Ézsaiás 1:1–31

1  Ézsaiásnak*+, Ámóc fiának a látomása, amelyet Júdáról és Jeruzsálemről látott Uzziásnak+, Jótámnak+, Aháznak+ és Ezékiásnak+, Júda királyainak+ a napjaiban:   Halld, ó, ég, és figyelj, ó, föld,+mert Jehova beszél: „Fiakat neveltem, fölneveltem őket,+de ők fellázadtak ellenem+.   A bika jól ismeri a tulajdonosát,és a szamár is a gazdája jászlát,de Izrael nem ismer engem*,+az én népem nem viselkedik értelmesen.”   Jaj a bűnös nemzetnek,+a vétekkel terhelt népnek,a gonosz fajzatoknak, a romlott gyermekeknek! Elhagyták Jehovát,+tiszteletlenül viselkedtek Izrael szentjével,hátat fordítottak neki.   Hát hol érjen még csapás titeket? Hisz egyre inkább lázadoztok!+ Beteg az egész fejés az egész szív!+   Tetőtől talpig semmi sem egészséges. Mindenhol sebhelyek, zúzódások és nyílt sebek vannak. Ezeket nem kezelték*, nem kötözték be, és olajjal sem puhították.+   Országotok pusztaság,városaitokat tűz égeti fel. Földeteket idegenek emésztik fel a szemetek láttára.+ Olyan az, mint a puszta, amelyet idegenek dúltak fel.+   Olyanná vált Sion lánya, mint sátor* a szőlőben,mint őrkunyhó az uborkaföldön,mint az ostrom alatt lévő város.+   Ha a seregek Jehovája nem hagyott volna életben néhányunkat,éppen olyanná lettünk volna, mint Szodoma,és Gomorrához lennénk hasonlók+. 10  Halljátok Jehova szavát, Szodoma zsarnokai*+! Figyelj Istenünk törvényére*, Gomorra népe+! 11  „Mit érek én a sok áldozatotokkal?”+ – így szól Jehova. „Megelégeltem az égőáldozatként bemutatott kosokat+ és a hízott állatok zsíros részét+. A fiatal bikák+, a bárányok és a kecskék+ vére+ nem szerez nekem örömet. 12  Amikor eljöttök, hogy megjelenjetek előttem,+ki várja el azt tőletek,hogy tiporjátok az udvaraimat?+ 13  Ne hozzatok többé értéktelen gabonaáldozatokat. A füstölőszereitek utálatosak nekem.+ Megtartjátok az újholdat+ és a sabbatot+, és összejöveteleket+ hirdettek ki,de nem tűrhetem, hogy mágikus erőket+ használjatok az ünnepi összejöveteleken. 14  Újholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlölöm*. Terhemre vannak már,belefáradtam abba, hogy elviseljem őket. 15  Amikor kitárjátok karotokat,elrejtem a szemem előletek.+ Ha sokat imádkoztok is,+én nem hallgatlak meg titeket+. Sok vért ontott a kezetek.+ 16  Mosakodjatok meg, legyetek tiszták!+ Nem akarom többé látni, hogy gonoszul cselekedtek,ne tegyetek többé rosszat+! 17  Tanuljatok meg jót tenni, törekedjetek az igazságosságra,+utasítsátok rendre az elnyomót,védjétek az árvák* jogaités az özvegyek ügyét+!” 18  „Gyertek, rendezzük a dolgokat egymás között” – így szól Jehova.+ „Még ha olyanok volnának is a bűneitek, mint a skarlát,fehérré lesznek, mint a hó.+ Még ha vörösek volnának is, mint a karmazsinszínű anyag,olyanná lesznek, mint a gyapjú. 19  Hogyha készségesek lesztek és figyeltek,a föld jó termését fogjátok enni.+ 20  De ha erre nem vagytok hajlandók, és lázongtok,akkor kard végez veletek,+mert Jehova mondta ezt.” 21  Szajhává+ lett a hűséges város+! Egykor jogosság jellemezte.+ Igazságosság lakott benne,+most pedig gyilkosok+. 22  Ezüstöd salakká lett.+ Söröd* vízzel van hígítva. 23  Fejedelmeid makacsok és tolvajoknak a társai+. Egytől egyig szeretik, ha megvesztegetik őket, és az ajándékokat hajhásszák.+ Az árváknak* nem szolgáltatnak igazságot,és az özvegyek peres ügye soha nem jut eléjük.+ 24  Ezért ezt mondja az igaz Úr, a seregek Jehovája,Izrael hatalmas Istene: „Elég! Megszabadulok ellenfeleimtől,és bosszút állok ellenségeimen.+ 25  Megbüntetlek,kiolvasztom lúggal a salakodat,és eltávolítok minden szennyeződést belőled.+ 26  Újra adok neked bírókatés tanácsadókat, mint kezdetben.+ Ezután majd igazságosság városának, hűséges városnak neveznek téged.+ 27  Igazságossággal lesz megváltva Sion,+és azok is, akik visszatérnek a népéből. 28  A lázadók és a bűnösök egyszerre törnek össze,+és végük lesz azoknak, akik elhagyják Jehovát+. 29  Mert meg fogtok szégyenülni a hatalmas fák miatt, amelyek után kívánkoztatok,+és szégyent vallotok majd a kertek* miatt, amelyeket választottatok+. 30  Mert olyanná lesztek, mint egy nagy fa, amelynek hervad a lombja,+és mint egy kert, amelynek nincsen vize. 31  Kóccá* lesz az erős ember,és szikrává a munkája. Egyszerre fog lángra kapni mindkettő,és nem lesz, aki eloltsa azokat.”

Lábjegyzetek

Jel.: ’Jehovától jövő megmentés’.
Vagy: „az urát”.
Szó szerint: „nem nyomták ki”.
Vagy: „lombsátor”.
Vagy: „uralkodói”.
Vagy: „útmutatására”.
Vagy: „gyűlöli a lelkem”.
Vagy: „apátlan gyermekek”.
Vagy: „búzasöröd”.
Vagy: „apátlan gyermekeknek”.
Itt nyilvánvalóan olyan fákról és kertekről van szó, amelyek a bálványimádathoz kapcsolódnak.
Egy gyúlékony, cérnaszerű, rostos anyag.

Jegyzetek

Multimédia