Ézsaiás 24:1–23

24  Jehova kiüríti az országot*, és pusztává teszi.+ Felforgatja,+ és szétszórja a lakóit.+   Mindenki ugyanolyan helyzetben lesz:a nép és a pap,a szolga és az ura,a szolgálólány és az úrnője,a vevő és az eladó,a kölcsönadó és a kölcsönkérő,a hitelező és az adós.+   Teljesen kiürítik az országot,és teljesen kifosztják,+mert Jehova mondta ezt.   Az ország gyászol*,+ tönkremegy. A termékeny föld kiszárad, kiszikkad. Megfogyatkoznak az ország népének előkelői.   Az országot beszennyezték a lakói,+mert megkerülték a törvényeket,+megváltoztatták a rendelkezéseket,+és megszegték a hosszú időkre szóló* szövetséget+.   Ezért emészti fel átok az országot,+és vétkesek a lakói. Ezért csappant meg az ország lakóinak a száma,és maradt nagyon kevés ember.+   Gyászol* az újbor, elszárad a szőlőtő,+és a jókedvűek mindnyájan sóhajtoznak.+   Már nem szól a tamburinok vidám hangja,vége szakadt a mulatozók zsivajának,és már nem hallani a hárfák vidám hangját.+   Bort isznak, de nem énekelnek,és keserű az alkohol íze azoknak, akik isszák. 10  Romokban hever az elhagyott város.+ Minden ház be van zárva, nem lehet bemenni. 11  Borért kiáltanak az utcákon. Odalett minden vidámság,eltűnt az országból az öröm.+ 12  Romokban hever a város,a kaput teljesen összetörték.+ 13  Mert olyan lesz népem a földön, a népek között,mint amikor leverik az olajfa termését,+és mint amikor böngésznek a szőlőszüret végén.+ 14  Felemelik majd a hangjukat,és örömmel kiáltanak. Hirdetni fogják a tenger felől* Jehova fenségét.+ 15  Ezért dicsőíteni fogják Jehovát a világosság vidékén*,+Izrael Istenének, Jehovának a nevét a tenger szigetein.+ 16  A föld végéről énekeket hallunk: „Dicsőség* az igazságos Istennek!”+ De így szólok: „Egyre csak gyengülök és gyengülök! Jaj nekem! A csaló csal. Csalással csalnak a csalók.+ 17  Rettegés, verem és csapda vár rád, te, föld lakója!+ 18  Aki a félelmet keltő hang elől menekül, beleesik a verembe,és aki kijön a veremből, azt megfogja a csapda.+ Mert a zsilipek a magasban megnyílnak,és a föld alapjai remegni fognak. 19  Szétnyílik a föld,rázkódik a föld,hevesen reng a föld.+ 20  Tántorog a föld, akár egy részeg,és düledezik, mint kunyhó a szélben. Ránehezedik a törvényszegése.+ El fog esni, és nem kel fel többé. 21  Azon a napon Jehova a magasság seregére fordítja figyelmét odafönt,és a föld királyaira a földön. 22  Összegyűjti őket,ahogy a rabokat gyűjtik össze egy verembe,és börtönbe zárja őket. Aztán sok nap múlva rájuk fordítja a figyelmét. 23  Szégyent fog vallani a telihold,és megszégyenül a ragyogó nap,+mert a seregek Jehovája király+ lett Sion+ hegyén és Jeruzsálemben,és dicsőséges lett népe véneinek a szemében.+

Lábjegyzetek

Vagy: „a földet”.
Esetleg: „kiszárad”.
Vagy: „az ősi”.
Esetleg: „kiszárad”.
Vagy: „nyugatról”.
Vagy: „keleten”.
Vagy: „ékesség”.

Jegyzetek

Multimédia