő többi cserépdarab közt! Mondja-e az agyag a fazekasnak*: „Mit csinálsz?”,+vagy mondja-e róla az, amit készített: „Nincs is keze.”* 10  Jaj annak, aki ezt mondja egy apának: „Milyen gyermeknek lettél az apja?”,és egy asszonynak: „Milyen gyermeknek adsz életet?”* 11  Így szól Jehova, Izrael szentje,+ az, aki megformálta: „Kérdőre vonnátok amiatt, hogy mik fognak történni,és parancsolnátok nekem, hogy mit tegyek a fiaimmal+ és a kezem munkáival? 12  Én alkottam a földet,+ és az embert is én teremtettem rá+. Én feszítettem ki saját kezemmel az eget,+és én parancsolok egész seregének.+ 13  „Mivel igazságos vagyok, színre léptetek valakit,+és minden útját elegyengetem. Ő fogja megépíteni a városomat,+és szabadon engedi a száműzöttjeimet,+ de nem fizetségért, nem is megvesztegetés fejében+” – így szól a seregek Jehovája. 14  Ezt mondja Jehova: „Egyiptom haszna*, az etiópok árucikkei*, meg a sabeusok, a magas termetű emberek,hozzád jönnek, és a tieid lesznek. Utánad mennek bilincsekben. Hozzád jönnek, és meghajolnak előtted.+ Tiszteletteljesen ezt mondják neked: »Kétségkívül veled van Isten,+és nincsen más, nincs más Isten.«” 15  Igen, olyan Isten vagy, aki elrejtőzik,ó, Izrael Istene, a megmentő.+ 16  A bálványok készítői mind megszégyenülten fognak távozni. Mindegyiküket megszégyenítik és megalázzák.+ 17  De Izraelt megszabadítja Jehova örök megmentéssel.+ Titeket soha nem fognak megszégyeníteni vagy megalázni.+ 18  Mert így szól Jehova,az ég teremtője,+ az igaz Isten,a föld megformálója és alkotója, aki megszilárdította,+aki nem pusztán a semmiért teremtette*, hanem azért formálta meg, hogy lakjanak rajta:+ „Én vagyok Jehova, és nincsen más. 19  Nem rejtekhelyen beszéltem,+ a föld valamely sötét helyén,és nem mondtam Jákob utódainak*: »Keressetek engem, de erőfeszítéseitek hiábavalóak lesznek.« Én vagyok Jehova, aki azt mondom, ami igazságos, és egyenesen beszélek.+ 20  Gyülekezzetek és jöjjetek! Gyertek közelebb, ti, akik kiszabadultatok a nemzetek közül!+ Semmit sem tudnak, akik a faragott bálványaikat hordozzák,és akik olyan istenhez imádkoznak, aki nem tudja megmenteni őket.+ 21  Számoljatok be az ügyetekről, és adjátok elő. Tanácskozzatok egységben. Ki jövendölte ezt meg már réges-régen? Ki hirdette ezt a régmúlttól fogva? Hát nem én, Jehova? Rajtam kívül nincs más Isten. Én igazságos Isten vagyok, aki megment.+ Nincs ilyen Isten rajtam kívül.+ 22  Térjen hozzám és meneküljön meg+ az egész föld,mert én vagyok az Isten, és nincsen más.+ 23  Magamra esküdtem. A szó, mely elhagyta a számat, igaz,és nem vonom vissza:+ Előttem minden térd meg fog hajolni,minden nyelv hűséget fog esküdni,+ 24  és így szól: »Jehova kétségkívül igazságos és erős Isten. Mindazok, akik dühösek lesznek rá, szégyenkezve jönnek elé. 25  Bebizonyosodik, hogy Izrael minden utóda* jól tette, hogy Jehovát imádja,+és vele fognak dicsekedni.«”

Lábjegyzetek

Szó szerint: „leoldjam a királyok csípőjéről az övet”.
Szó szerint: „jól felövezlek”.
Vagy: „napkelettől napnyugatig”.
Vagy: „megformálta”.
Vagy: „annak, aki megformálta”.
Esetleg: „vagy mondja-e az agyag: »Nincs fogantyúja annak, amit készítettél.«”
Vagy: „Mivel vajúdsz?”
Esetleg: „munkásai”.
Esetleg: „kereskedői”.
Esetleg: „nem azért teremtette, hogy üres legyen”.
Szó szerint: „magvának”.
Szó szerint: „magva”.

Jegyzetek

Multimédia