Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Szentírás – Új világ fordítás (magyarázó jegyzetekkel)

C3

Bibliaversek, melyekben a Jehova név nem szó szerinti vagy tartalmi idézetként szerepel Máté evangéliumában

MÁTÉ 1:20 „Jehova angyala”

OK: A rendelkezésre álló görög kéziratok itt a Küʹri·osz (Úr) szót használják, de nyomós okok szólnak amellett, hogy Isten neve szerepeljen a főszövegben. A Keresztény görög iratokban a Küʹri·osz szó utalhat Jehova Istenre is, de Jézus Krisztusra is, a szövegkörnyezettől függően. Itt a szövegkörnyezet azt mutatja, hogy Istenre utal. A „Jehova angyala” kifejezés sokszor szerepel az „Ószövetség” héber szövegében, elsőként az 1Mózes 16:7-ben. Ahol a görög Septuagintának (az „Ószövetség” egyik fordításának) a korai másolataiban a „Jehova angyala” kifejezés áll, a görög anʹge·losz szó (angyal; követ) után Isten neve szerepel héber karakterekkel. Ez a helyzet a Zakariás 3:5, 6-ban található kifejezéssel is a görög Septuaginta egyik másolatában, melyet az izraeli Nahal Heverben találtak meg, és néhány tudós i. e. 50 és i. sz. 50 közé datál. Figyelemre méltó, hogy amikor a görög Septuaginta későbbi másolataiban Isten nevét kicserélték a Küʹri·osz szóra ebben a versben és sok másikban, a határozott névelőt nem tették ki a Küʹri·osz elé, pedig a megszokott nyelvtan ezt megkívánta volna. Ezzel a Küʹri·osz szót egyenértékűvé tették egy tulajdonnévvel. Tehát a Héber iratokban való használat és a határozott névelő szokatlan hiánya azt jelzi, hogy a Küʹri·osz szó itt Isten neve helyett szerepel, ezért lett visszahelyezve a Jehova név a főszövegbe.

PÉLDÁK:

 • A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature. Átd. és szerk. F. W. Danker; 2000, 576–577. o. A Máté 1:20, 24; 2:13, 19; 28:2-t az „úr” szó meghatározása alatt sorolja fel, és ezekben a versekben „Istenre használja”. Kijelenti: „Határozott névelő nélkül... mintha tulajdonnév lenne.”

 • Exegetical Dictionary of the New Testament. 1991, 2. köt. 329–330. o. A Máté 1:20, 24; 2:13, 19; 28:2-t azok közé a versek közé sorolja, ahol a Küʹri·osz szó „az ÚSZ-ben [Újszövetségben] Jahvéra/Istenre értendő”.

 • The Interpretation of St. Matthew’s Gospel. R. C. H. Lenski. A 44. oldalon ezt írja ezzel a verssel kapcsolatban: „Nem használunk névelőt [a görög anʹge·losz Kü·riʹu, »Úr angyala« kifejezés előtt], tehát ez Jahve egyik angyala ... Jó okkal feltételezhetjük, hogy ez az angyal Gábriel, ugyanaz, aki megjelent Máriának is, »Jehova hatalmasa« vagy »Jehova hőse«.”

 • The ‘Holy Scriptures’. J. N. Darby; 1949. Ezt írja a vershez tartozó lábjegyzetben (továbbá a Máté 1:24 és 2:13-hoz tartozó lábjegyzetekben): „Az »Úr« szó névelő nélkül – ahogy oly sokszor – »Jehovára« utal.”

 • The Restored New Testament. Willis Barnstone; 2009. Kijelenti „az Úr angyala” kifejezéshez fűzött lábjegyzetében: „A görögből ... (angelosz küriu), a héberből ... (malakh jahve) ... A szó szerinti fordítás úgy hangozna, hogy Jahve malakhja vagy »hírnöke«.” Ez a fordítás a Máté 28:2 főszövegében azt írja, hogy „Jahve angyala”.

 • Complete Jewish Bible. David H. Stern; 1998. Ebben a versben kapitális és kiskapitális betűstílussal szerepelteti az „ADONÁJ” szót. A Biblia előszavában a fordító ezt a megjegyzést írta: „Az »ADONÁJ« szót használtam ott... ahol fordítóként azt gondolom, hogy a görög »küriosz« szó a tetragram helyett áll.”

 • The Companion Bible. E. W. Bullinger jegyzeteivel; 1999-es nyomtatás. A Máté 1:20 főszövegében az ÚR szó kapitális és kiskapitális betűstílussal szerepel, és a vers lábjegyzete hozzáfűzi: „az ÚR = Jehova”.

FORRÁSANYAGOK: J3, 4, 7–14, 16–18, 22–24, 28–36, 38–41, 43, 45–52, 55, 59–61, 63, 65, 66, 88, 90, 93–96, 100–102, 104–106, 110, 114–117, 125, 128, 138, 144–147, 154, 167, 169, 175, 187, 190, 201, 226, 243

MÁTÉ 1:22 „amit Jehova mondott”

OK: A rendelkezésre álló görög kéziratok itt a Küʹri·osz (Úr) szót használják, de nyomós okok szólnak amellett, hogy Isten neve szerepeljen a főszövegben. A Keresztény görög iratokban a Küʹri·osz szó utalhat Jehova Istenre is, de Jézus Krisztusra is, a szövegkörnyezettől függően. Itt a szövegkörnyezet azt mutatja, hogy Istenre utal. A közvetlenül ezután szereplő idézet (Máté 1:23) az Ézsaiás 7:14-ből származik, és prófétai üzenet, melyet Jehova mondott Ézsaiás által. Az is figyelmet érdemel, hogy ebben a versben a Küʹri·osz szó előtt nem áll görög határozott névelő, pedig a megszokott nyelvtan ezt megkívánta volna. Ezzel a Küʹri·osz szót egyenértékűvé teszi a szöveg egy tulajdonnévvel. Tehát a Héber iratokban való használat és a határozott névelő szokatlan hiánya azt jelzi, hogy a Küʹri·osz szó itt Isten neve helyett szerepel, ezért lett visszahelyezve a Jehova név a főszövegbe.

PÉLDÁK:

 • Exegetical Dictionary of the New Testament. 1991, 2. köt. 329–330. o. A Máté 1:22-t azok közé a versek közé sorolja, melyekben a Küʹri·osz szó „Jahve helyett áll”.

 • The Interpretation of St. Matthew’s Gospel. R. C. H. Lenski. Az 52. oldalon ezt írja erről a versről: „Az itt használt kifejezést – »hogy beteljesedjen az, amit az Úr (Κύριος [Küʹri·osz] Jahve helyett) mondott a prófétája által« – Máté szinte az egész evangéliumában egyformán használja, csak néha tér el ettől ... A beszélő tehát Jahve, a próféta pedig a közvetítő, a szószóló, aki által (διά [di·aʹ]) beszél.”

 • The ‘Holy Scriptures’. J. N. Darby; 1949. Az ehhez a vershez és a Máté 2:15-höz tartozó lábjegyzetekben kijelenti: „Az »Úr« szó névelő nélkül – ahogy oly sokszor – »Jehovára« utal.”

 • The Companion Bible. E. W. Bullinger jegyzeteivel; 1999-es nyomtatás. A Máté 1:22 főszövegében kapitális és kiskapitális betűstílussal szerepel az ÚR szó, és ezt a magyarázatot fűzi hozzá a 98-as függelékben: „Jehova helyett áll ... és mindenhol »ÚR«-ként szerepel.”

 • Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words. Vine, Unger és White; 1985. Ezt a magyarázatot fűzi ehhez a vershez Isten nevével kapcsolatban: „A Küriosz a Sept.-ban és az ÚSZ-ben a héb. Jehova (angol fordításokban »ÚR«) helyett áll, Máté 4:7; Jak 5:11 stb.; ádón, Úr helyett, Máté 22:44; és Adonáj, Úr helyett, 1:22.”

 • Mounce’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words. William D. Mounce; 2006. Ezt a meghatározást adja meg a 3261-es szám alatt: „Küriosz ... az Úr, Jehova, Mt 1:22.”

FORRÁSANYAGOK: J1–4, 7–14, 16–18, 22–24, 26, 28–36, 38–41, 43, 45–50, 52, 59–61, 63, 65, 66, 88, 90, 93–95, 100–102, 104–106, 110, 114–117, 130, 138, 143–147, 154, 155, 167, 169, 175, 187, 190, 201, 203, 217, 226

MÁTÉ 1:24 „Jehova angyala”

OK: Lásd a Máté 1:20-hoz tartozó magyarázatot.

FORRÁSANYAGOK: J1–4, 7–14, 16–18, 22–24, 28–36, 38–41, 43, 45–50, 52, 59–61, 63, 65, 66, 88, 90, 93–95, 100–102, 104, 105, 110, 115–117, 128, 138, 144–147, 154, 155, 167, 169, 175, 187, 190, 201, 226

MÁTÉ 2:13 „Jehova angyala”

OK: Lásd a Máté 1:20-hoz tartozó magyarázatot.

FORRÁSANYAGOK: J1–4, 6–14, 16–18, 22–24, 28–36, 39, 40, 43, 45–50, 52, 59–61, 63, 65, 66, 88, 90, 93–95, 100–102, 104–106, 110, 114–117, 128, 130, 138, 144–147, 154, 155, 167, 169, 175, 185, 187, 190, 201

MÁTÉ 2:15 „amit Jehova... mondott”

OK: A közvetlenül ezután szereplő idézet a Hóseás 11:1-ből származik, a Hóseás 11:11-ből pedig egyértelműen kiderül, hogy ez Jehova Isten kijelentése. (Lásd a Máté 1:22-höz tartozó magyarázatot.)

FORRÁSANYAGOK: J1, 3, 4, 6–14, 16–18, 22–24, 28–36, 38–41, 43, 45–50, 52, 59, 61–63, 65, 66, 88, 93–95, 100–102, 104–106, 110, 114–117, 125, 128, 130, 138, 145–147, 154, 155, 163, 166, 167, 169, 175, 185, 187, 190, 201, 203, 217, 226, 243

MÁTÉ 2:19 „Jehova angyala”

OK: Lásd a Máté 1:20-hoz tartozó magyarázatot.

FORRÁSANYAGOK: J1–4, 6–14, 16–18, 22–24, 28–36, 38–40, 43, 45–50, 52, 59–61, 63, 65, 66, 88, 90, 93–95, 100–102, 104–106, 114–117, 125, 128, 130, 138, 144–147, 154, 155, 167, 169, 175, 185, 187, 190, 201, 243

MÁTÉ 28:2 „Jehova angyala”

OK: Lásd a Máté 1:20-hoz tartozó magyarázatot.

FORRÁSANYAGOK: J1–4, 7–13, 16–18, 22–24, 28–36, 38, 40, 41, 43, 45–47, 49–52, 55, 60, 61, 63, 65, 66, 88, 90, 93–95, 100–102, 104–106, 114–117, 128, 138, 144–147, 154, 155, 160, 163, 167, 175, 187, 190, 201, 226