Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Szentírás – Új világ fordítás (magyarázó jegyzetekkel)

C2

Bibliaversek, melyekben a Jehova név szó szerinti vagy tartalmi idézetként szerepel

A következő lista olyan bibliaverseket sorol fel, melyekben az Új világ fordítás a Keresztény görög iratok főszövegében használja a Jehova nevet. Ezek a bibliaversek szó szerint vagy tartalmilag idéznek az eredeti héber szövegből, ahol megjelenik a tetragram. A „Forrásanyagok” alatt olyan bibliafordítások vannak felsorolva, melyek visszahelyezték Isten nevét egy adott versbe, vagy jelezték, hogy az adott vers Jehova Istenre utal. Ezek a különféle nyelveken készült fordítások például úgy adják vissza Isten nevét a főszövegben, hogy „Jehovah”, „Yahveh”, „Yahweh”, „יהוה” (JHVH, vagyis a tetragram), „LORD” (Úr) és „ADONAI” (ADONÁJ, vagyis Úr). De az is előfordul, hogy lábjegyzetben és széljegyzetben jelölik, hogy az adott rész Jehova Istenre utal.