Ézsaiás 28:1–29

28  Jaj a hivalkodó* koronának*, melyet Efraim+ részegesei viselnek! Ez a gyönyörű dísz csupán hervadó virág,amely a termékeny völgy fején van, ahol bortól részeg emberek élnek.   Jehova elküld valakit, aki erős és hatalmas. Mint a jégeső mennydörgéssel, a pusztító szélvihar,mint özönlő vizek vihara,erővel a földre teríti azt.   Efraim részegeseinek hivalkodó* koronáitlábbal tiporják.+   Gyönyörű díszének hervadó virága,amely a termékeny völgy fején van,olyan lesz, mint a korai füge a nyár előtt. Ha valaki meglátja, alig veszi a kezébe, máris lenyeli.  Azon a napon a seregek Jehovája dicső koronává és gyönyörű füzérré lesz azoknak, akik megmaradnak a népéből.+  Igazságos döntésekre készteti a bírót,* és hatalmat ad azoknak, akik visszaverik a támadást a kapunál.+   A papot és a prófétát is félrevezeti az alkohol. Félrevezeti őket a bor,és tántorognak az alkoholtól. Összezavarja őket a bor,és tántorognak az alkoholtól. Látomásuk félrevezeti őket,és határozatlanok a döntéshozatalkor.+   Mert az asztalaik tele vannak undorító hányással,nincs hely, ahol ne lenne.   Kiket fog oktatni,és kiknek magyarázza el az üzenetet? Talán azoknak, akik éppen már nem szopnak tejet? Azoknak, akiket éppen elvettek az emlőtől? 10  Hiszen ez „parancs után parancs, parancs után parancs,zsinórra zsinór, zsinórra zsinór,*+itt egy kicsi, ott egy kicsi”. 11  Mert olyanok által fog szólni ehhez a néphez, akik dadognak, és más nyelvet beszélnek.+ 12  Egyszer ezt mondta nekik: „Ez a nyugalom helye. Hadd pihenjen, aki elfáradt. Itt fel lehet frissülni.” De nem akartak hallgatni rá.+ 13  Ilyen lesz nekik Jehova szava: „Parancs után parancs, parancs után parancs,zsinórra zsinór, zsinórra zsinór,*+itt egy kicsi, ott egy kicsi.” Így amikor mennek,megbotlanak, hanyatt esnek,megsérülnek, csapdába kerülnek, és elfogják őket.+ 14  Halljátok hát Jehova szavát, ti, dicsekvők,akik Jeruzsálemben uralkodtok e nép felett. 15  Ezt mondjátok: „Szövetséget kötöttünk a halállal,+és egyezséget kötöttünk* a sírral*. Ha átvonul a tomboló árvíz,nem ér el bennünket,hisz a hazugságot tettük menedékünkké,és a hamisságba rejtőztünk.+ 16  Ezért így szól a legfőbb Úr, Jehova: „Alapkövet teszek le Sionban, kipróbált követ,+egy biztos alap értékes szegletkövét.+ Senki nem rémül meg, aki hisz benne.+ 17  Mérőzsinórrá+ teszem a jogot,és szintezővé* az igazságosságot.+ Jégverés söpri el a hazugság menedékét,és víz mossa el a rejtekhelyet. 18  A halállal kötött szövetségetek felbomlik,és ugyanígy a sírral* kötött egyezségetek is.+ Amikor átvonul a tomboló árvíz,összezúz titeket. 19  Valahányszor átvonul,elsöpör benneteket,+mert átvonul reggelenként,és nappal is, éjszaka is. Csak félelmükben fogják megérteni, amit hallottak.* 20  Mert az ágy túl rövid ahhoz, hogy ki lehessen nyújtózni,és a szőtt takaró túl keskeny ahhoz, hogy be lehessen takarózni. 21  Mert Jehova tettre kel, ahogy a Perácim hegyén,és ahogy Gibeon közelében a völgyben,+hogy véghez vigye tettét, különös tettét,és elvégezze munkáját, szokatlan munkáját.+ 22  Most tehát ne csúfolódjatok,+nehogy még szorosabbá váljanak a köteleitek,mert azt hallottam a legfőbb Úrtól, a seregek Jehovájától,hogy elhatározta, hogy megsemmisíti az egész országot*.+ 23  Hallgassatok meg,és figyeljetek arra, amit mondok. 24  Talán minden idejét szántással tölti az ember, és soha nem vet magot? Folyton csak lazítja és boronálja a földjét?+ 25  Miután elegyengette a felszínét,vajon nem szór oda feketeköményt, és nem vet köményt? Vajon nem vet búzát, kölest és árpát a maga helyére,valamint tönkölyt+ a szélekre? 26  Mert Isten a megfelelő módon tanítja*. Istene oktatja őt.+ 27  Mert nem zúzzák össze cséplőszánnal+ a feketeköményt,és nem mennek át a szekér kerekével a köményen. Hanem bottal verik ki a feketeköményt,és vesszővel a köményt. 28  Hát a kenyérnek való gabonát talán szétzúzzák? Nem, nem csépelik a végtelenségig.+ És amikor átmennek rajta a lovas szekér hengerével,nem zúzzák szét.+ 29  Ez is a seregek Jehovájától van,akinek csodálatos a szándéka,és aki nagy dolgokat visz véghez*.+

Lábjegyzetek

Nyilvánvalóan a fővárosra, Szamáriára utal.
Vagy: „mutatós”.
Vagy: „mutatós”.
Vagy: „igazságosság szellemévé lesz a bírónak”.
Vagy: „mérőzsinórra mérőzsinór, mérőzsinórra mérőzsinór”.
Vagy: „mérőzsinórra mérőzsinór, mérőzsinórra mérőzsinór”.
Esetleg: „látomásunk volt”.
Vagy: „seollal”. Lásd: Szójegyzék.
Vagy: „mérőónná”.
Vagy: „seollal”. Lásd: Szójegyzék.
Esetleg: „Amikor ezt megértik, nagyon megrémülnek.”
Vagy: „földet”.
Vagy: „fegyelmezi”; „bünteti”.
Vagy: „nagyon gyakorlatias és bölcs”.

Jegyzetek

Multimédia