Ézsaiás 29:1–24

29  „Jaj Árielnek*, Árielnek, a városnak, ahol Dávid táborozott!+ Tartsátok csak meg az ünnepeiteket+évről évre!   De szerencsétlenséget hozok Árielre,+és keseregni meg siránkozni fog.+ Olyanná lesz előttem, mint Isten oltárának a tűzhelye.+   Minden oldalról tábort ütök ellened,ostrom alá veszlek cölöpfallal,és ostromműveket állítok ellened.+   Meg leszel alázva,és a földből szólsz majd. Amit mondasz, azt a por eltompítja. Hangod a földből jön majd,+mint a szellemidéző hangja,és a porból fognak hallatszani csipogó szavaid.   A sok ellenséged* olyanná lesz, mint a finom por,+és a sok zsarnok, mint az elszálló polyva.+ Egy szempillantás alatt, hirtelen következik ez be.+   A seregek Jehovája rád fordítja figyelmétmennydörgéssel, földrengéssel és nagy zajjal,szélvésszel, viharral és emésztő tűz lángjával.+   Majd az Áriel ellen hadakozó sok nemzet,+vagyis minden ellene harcolóaz ellene emelt ostromtornyokkal,és mindenki, aki nyomorúságot okoz neki,olyanná lesz, mint egy álom, egy éjjeli látomás.   Igen, úgy lesz, mint amikor egy éhes ember azt álmodja, hogy eszik,de éhesen* ébred,vagy mint amikor egy szomjas ember azt álmodja, hogy iszik,de fáradtan és szomjasan* ébred. Így lesz ez azzal a sok nemzettel,amely Sion hegye ellen hadakozik.+   Rökönyödjetek meg és ámuljatok!+ Vakítsátok meg magatokat, és legyetek vakok!+ Támolyognak, de nem az alkoholtól,részegek, de nem a bortól. 10  Mert mély álmot bocsátott rátok Jehova,+és bezárta szemeiteket, a prófétákat,+és betakarta fejeiteket, a látnokokat.+ 11  Minden látomás olyan nektek, mint egy lepecsételt könyv+ szavai. Ha odaadják egy olyan embernek, aki tud olvasni, ezt mondva: „Olvasd fel, kérlek!”, akkor ő így szól: „Nem tudom, mert le van pecsételve.” 12  És ha a könyvet egy olyan valakinek adják oda, aki nem tud olvasni, ezt mondva: „Olvasd fel, kérlek!”, akkor ő így szól: „Nem tudok olvasni.” 13  Jehova ezt mondja: „Ez a nép a szájával közeledik hozzám,és ajkaival tisztel engem,+de a szíve messze eltávolodott tőlem,mert istenfélelme betanult emberi parancsolatokon alapul.+ 14  Ezért ismét rendkívüli dolgokat fogok tenni ezzel a néppel,+egyik rendkívüli dolgot a másik után. Semmivé lesz a bölcseik bölcsessége,és rejtve lesz az értelmeseik értelme.+ 15  Jaj azoknak, akik messzire elmennek, hogy eltitkolják a terveiket* Jehova elől,+akik sötét helyen viszik véghez a tetteiket,és közben ezt mondják: „Ugyan ki lát minket,és ki tud rólunk?”+ 16  Mennyire kiforgattok mindent! Hát olyannak kell tekinteni a fazekast, mint az agyagot?+ Vajon mondja a készítmény a készítőjéről: „Nem készített engem.”+ És vajon mondja a megformált dolog a megformálójáról: „Nem értelmes.”+ 17  Kis idő múlva a Libanon gyümölcsöskert lesz,+a gyümölcsöskertet pedig erdőnek fogják tartani.+ 18  Azon a napon a süketek meghallják a könyv szavait,és a vakok látni fognak a homályból és a sötétségből.+ 19  A szelídek nagy örömet találnak Jehovában,és a szegény emberek Izrael szentjében.+ 20  Mert a zsarnokok nem lesznek többé,végük lesz a dicsekvőknek,és mind elpusztulnak, akik csak azt lesik, hol árthatnak,+ 21  akik hazugsággal bűnösnek tüntetnek fel másokat,csapdát állítanak annak, aki a városkapuban véd* másokat,+és üres kifogásokkal megtagadják az igazságostól az igazságszolgáltatást+. 22  Ezért így szól Jákob házához Jehova, aki megváltotta Ábrahámot+: „Jákob nem szégyenül meg többé,és nem fog többé elsápadni.*+ 23  Mert amikor meglátja maga körül a gyermekeit,kezem munkáját,+megszentelik a nevemet. Igen, meg fogják szentelni Jákob szentjét,és tiszteletteljes félelemmel tekintenek Izrael Istenére.+ 24  Akik önfejűek*, értelmesek lesznek,és akik panaszkodnak, el fogják fogadni az útmutatást.”

Lábjegyzetek

Jel. valószínűleg: ’Isten oltárának a tűzhelye’. Feltehetően Jeruzsálemre utal.
Szó szerint: „számodra idegen”.
Vagy: „üres lélekkel”.
Vagy: „kitikkadt lélekkel”.
Vagy: „szándékukat”.
Szó szerint: „fedd”.
Mármint szégyenében és csalódottságában.
Szó szerint: „tévelygő szelleműek”.

Jegyzetek

Multimédia