Ézsaiás 10:1–34

10  Jaj azoknak, akik ártalmas rendelkezéseket hoznak,+és állandóan elnyomó törvényeket javasolnak,   hogy a szegények ne vihessék bíróságra az ügyeiket,hogy ne szolgáltassanak igazságot az alacsony sorúaknak.+ Az özvegyeket zsákmányul ejtik,és az árvákat* kifosztják.+   Mit tesztek majd a számadás* napján,+amikor pusztulás jön messziről?+ Kihez menekültök segítségért,+és hol hagyjátok a gazdagságotokat*?   Nincs más lehetőség, csak lekuporodni a rabok között,vagy a megöltek közé hullani. Mindezzel még nem múlt el haragja,keze még ki van nyújtva, hogy lesújtson.+   „Nézzétek, Asszíria*+! Ő a vessző, amellyel megmutatom haragomat,+és kezében a bot, hogy kihirdesse ítéletemet!   Hitehagyott nemzet ellen küldöm őt,+azok ellen, akik felbőszítettek. Megparancsolom neki, hogy nagy zsákmányt és sok prédát szerezzen,és tiporja őket, mint az utcák sarát.+   De ő nem hajlik erre,szíve nem ilyen terveket sző. Az van a szívében, hogy pusztítson,és kiirtson sok nemzetet, nem keveset.   Mert így szól: »Hát fejedelmeim egyúttal nem királyok is?+   Hát nem olyan Kalnó+, mint Karkemis+,Hamát+, mint Arpád+,és Szamária+, mint Damaszkusz+? 10  Elfoglaltam a semmit érő istenek királyságait,amelyeknek több faragott bálványuk van, mint amennyi Jeruzsálemnek és Szamáriának.+ 11  Akkor vajon nem azt fogom tenni Jeruzsálemmel és a bálványaival is,amit Szamáriával és a semmit érő isteneivel tettem?+« 12  Miután Jehova befejezi minden munkáját Sion hegyén és Jeruzsálemben, megbünteti* az asszír királyt, amiért öntelt a szíve, büszke a tekintete,+ 13  és ezt mondja: »Ezt erős kézzel teszem,és bölcsen, hiszen bölcs vagyok. Elmozdítom a népek határait,+elrabolom a kincseiket,+és leigázom az ott lakókat, mint akinek hatalma van.+ 14  Mint ahogy egy ember benyúl egy fészekbe,úgy az én kezem is elveszi a népek javait. És miként az elhagyott tojásokat szokták begyűjteni,úgy gyűjtöm be én is az egész földet. Senki sem lesz, aki csapkodná a szárnyát vagy kinyitná a száját vagy csipogna.«” 15  Vajon a fejsze többnek gondolja magát annál, aki vág vele? Vagy a fűrész többnek gondolja magát annál, aki fűrészel vele? Vajon a bot+ meg tudja lendíteni azt, aki a magasba emeli? Vagy a vessző magasba tudja emelni azt, aki fogja? 16  Ezért az igaz Úr, a seregek Jehovájasoványsággal sújtja Asszíria kövéreit,+és dicsősége alatt lobogó tüzet rak.+ 17  Izrael világossága+ tűz lesz,+és a szentje láng. Fellángol, és egyetlen napon megemészti Asszíria gyomját és tövisbokrát. 18  Teljesen* megsemmisíti fenséges erdejét és gyümölcsösét,olyanok lesznek, mint a sorvadó beteg.+ 19  Olyan kevés fa marad az erdejében,hogy egy kisfiú is össze tudja írni azokat. 20  Azon a napon, akik megmaradnak az izraeliták közül,és életben maradnak Jákob házából,soha többé nem támaszkodnak arra, aki rájuk támadt,+hanem hűségesen Jehovára,Izrael szentjére fognak támaszkodni. 21  Csak egy maradék,Jákob leszármazottainak a maradéka tér vissza az erős Istenhez.+ 22  Mert bár a népedben, ó, Izrael,annyian vannak, mint a homokszemek a tengerben,csak egy maradék fog közülük visszatérni.+ Isten elhatározta, hogy elpusztítja a népet,+és a büntetés* utoléri őket.+ 23  Igen, a legfőbb Úr, a seregek Jehovája elhatározta, hogy pusztítás lesz,melyet az egész országban végrehajtanak.+ 24  Azért így szól a legfőbb Úr, a seregek Jehovája: „Ne félj, ó, népem, Sion lakója Asszíriától, aki vesszővel+ vert téged, és aki botját emelte rád, ahogy Egyiptom tette.+ 25  Mert még egy nagyon kevés idő, és véget ér az ítélethirdetés. Haragomban elpusztítom őket.+ 26  A seregek Jehovája ostort fog suhogtatni ellene,+ mint amikor vereséget mért Midiánra Oreb sziklájánál.+ Botja a tenger felett lesz, és fölemeli azt, ahogy Egyiptom esetében is tette.+ 27  Azon a napon lekerül terhe a válladról+és igája a nyakadról,+és széttörik az igát+ az olaj miatt.” 28  Eljött Ajjátba+,továbbvonult Migronon át,Mikmásnál+ rakja le holmiját. 29  Átmentek a gázlón,Gébában+ töltik az éjszakát,Ráma megremeg, Saul Gibeája+ elmenekült.+ 30  Kiálts, ó, Gallim lánya! Figyelj, ó, Laisa! Ó, szegény Anatót+! 31  Madmena elfutott. Gébim lakosai menedéket kerestek. 32  Még ezen a napon megáll Nóbban+. Rázza az öklét Sion lányának hegye felé,Jeruzsálem dombja felé. 33  Az igaz Úr, a seregek Jehovájalenyesi az ágakat szörnyű ropogás közepette.+ A legmagasabb fákat levágja,és a magasak alacsonyak lesznek. 34  Lesújt az erdő bozótjaira fejszével*,és a Libanon fáit kidönti valaki, akinek hatalma van.

Lábjegyzetek

Vagy: „apátlan gyermekeket”.
Vagy: „büntetés”.
Vagy: „dicsőségeteket”.
Vagy: „az asszír”.
Szó szerint: „megbüntetem”.
Vagy: „lelkétől a testéig”.
Vagy: „az igazság”.
Vagy: „vasszerszámmal”.

Jegyzetek

Multimédia