Ézsaiás 30:1–33

30  „Jaj a makacs fiaknak+ – ez Jehova kijelentése –,akik olyan terveket visznek véghez, amelyek nem tőlem vannak,+akik szövetségeket kötnek*, de akaratom* ellenére,csak hogy bűnt bűnre halmozzanak.   Lemennek Egyiptomba+ a megkérdezésem nélkül*,+hogy oltalmat találjanak a fáraónál*,és menedékre leljenek Egyiptom árnyékában!   De szégyent fogtok vallani, amiért a fáraónál kerestetek oltalmat,és meg fogtok szégyenülni, amiért Egyiptom árnyékában kerestetek menedéket.+   Mert a fejedelmek Coánban+ vannak,és a küldöttek egészen Hánesig jutottak.   Mindannyian megszégyenülneka nép miatt, amely nincs hasznukra,amely nem segít, nincs haszna,hanem csak szégyent és gyalázatot hoz rájuk.+  Kijelentés a délen lévő állatok ellen: A nyomorúságnak, a nehézségeknek,az oroszlánnak, az ordító oroszlánnak,a viperának és a repülő tüzes kígyónak* a földjén keresztülszamarak hátán viszik a vagyonukat,és tevék púpján az ajándékaikat. De mindebből nem fog hasznot meríteni a nép.   Mert Egyiptom segítségének semmi haszna.+ Ezért így neveztem: „Ráháb+, aki csak ül.”   „Most menj, írd fel előttük egy táblára,és írd le egy könyvbe,+hogy a jövőbenmaradandó bizonyíték legyen.+   Mert lázadó nép ez,+ becstelen fiak,+olyan fiak, akik nem akarják hallani Jehova törvényét*.+ 10  Ezt mondják a látóknak: »Ne lássatok!«,és a látnokoknak: »Ne beszéljetek nekünk igaz látomásokról!+ Inkább hízelgő dolgokról beszéljetek, és megtévesztő látomásokat lássatok.+ 11  Térjetek le az útról, hagyjátok el az ösvényt! Ne hozakodjatok elő folyton Izrael szentjével!+«” 12  Ezért így szól Izrael szentje: „Mivel megvetitek ezeket a szavakat,+és a csalásban meg a megtévesztésben bíztok,és ezekre hagyatkoztok,+ 13  ezért olyan lesz nektek ez a vétek, mint egy megrepedt faldarab,mint egy már-már leomló, megdőlt magas fal. Hirtelen, egy pillanat alatt összeomlik. 14  Össze fogják törni, ahogy a fazekasok nagy korsóját. Annyira összezúzzák, hogy nem lesz a törmelékei között olyan cserépdarab,amellyel tüzet lehetne kaparni a tűzhelybőlvagy vizet lehetne merni a pocsolyából*.” 15  Mert ezt mondja a legfőbb Úr, Jehova, Izrael szentje: „Ha visszatértek hozzám, és nyugton maradtok, megmenekültök. Erőtök abban mutatkozik meg, hogy nyugodtak maradtok, és bíztok bennem.”+ De ti erre nem voltatok hajlandók.+ 16  Inkább ezt mondtátok: „Nem, hanem lovakon menekülünk!” Hát menekülni is fogtok! „És gyors lovakon nyargalunk majd!”+ Hát gyorsak is lesznek üldözőitek.+ 17  Ezren fognak remegni, mert egyetlen ember megfenyegette őket,+és ha öt ember fenyeget meg titeket, menekülni kezdtek,míg csak annyian nem maradtok, mint egy pózna a hegy tetején,és mint egy jelzőoszlop a dombon.+ 18  De Jehova türelmesen vár, hogy jóindulatú lehessen veletek,+és tettre kel, hogy irgalmas lehessen veletek.+ Mert Jehova az igazságosság Istene.+ Boldogok mindazok, akik várnak rá*.+ 19  Ha majd a nép Sionban, Jeruzsálemben lakik,+ semmiképpen sem fogsz sírni.+ Ő jóindulattal bánik veled, amikor segítségért kiáltasz. Mihelyt meghallja, válaszol neked.+ 20  Bár Jehova nyomorúságot ad nektek kenyérként, és elnyomást vízként,+ de nem rejtőzik el többé nagy oktatótok, és a saját szemetekkel fogjátok látni nagy oktatótokat+. 21  Ha jobbra vagy balra térnétek a helyes útról,+ a saját fületekkel halljátok majd a hangot, amely mögöttetek szól: „Ez az út.+ Ezen járjatok!” 22  És beszennyezitek majd faragott bálványaitok ezüstborítását és fémszobraitok* aranybevonatát.+ Kidobjátok őket, mint a havivérzéses rongyot, és ezt mondjátok nekik: „Tűnjetek innen!”*+ 23  És ő esőt ad a magra, amellyel bevetitek a földet,+ és a föld bőségesen ad tápláló* kenyeret.+ Azon a napon az állataitok tágas legelőn fognak legelészni.+ 24  A földet megművelő marhák és szamarak sóskával ízesített takarmányt esznek majd, amelyet lapáttal és villával tisztítottak*. 25  Minden magas hegyen és dombon patakok és folyók+ lesznek a nagy öldöklés napján, amikor a tornyok leomlanak. 26  Azon a napon, amelyen Jehova bekötözi összetört népét*,+ és meggyógyítja a súlyos sebet,+ melyet ő ejtett rajta, a telihold fénye olyan lesz, mint a nap fénye, a nap fénye pedig hétszer erősebb lesz,+ olyan, mint a hétszeres nappali fény. 27  Jehova* messziről jönlángoló haraggal és súlyos felhőkkel. Ajkai tele dühvel,és nyelve, mint az emésztő tűz.+ 28  Szelleme* olyan, mint az áradó patak, amely egészen nyakig ér,hogy megrostálja a nemzeteket a pusztulás* rostájában. A népeknek zabla lesz az állkapcsán,+ mely félrevezeti őket. 29  De éneketek olyan lesz, mint az ének azon az éjszakán,amikor ünnepre készülődtök*.+ Szívből fogtok örülni,mint aki fuvolával* megyJehova hegyére, Izrael kősziklájához+. 30  Jehova hallatni fogja méltóságteljes hangját,+és megmutatja a karját,+ amint lesújt haragja hevében,+emésztő tűz lángjával,+felhőszakadással,+ zivatarral és jégveréssel+. 31  Mert Jehova hangjától megretten Asszíria.+ Isten bottal fogja verni.+ 32  Tamburinok+ és hárfák kísérnek majdminden botütést,amelyet Jehova Asszíriára mér büntetésként,amint karját lendítve harcol ellenük.+ 33  Mert már készen áll a Tófetje*+,elő van készítve a királynak is.+ Mély és széles máglyát rakott,nagy tűzzel és sok fával. Jehova lehelete, mint a kénes patak,lángra lobbantja.

Lábjegyzetek

Szó szerint: „szellemem”.
Szó szerint: „italáldozatot öntenek ki”. Nyilván valamilyen egyezségkötésre utal.
Vagy: „meg sem kérdezve a számat”.
Szó szerint: „a fáraó erődjében”.
Vagy: „villámgyorsan lecsapó mérges kígyónak”.
Vagy: „útmutatását”.
Esetleg: „víztárolóból”.
Vagy: „lelkesen várnak rá”.
Vagy: „öntött szobraitok”.
Esetleg: „és mocskosnak nevezitek azokat”.
Szó szerint: „zsíros és olajos”.
Vagy: „szórtak a levegőbe”.
Vagy: „népének törését”.
Szó szerint: „Jehova neve”.
Vagy: „lehelete”.
Szó szerint: „hitványság”.
Vagy: „szentelitek meg magatokat”.
Vagy: „fuvolaszóra”.
A Tófet itt egy jelképes hely, ahol égetnek, és a pusztítást jelképezi.

Jegyzetek

Multimédia