Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Szentírás – Új világ fordítás (magyarázó jegyzetekkel)

C4

Olyan fordítások és forrásművek, melyek használják Isten nevét az „Újszövetség”-ben

Az alábbiakban egy részleges lista található olyan bibliafordításokról és forrásművekről, melyek valamilyen formában használják Isten nevét (vagy más módon jelölik, hogy Isten nevére történik utalás) az „Újszövetség”-ként a ismert műben.

JELMAGYARÁZAT:

  • A Keresztény görög iratok HÉBER fordítása

  • A Keresztény görög iratok ANGOL fordítása

  • A Keresztény görög iratok MÁS NYELVŰ fordítása

  • FORRÁSMŰ

J1

בשורת מתי, Euangelium Hebraicum Matthæi (Máté evangéliuma héberül). Szerk. Jean du Tillet; Jean Mercier latin fordításával, Párizs, 1555. Ez a héber fordítás néhány vers főszövegében a יהוה karaktereket vagy a tetragram egy rövidített formáját használja. b

J2

Even Bohan (אבן בוחן, „Próbakő”). Shem-Tob ben Isaac Ibn Shaprut, Spanyolország, kb. 1385. Ez a mű tartalmazza Máté evangéliumának héber szövegét. 1995-ös kiadás: Hebrew Gospel of Matthew. George Howard, Macon, GA, USA. Howard az „Isten neve” címszó alatti magyarázatában a következőket írja: „A Shem-Tob-féle héber Máté evangéliuma használja Isten nevét, a ה״ karakterekkel (nyilvánvalóan a השם, »a név« rövidítése).” c

J3

תורת המשיח, Euangelium secundum Matthæum in lingua hebraica, cum versione latina (Máté evangéliuma héberül és latinul). Sebastian Münster, Basel, Svájc, 1537. Ez a héber fordítás néhány vers főszövegében a יהוה karaktereket használja. d

תורת המשיח, Euangelium secundum Matthæum in lingua hebraica ... Vnà cum Epistola D. Pauli ad Hebræos, Hebraicè & Latinè (Máté evangéliuma és Pál hébereknek írt levele héberül és latinul). Sebastian Münster, Basel, 1557. Ez a héber fordítás néhány vers főszövegében a יהוה karaktereket vagy a tetragram egy rövidített formáját használja. e

J4

תורת המשיח ... כפי מתי המבשר, Sanctum Domini nostri Iesu Christi Hebraicum Euangelium secundum Matthæum (Máté evangéliuma héberül). Szerk. Johannes Quinquarboreus, Párizs, 1551. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a יהוה karaktereket használja. f

J5

בשורת הקרואות שנה בשנה בשבתות ובחגי, Euangelia anniuersaria, quae Dominicis diebus & in Sanctorum festis leguntur, Hebraicè conuersa (Liturgikus evangéliumok héberül). Fridericus Petri, Antwerpen, 1581. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a יהוה karaktereket használja. g

J6

Euangelia anniuersaria Dominicorum et Festorum dierum, Germanicè, Latinè, Graecè, & Ebraicè (Liturgikus evangéliumok németül, latinul, görögül és héberül). Johannes Clajus, Lipcse, 1576. Ez a héber fordítás néhány vers főszövegében a יהוה karaktereket használja. h

J7

Novum Testamentum Dn̄i: Nr̄i: Iesu Christi, Syriacè, Ebraicè, Græcè, Latinè, Germanicè, Bohemicè, Italicè, Hispanicè, Gallicè, Anglicè, Danicè, Polonicè (Újszövetség 12 nyelven, köztük héberül). Elias Hutter, Nürnberg, 1599–1600. Erre a kiadásra gyakran nürnbergi poliglott Újszövetségként utalnak. Ez a héber fordítás számos vers főszövegében a יהוה karaktereket használja. i

J8

תורת יהוה חדשה, Lex Dei summi nova; Atque hæc est, Novum Domini nostri Jesu Christi Testamentum Sacro-Sanctum (Újszövetség héberül). William Robertson, London, 1661. Ez a fordítás számos vers főszövegében a יהוה karaktereket használja. j

J9

ארבעה אבני הגיליונים מהתורה החדשה, Quatuor Euangelia Noui Testamenti Ex Latino in Hebraicum (a négy evangélium héberül és latinul). Giovanni Battista Jona, Róma, 1668. Ez a héber fordítás számos vers főszövegében a יהוה karaktereket használja. k

J10

The New Testament ..., in Hebrew and English, in Three Volumes (Máté evangéliumától a korintusziaknak írt első levélig terjedő részeket tartalmazza). Richard Caddick, London, 1798–1805. Ez a héber fordítás számos vers főszövegében a יהוה karaktereket használja. l

J11

ברית חדשה על פי משיח (Újszövetség héberül). Thomas Fry és mások, London, 1817. Ez a fordítás számos vers főszövegében a יהוה karaktereket használja. a

J12

ספר הברית החדשה (Újszövetség héberül). William Greenfield, London, 1831. Ez a fordítás számos vers főszövegében a יהוה karaktereket használja. b

J13

הברית החדשה (Újszövetség, Az evangéliumok héberül). Thomas Yeates, London, 1805. A másolatot készítette Jean Carmignac a Traductions hebraïques des Evangiles (2–3. kötet, Turnhout, Belgium, 1982) c. művében az Add MS 11659 kézirat (British Library, London) alapján. Ez a fordítás számos vers főszövegében a יהוה karaktereket használja. c

J14

ספר ברית חדשה על פי המשיח (Újszövetség héberül). Alexander McCaul, Michael Solomon Alexander, Johann Christian Reichardt és Stanislaus Hoga, London, 1838. Ez a fordítás számos vers főszövegében a יהוה karaktereket használja. d

J15

ספר בשורה טובה על פי המבשר לוקס (Lukács evangéliuma héberül). Johann Heinrich Raphael Biesenthal, Berlin, 1851. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a יהוה karaktereket használja. e

ספר פעלי השליחים (az Apostolok cselekedetei héberül). Johann Heinrich Raphael Biesenthal, Berlin, 1867. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a יהוה karaktereket használja. f

אגרת אל הרומים (Pál rómaiaknak írt levele héberül). Johann Heinrich Raphael Biesenthal, Berlin, 1855. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a יהוה karaktereket használja. g

אגרת אל העברים (Pál hébereknek írt levele héberül). Johann Heinrich Raphael Biesenthal, Berlin, 1857. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a יהוה karaktereket használja. h

J16

הברית החדשה על פי המשיח עם נקודות וטעמים (Újszövetség héberül). Átd. Johann Christian Reichardt és Johann Heinrich Raphael Biesenthal, London, 1866. Ez a fordítás számos vers főszövegében a יהוה karaktereket használja. i

J17

ספרי הברית החדשה (Újszövetség héberül). Franz Delitzsch, Lipcse, 1877. Ez a fordítás számos vers főszövegében a יהוה karaktereket vagy a tetragram egy rövidített formáját használja. Delitzsch 11. kiadásában, mely 1892-ben jelent meg, a rövidített forma ki lett cserélve a יהוה karakterekre, és a későbbi kiadások is így jelentek meg. j

J18

הברית החדשה (Újszövetség héberül). Isaac Salkinson és Christian D. Ginsburg, Bécs, Ausztria, 1886. Ez a fordítás számos vers főszövegében a יהוה karaktereket használja. k

J19

הבשורה הטובה על־פי יוחנ (János evangéliuma héberül). Moshe I. Ben Maeir, Denver, CO, USA, 1957. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a יהוה karaktereket vagy a tetragram egy rövidített formáját használja. l

J20

A Concordance to the Greek Testament (újszövetségi konkordancia angolul). William F. Moulton és Alfred S. Geden, Edinburgh, Skócia, 1897. A ΘΕΟ΄Σ (The·oszʹ) és ΚΥ΄ΡΙΟΣ (Küʹri·osz) címszavak alatt található bibliavers-hivatkozások a héber szövegnek azokat a részeit tartalmazzák, melyekben szerepel a tetragram (יהוה), és amelyekre a görög szöveg utal, vagy amelyekből idéz. a

J21

The Emphatic Diaglott (görög-angol sorközi fordítás). Benjamin Wilson, New York, 1864. A jobb oldali oszlopban található angol fordítás néhány vers főszövegében a „Jehovah” szót használja. b

J22

ספרי הברית החדשה (Újszövetség héberül). United Bible Societies, Jeruzsálem, 1976. Ez a fordítás számos vers főszövegében a יהוה karaktereket használja. c

J23

הברית החדשה (Újszövetség héberül). Yohanan Bauchet és David Kinneret (Arteaga), Róma, 1975. Ez a fordítás számos vers főszövegében a יהוה karaktereket vagy a tetragram egy rövidített formáját használja. d

J24

A Literal Translation of the New Testament ... From the Text of the Vatican Manuscript (Újszövetség angolul). Herman Heinfetter (Frederick Parker álneve), 6. kiadás, London, 1863. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Jehovah” szót használja. e

J25

St. Paul’s Epistle to the Romans (Pál rómaiaknak írt levele angolul). William Gunion Rutherford, London, 1900. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Jehovah” szót használja. f

J26

Psalterium Hebraicum (Zsoltárok könyve és Máté evangéliuma 1:1–3:6 héberül). Anton Margaritha, Lipcse, 1533. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a יהוה karaktereket használja mindkét bibliai könyvben. g

J27

Die heilige Schrift des neuen Testaments (Újszövetség németül). Dominik von Brentano, Kempten, Németország, 1790–1791. Ez a fordítás számos vers főszövegében vagy a szövegmagyarázatokban és a parafrázisokban a „Jehova” vagy a „Jehovah” szavakat használja. h

J28

ספרי הברית החדשה (Újszövetség héberül). Megjelent a The New Covenant Commonly Called the New Testament—Peshitta Aramaic Text With a Hebrew Translation (The Bible Society, Jeruzsálem, 1986) című kiadványban. Ez a héber fordítás számos vers főszövegében a יהוה karaktereket használja. i

J29

The Original Aramaic New Testament in Plain English (az arámi nyelvű Újszövetség egyik amerikai fordítása). Glenn David Bauscher, 7. kiadás, Ausztrália, 2012. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „THE LORD JEHOVAH” (AZ ÚR, JEHOVA) kifejezést használja. j

J30

Aramaic English New Testament (Újszövetség arámi és angol nyelven). Andrew Gabriel Roth, 3. kiadás, USA, 2008. Ez a fordítás számos vers főszövegében vagy a lábjegyzetekben a „Master YHWH” (Úr, JHVH) vagy a „YHWH” szavakat használja. k

J31

Hebraic Roots Bible with Study notes (Biblia magyarázó jegyzetekkel angolul). Word of Truth Publications, Carteret, NJ, USA, 2012. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „YAHWEH” szót használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. l

J32

The Holy Name Bible (korábbi nevén: The Sacred Name New Testament) (Biblia angolul). Átd. Angelo Benedetto Traina és a The Scripture Research Association, Inc., USA, 2012-es utánnyomás. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Yahweh” szót használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. a

J33

The Christian’s Bible—New Testament (Újszövetség angolul). George Newton LeFevre, Strasburg, PA, USA, 1928. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Jehovah” szót használja. b

J34

The Idiomatic Translation of the New Testament (Újszövetség angolul). William Graham MacDonald, 2009-es elektronikus változat. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Yahveh” szót használja. c

J35

Nkand’a Nzambi i sia vo Luwawanu Luankulu Y’olu Luampa (Biblia kikongo nyelven). George Ronald Robinson Cameron és mások, 1926; utánnyomta: United Bible Societies, Nairobi, Kenya, 1987. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Yave” szót használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. d

J36

Bibel Barita Na Uli Hata Batak-Toba siganup ari (Biblia tobai batak nyelven). Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta, Indonézia, 1989. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Jahowa” szót használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. e

J37

Arorutiet ne Leel ne bo: Kiptaiyandennyo Jesu Kristo Yetindennyo (Újszövetség kalendzsin nyelven). Frances J. Mumford és mások, Nairobi, Kenya, 1968. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Jehovah” szót használja. f

J38

Ekonejeu Kabesi ni Dokuj Iesu Keriso (Újszövetség nengone nyelven). Stephen M. Creagh és John Jones, London, 1870. Ez a fordítás számos vers főszövegében az „Iehova” szót használja. g

J39

Jesu Keriso ve Evanelia Toaripi uri (a négy evangélium toaripi nyelven). John Henry Holmes, London, 1902. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Jehova” szót használja. h

J40

Edisana Ñwed Abasi Ibom (Biblia efik nyelven). Utánnyomta: National Bible Society of Scotland, Edinburgh, 1949. Ez a fordítás számos versben a „Jehovah” szót használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. i

J41

Testament Sefa an amam Samol o Rȧn Amanau Jisos Kraist: auili jonai kapas an re kris uili nanai kapas an mortlok (Újszövetség Mortlock-szigeteki nyelven). Robert W. Logan, New York, 1883. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Jioua” szót használja. j

J42

Am-bóšra tráka Yī́sua Masī́a mo̱ ama-gbal ma Mátaī, o̱-sōm and Ama-Lémrane̱ ama-Fu ma o̱-Rábbu de̱ o̱-Fū́tia-ka-su Yī́sua Masī́a (Újszövetség temne nyelven). Christian Friedrich Schlenker, London, 1865–1868. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Yehṓfa” szót használja. k

J43

Testament Vau ki nawota anigida go tea maumaupauri Yesu Kristo (Újszövetség tongoa nyelven). Oscar Michelsen és Peter Milne, London, 1912. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Yehovah” szót használja. l

J44

Wusku Wuttestamentum Nul-Lordumun Jesus Christ (Újszövetség a Massachusettsben beszélt algonkin nyelven). John Eliot, Cambridge, MA, USA, 1661. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Jehovah” szót használja. a

J45

Matīyū: Ku Nam Navosavos ugi (Máté evangéliuma eromanga nyelven). George Nicol Gordon és James Douglas Gordon, London, 1869. Ez a fordítás számos vers főszövegében az „Iehōva” szót használja. b

J46

La Bible (Biblia franciául). André Chouraqui, Tournai, Belgium, 1985. Ez a fordítás számos vers főszövegében az „IHVH” és az „adonai” szavak kombinációját használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. c

J47

Biblia Peshitta en Español, Traducción de los Antiguos Manuscritos Arameos (a Pesitta Biblia spanyolul). Holman Bible Publishers, Nashville, TN, USA, 2006. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Yahweh” szót használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. d

J48

Pin chitokaka pi okchalinchi Chisvs Klaist in testament himona, chahta anumpa atoshowa hoke (Újszövetség csoktó nyelven). Alfred Wright és Cyrus Byington, New York, 1848. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Chihowa” szót használja. e

J49

Bosakú-w’ólótsi wa Yesu Masiya boki Matayo la Malako o kótaka and Bosakú-w’ólótsi wa Yesu Masiya boki Luka o kótaka (Máté, Márk és Lukács evangéliuma mongo nyelven). Edward Algernon Ruskin és Lily Ruskin, Congo Balolo Mission, Felső-Kongó, 1905. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Yawe” szót használja. f

J50

Nalologena wo se Yesu Kristo Kome Mataio (Máté evangéliuma tasiko [epi] nyelven). Oscar Michelsen, London, 1892. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Yehova” szót használja. g

J51

The Restored New Testament (Újszövetség angolul). Willis Barnstone, New York, 2009. Ez a fordítás néhány versben a „Yahweh” szót használja. A Máté 1:20 egyik lábjegyzetében ezt jelenti ki „az Úr angyala” kifejezésről: „A görögből ... (angelosz küriu), a héberből ... (malakh jahve) ... A szó szerinti fordítás úgy hangozna, hogy Jahve malakhja vagy »hírnöke«.” Ez a fordítás a Máté 28:2 főszövegében azt írja, hogy „Jahve angyala”. h

J52

Messianic Jewish Shared Heritage Bible (Biblia angolul). The Messianic Jewish Family Bible Project, Shippensburg, PA, USA, 2012. Ez a Biblia számos vers főszövegében az „ADONAI” szót használja a Keresztény görög iratokban. A szójegyzék az 1530. oldalon ezt írja: „ADONAI (יהוה) – az »ÚR« héberül. Ha kiskapitális betűstílussal szerepel, akkor Isten tulajdonnevére utal, a JHVH-ra, ahogy a héber Bibliában szerepel. Ez a tulajdonnév, Isten »szövetséges neve«, akkor használatos, amikor Isten bizalmasan beszél a zsidó néppel.” i

J53

The Messages of Jesus According to the Synoptists (Jézus beszédei Máté, Márk és Lukács evangéliumában angolul). Thomas Cuming Hall, New York, 1901. Ez a parafrázis számos vers főszövegében a „Jehovah” szót használja. j

J54

Bibel Ñaran aen Gott, Ñarana Testament Õbwe me Testament Etsimeduw Õañan (Biblia naurui nyelven). Philip Adam Delaporte, New York, 1918; utánnyomta: The Bible Society in the South Pacific, Suva, Fidzsi-szigetek, 2005. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Jehova” szót használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. k

J55

Embimbiliya Li Kola (Biblia umbundu nyelven). Merlin W. Ennis és mások, Luanda, Angola, 1963. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Yehova” szót használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. l

J56

Ke Kauoha Hou a Ko Kakou Haku e Ola’i, a Iesu Kristo (Újszövetség hawaii nyelven). American Board of Commissioners for Foreign Missions, Oahu, Hawaii, 1835. Ez a fordítás számos vers főszövegében az „Iehova” szót használja. a

J57

Te Nu Tetemanti, ae ana Taeka Ara Uea ao ara Tia Kamaiu are Iesu Kristo, ae Kaetaki man Taetaen Erene (Újszövetség kiribati [Gilbert-szigeti] nyelven). Hiram Bingham II, New York, 1901. Ez a fordítás számos vers főszövegében az „Iehova” szót használja. b

J58

Dal Co Mu Biale Saint Luke Terhu (Lukács evangéliuma lonwolwol [fanting] nyelven). Robert Lamb, Dunedin, Új-Zéland, 1899. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Jehovah” szót használja. c

J59

Intas-Etipup Mat u Iesu Kristo, Natimarid Uja, im Natimi Imyiatamaig Caija (Újszövetség aneityum nyelven). John Geddie, John Inglis és mások, London, 1863. Ez a fordítás számos vers főszövegében az „Ihova” szót használja. d

J60

New Testament (Újszövetség cseroki nyelven). Átd. Charles Cutler Torrey, New York, 1860. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Yihowa” szót használja. e

J61

Ntestamente Yipia ya Nkambo Wetu ni Mupurushi Yesu Kristu (Újszövetség chiluva nyelven). Daniel Crawford, Livingstonia, Malawi, 1904. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Yehova” szót használja. f

J62

Injili Mar Mathayo (Máté evangéliuma dholuo nyelven). A. A. Carscallen, London, 1914. Ez a fordítás legalább egy vers főszövegében a „Yawe” szót használja. g

J63

The Gospels of Matthew, and of Mark, Newly Rendered Into English; With Notes on the Greek Text (Máté és Márk evangéliuma angolul). Lancelot Shadwell, London, 1861. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „JEHOVAH” szót használja. h

J64

A Liberal Translation of the New Testament (Újszövetség angolul). Edward Harwood, London, 1768. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Jehovah” szót használja. i

J65

The Restoration of Original Sacred Name Bible (Biblia angolul). Átd. Missionary Dispensary Bible Research, Buena Park, CA, USA, 1970. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „YAHVAH” szót használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. j

J66

The Scriptures (Szentírás angolul). Institute for Scripture Research, 3. kiadás, Dél-afrikai Köztársaság, 2010. Ez a fordítás számos vers főszövegében a יהוה karaktereket használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. k

J67

The New Testament Letters—Prefaced and Paraphrased (az Újszövetség levelei angolul). John William Charles Wand, Melbourne, Ausztrália, 1944. Ez a parafrázis néhány vers főszövegében a „Jehovah” szót használja. l

J68

The Messages of Paul (Arranged in Historical Order, Analyzed, and Freely Rendered in Paraphrase, with Introductions) (Pál üzenetei angolul). George Barker Stevens, New York, 1900. Ez a parafrázis néhány vers főszövegében a „Jehovah” szót használja. a

J69

The Epistle to the Hebrews with some interpretative suggestions (A hébereknek írt episztola angolul). Wilfrid Henry Isaacs, London, 1933. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Jehovah” szót használja. b

J70

The Apocalypse: A Revised Version in English, of the Revelation with Notes, Historical and Explanatory (a Jelenések könyve angolul). Edward Grimes, Newport-on-Usk, Egyesült Királyság, 1891. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Yahweh” szót használja. c

J71

The New Testament; Being the English Only of the Greek and English Testament (Újszövetség angolul). Abner Kneeland, Philadelphia, PA, USA, 1823. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Jehovah” szót használja. d

J72

The Gospel of the Hellenists (János evangéliuma angolul). Benjamin Wisner Bacon; szerk. Carl H. Kraeling, New York, 1933. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Jehovah” szót használja. e

J73

The Family Expositor: or, A Paraphrase and Version of the New Testament; with Critical Notes, and a Practical Improvement of Each Section (Újszövetség angolul). Philip Doddridge, London, 1739–1756. Ez a parafrázis számos vers főszövegében a „Jehovah” szót használja. f

J74

The Modern American Bible—The Books of the Bible in Modern American Form and Phrase, With Notes and Introduction (Biblia angolul). Frank Schell Ballentine, New York, 1899–1901. A Keresztény görög iratoknak ez a fordítása számos vers főszövegében a „Jehovah” szót használja. g

J75

The Guide to Immortality; or, Memoirs of the Life and Doctrine of Christ, by the Four Evangelists (a négy evangélium angolul). Robert Fellowes, London, 1804. Ez a fordítás néhány vers főszövegében vagy lábjegyzetekben a „Jehovah” szót használja. h

J76

A New Version of the Four Gospels; with notes critical and explanatory, by a Catholic (a négy evangélium angolul). John Lingard, London, 1836. Ez a fordítás a Máté 22:44 főszövegében a „The Lord (Jehova)” (Az Úr [Jehova]) kifejezést használja. i

J77

The Documents of the New Testament (Újszövetség angolul). George Woosung Wade, London, 1934. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Jehovah” szót használja. j

J78

Studies in Matthew (Máté evangéliuma angolul). Benjamin Wisner Bacon, New York, 1930. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Jehovah” szót használja. k

J79

The New Testament, in an Improved Version, Upon the Basis of Archbishop Newcome’s New Translation (Újszövetség angolul). Szerk. Thomas Belsham és mások, London, 1808. Ez a fordítás néhány vers főszövegében vagy lábjegyzetekben a „Jehovah” szót használja. l

J80

A New Family Bible, and Improved Version, From Corrected Texts of the Originals (Biblia angolul). Benjamin Boothroyd, Huddersfield, Anglia, 1824. Ez a fordítás néhány vers főszövegében vagy lábjegyzetekben és magyarázatokban a „Jehovah” szót használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. a

J81

The Holy Bible, Containing the Authorized Version of the Old and New Testaments (Biblia angolul). Szerk. John Tricker Conquest, London, 1841. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „JEHOVAH” szót használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. b

J82

A Paraphrase and Annotations Upon All the Books of the New Testament (Újszövetség angolul). Henry Hammond, London, 1653. Ez a parafrázis néhány vers főszövegében a „Jehovah” szót használja. c

J83

The Epistle to the Hebrews, in a Paraphrastic Commentary (A hébereknek írt episztola angolul). Joseph B. M’Caul, London, 1871. Ez a parafrázis néhány vers főszövegében a „Jehovah” szót használja. d

J84

A Revised Translation and Interpretation of the Sacred Scriptures of the New Covenant (Újszövetség angolul). John Mead Ray, Glasgow, Skócia, 1815. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Jehovah” szót használja. e

J85

An Attempt Toward Revising Our English Translation of the Greek Scriptures (Görög iratok angolul). William Newcome, Dublin, Írország, 1796. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Jehovah” szót használja. f

J86

The Monotessaron; or, The Gospel History, According to the Four Evangelists (a négy evangélium angolul). John S. Thompson, Baltimore, MD, USA, 1829. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Jehovah” vagy a „JEHOVAH” formát használja. g

J87

A Translation of the New Testament (Újszövetség angolul). Gilbert Wakefield, London, 1791. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Jehovah” szót használja. h

J88

The Newberry Bible (ismertebb nevén The Englishman’s Bible) (Biblia angolul). Thomas Newberry, London, 1890. Ebben a fordításban a „LORD” (ÚR) szó kapitális és kiskapitális stílusban szerepel számos versben, lapszéli jegyzetekkel, melyek Isten nevére, a „Jehovah” névre hívják fel a figyelmet, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. i

J89

The Messages of the Apostles (The Apostolic Discourses in the Book of Acts and the General and Pastoral Epistles of the New Testament) (a Cselekedetek könyve és az episztolák angolul). George Barker Stevens, New York, 1900. Ez a parafrázis számos vers főszövegében a „Jehovah” szót használja. j

J90

A Non-Ecclesiastical New Testament (Újszövetség angolul). Frank Daniels, 2016. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Yahweh” (Jahve) szót használja. A fordító a nyitó szavaiban a következőket jelentette ki az „Isten neve” címszó alatt: „Minden helyen, ahol a héber Bibliából származó idézetben megjelent a tetragram (az LXX-ben Κυριος-ként [Úr] szerepel), ez a fordítás a Jahve tulajdonnevet használja. Vannak olyan helyek is az ÚSZ-ben [Újszövetségben], ahol a Κυριος névelő nélkül Isten nevét jelöli. Ezeken a helyeken is a Jahve szó szerepel.” k

J91

Uebersetzung des Neuen Testaments mit erklärenden Anmerkungen (Újszövetség németül). Johann Babor, Bécs, Ausztria, 1805. Ez a fordítás néhány vers főszövegében vagy lábjegyzetekben a „Jhova” szót használja. l

J92

Nsango ea Ndoci eki Malako o Kotaka (Márk evangéliuma mongo-nkundó nyelven). Ellsworth E. Harris és Royal J. Dye, Bolengi, Felső-Kongó, 1905. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Yawe” szót használja. a

J93

Aramaic Peshitta New Testament Translation (Újszövetség angolul). Janet M. Magiera, Truth or Consequences, NM, USA, 2006. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „LORD” (ÚR) szót használja. A bevezetőben ez áll: „Az ÚR nem más, mint MARJA, vagyis az Ószövetségben szereplő ÚR, JAHVE.” b

J94

The Orthodox Jewish Bible (Biblia angolul). Phillip E. Goble, 4. kiadás, New York, 2011. Ez a Biblia számos vers főszövegében a „Hashem” szót használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. A „Hashem” szó a héber has·Semʹ kifejezésből származik, melynek jelentése ’a Név’. A zsidók gyakran használták a JHVH helyett. c

J95

Pacto Mesiánico (Újszövetség spanyolul). Academia Bíblica BEREA, Argentína, 2010. Ez a fordítás sok vers főszövegében a „YHWH” karaktereket használja. d

J96

El Nuevo Testamento (Újszövetség spanyolul). Pablo Besson, Buenos Aires, Argentína, 1919. Ez a fordítás a „Jehová” szót használja a Lukács 2:15-ben és a Júdás 14-ben. Amikor a főszövegben a „Señor” (Úr) szó szerepel, számos helyen lábjegyzetben megjelenik a „Jehová”, „Yahvé” vagy „Jahvé” szó. 1948-ban egy második kiadás is készült, melynek címe El Nuevo Testamento de Nuestro Señor Jesucristo. Ebben a kiadásban továbbra is szerepel a „Jehová” szó a Lukács 2:15-ben és a Júdás 14-ben, továbbá az „Idézetek indexé”-ben felsorolja, hogy a főszövegben szereplő „Señor” szó hol utal „Jehová”-ra, „Yahvé”-ra vagy „Jahvé”-ra. e

J97

Livangeli tsa Yesu-Kereste Morena oa rona tse ’ngoliloeng ki Mareka le Yoanne (Lukács 1:5–2:17, 40–52, Máté 2:1–21, valamint Márk és János evangéliuma szoto nyelven). Eugène Casalis és Samuel Rolland, Fokváros, Dél-afrikai Köztársaság, 1839. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Yehofa” szót használja. f

J98

The Four Gospels, Translated From the Greek (a négy evangélium angolul). George Campbell, London, 1789. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Lord” (Úr) szót használja, és lábjegyzetben említi a „Jehovah” nevet. g

J99

Nam Numpusok Itevau eni Iesu Kristo Novsuromon Enugkos (Újszövetség eromanga nyelven). H. A. Robertson, Sydney, Ausztrália, 1909. Ez a fordítás számos vers főszövegében az „Iēhōva” szót használja. h

J100

The Book of Yahweh—The Holy Scriptures (Szentírás angolul). Yisrayl B. Hawkins, 9. kiadás, Abilene, TX, USA, 1996. Ez a fordítás sok vers főszövegében a „Yahweh” szót használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. i

J101

The Sacred Scriptures (Szentírás angolul). Assemblies of Yahweh, Bethel, PA, USA, 1981. Ez a fordítás sok vers főszövegében a „Yahweh” szót használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. j

J102

A Critical and Emphatic Paraphrase of the New Testament (Újszövetség angolul). Vincent T. Roth, Pasadena, CA, USA, 2000; másolat az eredetileg 1963-ban kiadott, átdolgozott kiadás alapján. Ez a parafrázis számos vers főszövegében a „JEHOVAH” szót használja. k

J103

Neues Testament mit Anmerkungen (Újszövetség németül). Heinz Schumacher, Németország, 2002. Ez a fordítás számos vers főszövegében vagy lábjegyzetekben a „JAHWE” szót használja. l

J104

Das Neue Testament (Újszövetség németül). Adolf Pfleiderer, Langensteinbach, Németország, 2004; másolat egy először 1980-ban nyomtatott példány alapján. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Jehova” szót használja. a

J105

Sämtliche Schriften des neuen Testaments (Újszövetség németül). Johann Jakob Stolz, 2. kiadás, Zürich, Svájc, 1795. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Jehovah” szót használja. b

J106

Biblia, Das ist: Alle bücher der H. Schrift des alten und newen Testaments (Biblia németül). Szerk. Johannes Piscator, Herborn, Németország, 1602–1604. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „HERR” (ÚR) szót használja, és az ezekhez tartozó magyarázó jegyzetekben szerepel a „JEHOVAH”, „Jehováh” vagy „Jehovah” forma, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. c

J107

Neue Uebersetzung der Apostelgeschichte (az Apostolok cselekedetei németül). Waisenhaus, Halle an der Saale, Németország, 1779. Ez a mű párhuzamosan tartalmazza Luther fordítását, valamint egy ismeretlen szerző által készített új fordítást. Néhány vers főszövegében a „Jehovah” vagy „Jehoven” szót használja. d

J108

Die heiligen Schriften des neuen Testaments (Újszövetség németül). Sebastian Mutschelle, München, Németország, 1789–1790. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Jehova” vagy „Jehovah” szót használja. e

J109

A New Translation of the New Testament ... Extracted From the Paraphrase of the Late Philip Doddridge ... and Carefully Revised With an Introduction and Notes (Újszövetség angolul). London, 1765. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Jehovah” szót használja. f

J110

The Evangelical Expositor: or, A Commentary on the Holy Bible. Wherein the Sacred Text of the Old and New Testament Is Inserted at Large ... With Practical Observations (a Szent Biblia magyarázata). Thomas Haweis, London, 1765. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „JEHOVAH” szót használja a Héber iratokban. Amikor a „LORD” (ÚR) vagy „Lord” (Úr) forma áll a főszövegben, néhány vers magyarázó jegyzetében a „Jehovah” szó szerepel, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. g

J111

A New and Corrected Version of the New Testament ... to Which Are Subjoined a Few, Generally Brief, Critical, Explanatory, and Practical Notes (Újszövetség jegyzetekkel angolul). Rodolphus Dickinson, Boston, MA, USA, 1833. Ez a fordítás néhány vers főszövegében, illetve magyarázó jegyzetekben a „Jehovah” szót használja. h

J112

Evangelical History: or a Narrative of the Life, Doctrines and Miracles of Jesus Christ ... Containing the Four Gospels and the Acts (a négy evangélium és a Cselekedetek könyve angolul). Alden Bradford, Boston, MA, USA, 1813. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Jehovah” szót használja. 1836-ban Bradford kiadta az evangéliumok átdolgozott változatát, mely további versek főszövegében is, illetve magyarázó jegyzetekben a „JEHOVAH” vagy „Jehovah” szót használja. i

J113

The New Testament of Our Lord and Saviour Jesus Christ ... by a Layman (Újszövetség angolul). Edgar Taylor, London, 1840. Ez a fordítás a Cselekedetek 7:49-ben a „Jehovah” szót használja. Ha a főszövegben a „LORD” (ÚR) vagy „Lord” (Úr) szerepel, egy „Jehovah”-ra utaló lábjegyzet is tartozik több ilyen vershez. A Küʹri·osz szóval kapcsolatban az előszó ezt írja: „Köztudott, hogy ezt a szót az Ószövetségben is, és az Újszövetségben is egy feljebbvaló megszólítására használják megkülönböztetés miatt vagy udvariasságból... Magasztosabb értelemben a legfőbb lényre is használják a LXX-ban [Septuagintában] a héber »Jehovah«-ra utalva.” j

J114

The New Covenant, Reference Edition (Újszövetség referenciákkal angolul). Szerk. R. B. Banfield, 1995. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „LORD” (ÚR) szót használja. A „Néhány szó erről a fordításról” című részben a szerkesztő elmagyarázza: „Az Úr (Lord) szó ÚR-ként (LORD) szerepel, ahol az az Ószövetségből vett idézetekben helyénvaló. Amikor más helyeken szerepel az ÚR, az pusztán feltételezésen alapul, és nem teológiai kifejezésnek van szánva. Az Ószövetségben az ÚR a héber JHVH helyett áll, az Úr pedig a héber Adonáj helyett. A görögben mindkét szó a Küriosz-szal van visszaadva. De hogy hol kellene nagybetűkkel állnia, mint ami konkrétan Isten nevére utal, és hol kellene köznévként szerepelnie, mely csupán egy urat jelöl, az az olvasó személyes megítélésére van bízva.” k

J115

The Restored Name King James Version (King James-fordítás angolul). Szerk. Richard Lattier, 2001. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „JHVH” szót használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. A Bevezetőben ez áll: „A Restored Name King James Version szövegében az égi Atya neve, a יהוה, »JHVH«-ként szerepel, mely a héber betűk átírása... Bízunk benne, hogy a mindenható Teremtő... nevének visszahelyezése a szövegbe, hozzájárul majd ahhoz, hogy az olvasó hódolattal adózzon יהוה-nak.” l

J116

One Unity Resource Bible ... With Some Transliterated Hebrew Notations (Biblia angolul). Thomas Robinson, 2016. Ez a fordítás számos vers főszövegében az „ADONÁJ”, „Jahve” vagy „MarJah” (Úr Jahve) szavakat használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. A függelék a 705. oldalon kifejti, hogy az angol fordításban a héber „Jahve” szó megfelelői az „ÚR, ISTEN, az ÚR, ADONÁJ, Jehova” szavak. a

J117

Jewish New Testament (Újszövetség angolul). David H. Stern, Clarksville, MD, USA, 1989. Ez a fordítás a főszövegben az „ADONÁJ szót használja azzal a meghatározással, hogy „A·do·náj –  az ÚR, Jehova”, mely minden oldalon szerepel a szójegyzékben. The Complete Jewish Study Bible (Biblia angolul). Peabody, MA, USA, 2016. Ez a fordítás is számos vers főszövegében az „ADONÁJ szót használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. A bevezetőben Stern elmagyarázza: „A legtöbb angol fordításban a Név »ÚR«-ként szerepel, pontosan úgy, ahogy itt, kapitális és kiskapitális stílusban. A Complete Jewish Bible több mint 6000-szer használja a héber »ADONÁJ« szót szintén kapitális és kiskapitális stílusban (és más héber szavakhoz hasonlóan dőlten szedve) a tetragram jelölésére.” „A tetragram az Újszövetségben” című részben hozzáfűzi: „Az »ADONÁJ« szót használtam ott... ahol fordítóként azt gondolom, hogy a görög »küriosz« szó a tetragram helyett áll.” b

J118

Ai Vola ni Veiyalayalati Vou i Jisu Karisito (Újszövetség fidzsi nyelven), átd. és szerk. James Calvert, London, 1858; az Ai Vola Tabu, a ya e tu kina Na Veiyalayalati Makawá-val együtt kiadva (Ószövetség fidzsi nyelven), átd. és szerk. James Calvert és Richard Burdsall Lyth, London, 1864. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Jiova” szót használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. c

J119

Buk Baibel (Biblia motu nyelven). Bible Society of Papua New Guinea, 1959–1973. Ez a fordítás néhány vers főszövegében az „Iehova” vagy „IEHOVA” szót használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. d

J120

Ko e Tohi Tapu Kātoa, Revised West Version (Biblia tongai nyelven). James Baxley, 2018. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Sihova” vagy „SIHOVA” szót használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. e

J121

Testamente e Ncha ea Morena le Moluki oa Rona Yesu Kreste (Újszövetség szoto nyelven). Eugène Casalis és Samuel Rolland, Beerseba, Lesotho, 1855. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Yehofa” szót használja. f

J122

Vanuvei Eo e sepinien Vatlongos na mol-Vatimol xil niutestamen e rute te oltestamen (Újszövetség, Ruth és Jónás könyve délkeleti ambrym nyelven). Wycliffe Bible Translators, Inc., 2015. Ez a fordítás számos vers főszövegében az „Iahova” szót használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. g

J123

Yesu Keriso da Bino Dave (Márk és Lukács evangéliuma, valamint az Apostolok cselekedetei binandere nyelven). Wycliffe Bible Translators, Inc., 2014. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „BADARI” szót használja, és lábjegyzetben utal „Jehovah”-ra. h

J124

The New Testament in Braid Scots (Újszövetség angolul). William Wye Smith, Paisley, Skócia, 1901. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Jehovah” szót használja. i

J125

Loina Hauhauna (Újszövetség bunama nyelven). Wycliffe Bible Translators, Inc., 2015; először kiadta: The Bible Society of Papua New Guinea, Port Moresby, Pápua Új-Guinea, 1991. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Yehoba” szót használja. j

J126

Dakota wowapi wakan kin és Wicoicage wowapi, mowis owa: qa wicoie wakan kin, Salomon Kaga pejihuta wicaśta (Újszövetség, Mózes első könyve és a Példabeszédek könyve dakota nyelven). Stephen Return Riggs és Thomas Smith Williamson, New York, 1865. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Jehowa” szót használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. k

J127

Nsango Yandoci yo kotamaki la Luka (Lukács evangéliuma [lu]nkundó nyelven). John McKittrick és Mrs. F. T. McKittrick, Congo Balolo Mission, Bonginda, Kongó, 1895. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Yova” szót használja. l

J128

Kálaad Zɛmbî: Sɔ̧ á Gúgwáan (Újszövetség makaa nyelven). Wycliffe Bible Translators, Inc., 2014. Ez a fordítás számos vers főszövegében, illetve lábjegyzetekben a „Yawé” szót használja. a

J129

Pulu Yili-nga Ung Konale (Újszövetség bo-ung [mara-gomu] nyelven). Wycliffe Bible Translators, Inc., 2004. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Yawe” szót használja. b

J130

Nzryrngrkxtr Kc Ate: Rut x Sam (Újszövetség, Ruth és Zsoltárok könyve natügu nyelven). Bible Society of the South Pacific, Solomon Islands Translation Advisory Group és Wycliffe Bible Translators, Inc., 2008. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Yawe” szót használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. A függelék az 530. oldalon megjegyzi, hogy a „Yawe (Yahweh)” a görög „küriosz” és az angol „az ÚR” szavak megfelelője. c

J131

Kaem Ko Den (Újszövetség és részletek az Ószövetségből waskia nyelven). Átd. The Bible Society of Papua New Guinea és Wycliffe Bible Translators, 2014. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Yawe” szót használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. A függelék a 726–727. oldalon megjegyzi, hogy a „Jawe” (vagy „Yawe”) a héber „JHVH”, a görög „Küriosz” és az angol „ÚR, Jahweh, Jehovah” szavak megfelelője. d

J132

Buka Vivivireina Parivainuaḡana Wadubona Ḡuta Vinevine ma Mark ma Acts (részletek az Ószövetségből, Márk evangéliuma és az Apostolok cselekedetei wedau nyelven). Wycliffe Bible Translators, Inc., 2010. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „BADA” szót használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. Az 1Mózes 2:7-hez fűzött lábjegyzet szerint a „BADA” szó „Yahweh”-ra vagy „Jehovah”-ra utal. e

J133

Tus Votut en selusien ten out Voum niutestamen ka tei en oltestamen (részletek a Bibliából paama nyelven). Wycliffe Bible Translators, Inc., 2015. Ez a fordítás számos vers főszövegében az „Iahova” szót használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. f

J134

Te akʼaʼj tuʼjal tuj tuʼjal qtata Dios (Újszövetség tektiteko nyelven). Wycliffe Bible Translators, Inc., 2003. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Dios” szót használja, és a lábjegyzetben utal a „YHWH”-ra vagy „Yawe”-ra. g

J135

A Paraphrase and Notes on the Revelation of St. John (a Jelenések könyve angolul). Moses Lowman, London, 1737. Ez a parafrázis néhány vers főszövegében a „Jehovah” szót használja. h

J136

The Documents of the New Treaty between YHWH and the Human Race—A New Testament for Readers (Újszövetség angolul). George A. Blair, USA, 1996. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „YHWH” vagy „LORD” (ÚR) szót használja. A Biblia bevezetőjében a fordító elmagyarázza, hogy az volt a célja, hogy „egy olyan fordítást készítsen, melynek szavai visszaadják a mai olvasóknak az eredeti szöveg jelentését”. Isten nevével kapcsolatban kijelenti: „Ez, mint ahogy minden a héberben, csupa mássalhangzóból áll, ezért az olvasónak kell betennie a megfelelő magánhangzót a megfelelő helyre... .úgy döntöttem, hogy úgy hagyom, ahogy van: YHWH.” i

J137

The Translators New Testament (Újszövetség angolul). Alvin Cordes, USA, 2005. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „LORD (Jehovah)” vagy „LORD” (ÚR) szót használja. j

J138

2001 Translation: An American English Bible (a Biblia angolul). Szerk. Jim Wheeler, USA, 2001. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Jehovah” szót használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. A „Jehovah (יהוה)” szóhoz tartozó magyarázó jegyzetben a következő kijelentés áll a „Jehova az ÚSZ-ben [Újszövetségben]” alcím alatt: „Mi bibliafordítók vagyunk (nem tanárok); ezért a [Jehova nevének használatával kapcsolatos] döntésünk kizárólag a kutatásainkon alapul, és nem szeretnénk semmilyen vallás mellett sem állást foglalni... .ez egy olyan Biblia, amely használja Isten nevét a keresztény kori iratokban.” k

J139

Epistolæ anniversariæ, quæ Dominicis diebus ac Sanctorum festis præcipuis in Ecclesia præleguntur Ebrææ iam recens ex Græco textu ac Syra Paraphrasi factæ . . . Et nunc demum Ebraice, Græce, Latine, ac Germanice. Editæ opera ac cum præfatione („A keresztény év episztolái” héberül, görögül, latinul és németül). Conrad Neander, Lipcse, 1586. A héber nyelvű fordítás a Keresztény görög iratok néhány versének a főszövegében a יהוה karaktereket használja. l

J140

Epistola ad Hebraeos (Pál levele a hébereknek héberül és latinul). Johann Heinrich Callenberg és Friedrich Albrecht Christiani, Halle, Németország, 1734. Ez a héber nyelvű fordítás néhány vers főszövegében a יהוה karaktereket használja. a

J141

Evangelium Lucae (Lukács evangéliuma héberül és latinul). Johann Heinrich Callenberg és Heinrich Christian Immanuel Frommann, Halle, Németország, 1735–1737. Ez a héber nyelvű fordítás néhány vers főszövegében a יהוה karaktereket használja. b

J142

בשורת המשיח ביד מרקוס המבשר, Euangelium divi Marci (Márk evangéliuma héberül). Walther Herbst, Wittenberg, Németország, 1575. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a יהוה karaktereket használja. c

J143

בשורת מתי, An Old Hebrew Text of St. Matthew’s Gospel (Máté evangéliuma héberül). Hugh J. Schonfield, Edinburgh, Skócia, 1927. Jean du Tillet בשורת מתי, Euangelium Hebraicum Matthæi című fordítása a „Lord” (Úr) vagy „God” (Isten) szót használja a főszövegben, és lábjegyzetben hozzáfűzi, hogy néhány vers főszövegében a tetragram rövidített formája szerepel. A Máté 1:22 lábjegyzete kijelenti, hogy „az egész héber szövegben a tetragram helyén három jódh יּיּיּ szerepel... más héber dokumentumokhoz hasonlóan.” d

J144

Traducción Kadosh Israelita Mesiánica (a Biblia spanyolul). Diego Ascunce, átdolgozott kiadás, San José, Costa Rica, 2005. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „YAHWEH” szót használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. A címoldalon a következő kijelentés áll: „Ez a fordítás megőrizte a Kadoshim [Szent] iratok héber gyökereit, valamint Isten nevét, a YAHWEH Elohimot.” e

J145

Las Sagradas Escrituras (a Szentírás spanyolul). Átd. Yosef Aharoni, Camuy, Puerto Rico, 2007–2008. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „YHWH” szót használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. f

J146

Las Escrituras de Restauración Edición del Nombre Verdadero (a Biblia spanyolul). Yosef Koniuchowsky, North Miami Beach, FL, USA, 2010. Ez a fordítás számos vers főszövegében a יהוה, „Yahweh”, „MarYah” szavakat, illetve a יהוה és „Yahweh” vagy „MarYah” szavak kombinációját használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban. A fordító kijelenti: „Az a célunk [ezzel a kiadással], hogy... egy olyan fordítást adjunk közre, mely mindenekelőtt magasztalja és hirdeti YHWH és Jahsua igaz neveit, ahogyan azok eredetileg szerepeltek.” g

J147

Kitbé Haqódesh Las Sagradas Escrituras Versión Israelita Nazarena (a Biblia spanyolul). Szerk. José A. Álvarez, Isabela, Puerto Rico, 2012. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Yahweh” szót használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. A bevezetőben a következő kijelentés található „A szent név” alcím alatt: „Ebben a különleges kiadásban... magánhangzókkal együtt használjuk a nevet, a Yahweh-t, a szent nevet, melyet a Teremtő választott magának, hogy feltárja, ki is ő.” h

J148

Ai Vola ni Veiyalayalati vou ni noda Turaga kei na nodai Vakabula ko Jisu Kraisiti (Újszövetség a fidzsi nyelv mbau nyelvjárásán). Átd. és szerk. John Watsford és mások, Viwa, Fidzsi-szigetek, 1853. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Jiova” szót használja. i

J149

O le Feagaiga Fou a lo tatou Alii o Iesu Keriso (Újszövetség szamoai nyelven). British and Foreign Bible Society, London, 1849. Ez a fordítás számos vers főszövegében az „Ieova” szót használja. j

J150

Koe Tohi oe Fuakava Foou a ho tau eiki moe fakamoui ko Jisu Kalaisi (Újszövetség tongai nyelven). Átd. Thomas Adams és mások, London, 1852. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Jihova” szót használja. k

J151

Koe tohi Tabu Katoa: aia oku i ai ae tohi Tabu Motua, bea moe tohi oe Fuakava Foou (a Biblia tongai nyelven). Átd. és szerk. Thomas West és mások, London, 1860–1862. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Jihova” szót használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. l

J152

Act Apostelnu (az Apostolok cselekedetei aruak nyelven). Theophilus S. Schumann és szerk. Theodore Shultz, New York, 1850. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Jehovah” szót használja. a

J153

Evangelion unni ta Jesu-ūm-ba Christ-ko-ba upatōara loūka-umba (Lukács evangéliuma avabagal nyelven). Lancelot Edward Threlkeld, Sydney, Ausztrália, 1891, az első nyomtatás az 1831–1857 között fordított és átdolgozott kézirat alapján. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Yehóa” szót használja. b

J154

Mbengu Etemu embe Yesu Masiya e nkolo mpe mokosoli o biso (Újszövetség bangi nyelven). A. E. Scrivener és mások, átdolgozott kiadás, Bolobo Mission, Kongó, 1922. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Yawe” szót használja. c

J155

Sango Iam. Ya Matiu e Lĕndĕkidi (Máté evangéliuma benga nyelven). G. M’Queen, New York, 1858. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Jĕhova” szót használja. d

J156

Nsango e ilo inki Yesu bobiki eketemeki la Luka (Lukács evangéliuma bolia nyelven). H. D. Brown, Ntondo, Kongó, 1936. Ez a fordítás a Lukács 3:4 főszövegében a „Yawe” szót használja. e

J157

Introduction to the Fernandian Tongue. John Clarke, 2. kiadás, Berwick-on-Tweed, Anglia, 1848. Ez a mű Máté evangéliumának 3–5-ig tartó fejezeteinek a fordítása bube nyelven. Néhány vers főszövegében a „Yehovah” szót használja. f

J158

Book hoa Matthew (Máté evangéliuma bulom nyelven). Gustavus Reinhold Nyländer, London, 1816. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Jehovah” szót használja. g

J159

Paraphraseische Erklärung des Briefes an die Hebräer (Pál levele a hébereknek németül). Gotthilf Traugott Zachariae, Göttingen, Németország, 1771. Ez a parafrázis néhány vers főszövegében vagy lábjegyzetében a „Jehova” szót használja. h

J160

Das Neue Testament (Újszövetség németül). Carl Friedrich Bahrdt, Berlin, 1783. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Jehovah” szót használja. i

J161

Das Neue Testament oder die heiligen Bücher der Christen (Újszövetség, Máté evangéliumától az Apostolok cselekedeteiig németül). Johann Otto Thiess, Lipcse, 1794–1800. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Jehovah” szót használja. j

J162

Bibel für Schwoba: Die schwäbische Bibelübersetzung (a Biblia a német nyelv sváb nyelvjárásán). Rudolf Paul, Balingen, Németország, 2008. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „JAHWE” vagy „Jahwe” szót használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. Az előszóban a fordító ezt írja: „Különösen figyelemreméltó volt számomra a fordítás során, hogy Isten neve, a JAHWE közel 6600-szor szerepel az Ószövetségben ... Az a tény, hogy a JAHWE név ilyen sokszor fordul elő az ószövetségi írásokban, igencsak elgondolkodtatott ... Bárcsak sokaknak segítene ez a fordítás jobban megismerni a Szentírásban található jó hírt, és békére lelni, mint ahogy az velem is történt. Tisztelet, dicséret és hála JAHWÉnak, aki ez által a könyv által szól hozzánk.” k

J163

Niu Testament ad ndorlaben adu Jesu Kristo i bolumiadu (Újszövetség lele [manus] nyelven). R. Goebel és mások, Sydney, Ausztrália, 1956. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Jehova” szót használja. l

J164

Ny Teny n’Andriamanitra, atao hoe, Tesitamenta ’ny Jesosy Kraisty (Újszövetség malgas nyelven). David Jones, David Griffiths és mások, Antananarivo, Madagaszkár, 1830. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Jehovah” vagy „JEHOVAH” szót használja. a

J165

Ny Baiboly, izany hoe, ny soratra masina rehetra amy ny Faneken-Taloha sy ny Fanekem-Baovao (a Biblia malgas nyelven). Átd. David Griffiths és mások, London, 1855–1865. Ez a fordítás számos vers főszövegében az „Iehôvah” szót használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. b

J166

Ny Soratra Masina, dia ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao (a Biblia malgas nyelven). William Edward Cousins, Lars Nilsen Dahle, Josefa Andrianaivoravelona és mások, London, 1889; Revision Committee’s Version, 1887. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Jehovah” szót használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. c

J167

Bateli Vavaluna Sampela hap Buk Baibel long tokples Misima-Paneati long Niugini (Újszövetség és az Ószövetség egyes részei misima-paneati nyelven). Wycliffe Bible Translators és mások, 1947–2018. Amikor 1947-ben Sydney-ben (Ausztráliában) először kiadták az Újszövetséget, a főszövegében az „Iehova” szó szerepelt. A későbbi kiadások számos vers főszövegében a „Yehoba” szót használják, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. d

J168

Mozes bi naltso̱s aḷse̱dihigi Ġodesẓi̱ẓ holyẹhigi inda yistai̱ni̱ḷḷi ba Hani Mark naltso̱s ye̱ yiki-iscinigi (Mózes első könyve és Márk evangéliuma navaho nyelven). Leonard P. Brink, Frederick G. Mitchell és mások, New York, 1910. Ez a fordítás mindkét bibliai könyv néhány versének a főszövegében a „Jehovah” szót használja. 1917-ben Brink és Mitchell kiadta a God Bîzad című könyvet, mely ennek a fordításnak az átdolgozását, valamint a Biblia további részeit tartalmazza, melyeket más fordítók bocsátottak rendelkezésre. Ez a kiadás néhány vers főszövegében a „Jîho’vah” szót használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. e

J169

Nowy Testament (Újszövetség lengyelül). Szymon Budny, Łęczyca, Lengyelország, 1574. Ez a fordítás a Máté evangéliuma néhány versének főszövegében a „Jehowa” szót használja. f

J170

Pulu Yemonga Ungu Kondemo (Újszövetség az umbu-ungu nyelv kala nyelvjárásán). Wycliffe Bible Translators, 1995. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Yawe” vagy „Yawene” szót használja. g

J171

Pulu Yemonga Ungu Kondemo (Újszövetség az umbu-ungu nyelv no-penge nyelvjárásán). Wycliffe Bible Translators, 1995. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Yawe” vagy „Yawene” szót használja. h

J172

Erijen ga me res se Iesu Kristo rege Marik ko rege Luk ko nololien ne Apostol niri (Márk és Lukács evangéliuma, valamint az Apostolok cselekedetei uripiv nyelven). John Gillan, Melbourne, Ausztrália, 1893–1905; kiadta: the Council of the British & Foreign Bible Society in Australia, 1957. Ez a fordítás számos vers főszövegében az „Iova” szót használja. i

J173

Incuadi Yesibini Yabafundayo. Gokuzalua, Nokuenza, Nokufa, kuka Jesus Kelistus (Részletek az evangéliumokból és az Ószövetségből zulu nyelven). Newton Adams, Port Natal, Dél-afrikai Köztársaság, 1841. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Jehova” szót használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. j

J174

Incwadi ka Paule e balelwe Amaromani (A rómaiaknak írt levél zulu nyelven). Jacob Ludwig Döhne, Port Natal, Dél-afrikai Köztársaság, 1854. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Jehova” szót használja. k

J175

Ivangeli eli-yingcwele eli-baliweyo g’Umatu [Reprinted, with some alterations, from the Translation published by the American Missionaries] (Máté evangéliuma zulu nyelven). John William Colenso, London, 1855. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „YEHOVA” vagy „Yehova” szót használja. l

J176

Imisebenzi Yabatunywa: i kumšelwe ngabafundisi ba Semerika ngokwa ’maZulu (az Apostolok cselekedetei zulu nyelven). Lewis Grout, Msunduzi, Dél-afrikai Köztársaság, 1859. A Cselekedetek 2:20 főszövegében a „Yehova” szót használja. a

J177

Ivangeli Ngokuloba ku ka Johane (János evangéliuma zulu nyelven). Seth Bradley Stone, Durban, Dél-afrikai Köztársaság, 1860. A János 12:13 főszövegében a „Jehova” szót használja. b

J178

Izindab’ezinhle ezashunyayelwa ku’bantu ng’uJesu-Kristo inkosi yetu (Újszövetség zulu nyelven). John William Colenso és szerk. Harriette Emily Colenso, London, 1897. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „YAHWE” szót használja. c

J179

Sango Iam, ya Mark e lĕndĕkidi (Márk evangéliuma benga nyelven). James Love Mackey és mások, New York, 1861. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Jĕhova” szót használja. d

J180

Sango Iam, ya Luk e lĕndĕkidi (Lukács evangéliuma benga nyelven). Thomas Spencer Ogden, átd. William Clemens, New York, 1863. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Jĕhova” szót használja. e

J181

Sango eyamu ya Matyiu . . . Mark . . . ea Luk . . . Jân e lĕndĕkidi and Behadi Bea Metodu (a négy evangélium és az Apostolok cselekedetei benga nyelven). Átd. Robert Hamill Nassau, New York, 1881. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Jĕhova” szót használja. f

J182

Panga ea Kya. Ekulu ya bebale (az Újszövetség A rómaiaiaknak írt levéltől a Jelenések könyvéig benga nyelven). Átd. Reubina Hope De Heer és Hermann Jacot, New York, 1893. Ez a fordítás a Jelenések 1:8 főszövegében a „Jĕhova” szót használja. g

J183

Minuajimouin gainajimot au St. Luke. Anishinabe enuet Giizhianikunotabiung (Lukács evangéliuma csippeva nyelven). Sherman Hall és George Copway, Boston, MA, USA, 1837. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Jihoua” vagy a „Jehoua” szót használja. h

J184

Minuajimouin gaizhibiiget au St. John and Minuajimouin au St. Matthiu (János és Máté evangéliuma csippeva nyelven). John Jones és Peter Jones, Boston, MA, USA, 1838–1839. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Jehoua”, a „Jihoua” vagy a „Jehouah” szót használja. i

J185

Ewh oomenwahjemoowin owh tabanemenung Jesus Christ, kahenahjemoowaud egewh newin manwahjemoojig owh St. Matthew owh St. Mark owh St. Luke kuhya owh St. John (a négy evangélium csippeva nyelven). Frederick Augustus O’Meara, Toronto, Kanada, 1850. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Jehovah” szót használja. 1854-ben megjelent O’Meara fordításában az egész Újszövetség csippeva nyelven. Ez a későbbi kiadás más versek főszövegében is használja a „Jehovah” szót. j

J186

Testament Mi Fö Poraus me kapas en ach samol Jesus Kristus me an chon kaiö kana lon kapas en Chuk me Fanäpi (Újszövetség truki nyelven). Richard Neumaier, Bad Liebenzell, Németország. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Jiowa” szót használja. k

J187

Iyala ya bwam. e tatilabe na Mattiyu and Kalati ya Loba, bwambu bo Dualla (a négy evangélium, az Apostolok cselekedetei és a Róma 1:1–16 duala nyelven). Alfred Saker, Kamerun, Nyugat-Afrika, 1848–1855. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Yehova” szót használja. 1861-re elkészült Saker fordításában az egész Újszövetség duala nyelven. Ez a későbbi kiadás más versek főszövegében is használja a „Yehova” szót. l

J188

Miaṅgo ma bwam ka ponda Mateo na Yohane (Máté és János evangéliuma duala nyelven). Theodor H. Christaller, átd. Eugen Schuler, Stuttgart, Németország, 1896. Ez a fordítás a Máté 3:3 főszövegében a „Yehowa” szót használja. a

J189

Tus narogorogoanauia ki Iesu Kristo, Nawota nagmolien anigita. Luka eka mitiria (Lukács evangéliuma az efate nyelv Havannah Harbour-i dialektusán). Daniel Macdonald, Sydney, Ausztrália, 1877. Ez a fordítás néhány vers főszövegében az „Iofa” szót használja. b

J190

The Gospels According to Matthew and John Translated Out of the Greek Into the Language of Nguna, New Hebrides (Máté és János evangáliuma északi efate nyelven). Peter Milne, London, 1882. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Yehova” szót használja. c

J191

Tus Nanrognrogona Uia ni Iesu Kristo nag Ioane i mitiria (János evangéliuma az északi efate nguna dialektusán). John Whitefoord Mackenzie és Daniel Macdonald, Sydney, Ausztrália, 1885. Ez a fordítás néhány vers főszövegében az „Iofa” szót használja. d

J192

Nubabla yeye la we agbalẽ le Ewegbe me (Újszövetség eve nyelven). Átd. Jakob Andreas Spieth és Gottlob Däuble, Stuttgart, Németország, 1898. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Yehowa” szót használja. e

J193

Biblia alo ŋɔŋlɔ kɔkɔe la le evegbe me (a Biblia eve nyelven). Gottlob Däuble, átd. Diedrich Westermann, London, 1960. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Yehowa” szót használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. f

J194

Évangile selon Matthieu (Máté evangéliuma fang nyelven). Arthur W. Marling, London, 1894. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Jehôva” szót használja. g

J195

Wo̱ Nyonts̆o̱ ke̱ Yiwalaherelo̱ Jesu Kristo Kpãṅmo̱ Hē Le̱ Ye̱ Gã Wiemo̱ Le̱ Mli (Újszövetség ga nyelven). Johannes Zimmermann, Basel, Svájc, 1859–1861. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Jehowa” szót használja. h

J196

Biblia alo Ṅmãle̱ Kroṅkroṅ le̱ Kpãṅmo̱ Momo ke̱ Kpãṅmo̱ Hē le̱ ye̱ Gã wiemo̱ mli (a Biblia ga nyelven). Johannes Zimmermann, átd. C. Koelle, M. Suger és mások, Basel, Svájc, 1907–1909. Ez a fordítás néhány vers főszövegében az „Iehowa” szót használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. i

J197

Saelenapa Gilala Aenaepi Matthewtae, Luketae Alilijana Acts Gigiwina dalate gi aenaedaeminijana gilala (Máté és Lukács evangéliuma, illetve az Apostolok cselekedetei gogodala nyelven). F. Charles Horne, Sydney, Ausztrália, 1958. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Jehovah” szót használja. j

J198

Ăpŏslebo ăh nunude (az Apostolok cselekedetei grebo nyelven). John Payne, New York, 1851. Ez a fordítás a Cselekedetek 2:34 főszövegében a „Jehova” szót használja. k

J199

Four Gospels, Acts, Genesis, and Exodus (Chapters 19 and 20), Translated Into the Winnebago Indian Language (a négy evangélium, az Apostolok cselekedetei, a Mózes első könyve, a Mózes második könyvének 19. és 20. fejezete vinnebago nyelven). John Stacy és Jacob Stucki, New York, 1907. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Jehowa” szót használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. l

J200

Mwo Sasu lun Jisus Kraist leum las, ma Mattu el sim (Máté evangéliuma kosrae nyelven). Benjamin Galen Snow, Honolulu, Hawaii, 1865. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Jeova” vagy a „Jeofa” szót használja. 1895-ben az American Bible Society kiadta a Kusaien Scripturest, mely a Biblia következő részeit tartalmazza Snow fordításában: Ruth könyve, 23. zsoltár, Máté evangéliumától az Apostolok cselekedeteiig, 1Korintusz 11:23–29, A filippieknek írt levéltől A tesszalonikaiaknak írt 2. levélig, 1Timóteusz 3:8–13 és János 1–3. levele. Ez a kiadás számos vers főszövegében a „Jeova” vagy a „Jeofa” szót használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. a

J201

Ko te tahi wahi o te Kawenata Hou o Ihu Karaiti te Ariki, to tatou kai wakaora. Me nga upoko e waru o te Pukapuka o Kenehi (1Mózes 1–8, Máté és János evangéliuma, az Apostolok cselekedeteitől A korintusziaknak írt 1. levélig maori nyelven). James Shepherd, William Yate, William Williams és mások, Sydney, Ausztrália, 1833. Ez a fordítás számos vers főszövegében az „Ihowa” szót használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. b

J202

Ko te Rongo Pai i tuhituhia e nga Kai Wakaako o Ihu Karaiti. Me te Mahi o nga Apotoro. Me nga inoinga, me nga himene hoki („Harmony of the Gospels” és részletek az Apostolok cselekedeteiből maori nyelven). William Woon, Mangungu, Új-Zéland, 1837. Ez a fordítás néhány vers főszövegében az „Ihowa” szót használja. c

J203

Gospel Matu, Gospel Mak, Gospel Luk, and Gospel Jon (a négy evangélium Marshall-szigeteki nyelven). Edward Topping Doane, Benjamin Galen Snow és mások, Honolulu, Hawaii, 1873. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Jeova” szót használja. A fordítók 1882-re elkészítették Mózes első könyvének, az 1–14. zsoltárnak, Pál több levelének (A rómaiaknak írt levéltől A filippieknek írt levélig) és János 1–3. levelének a fordítását Marshall-szigeteki nyelven. Ez a kiadás néhány vers főszövegében a „Jeova” szót használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. d

J204

ωpωnvkv hera Chanichωyvten, oksumkvlki irkinvkv (János evangéliuma muszkogi [krík] nyelven). Henry Frieland Buckner és Goliah Herrod, Marion, Alabama, USA, 1860. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Chehωfv” szót használja. A fordító a záró megjegyzéseiben a következő kijelentést teszi a „Chehωfv – Isten” címszó alatt: „János evangéliumának a fordításakor a héber Jehōvah nevet használtam a Legfőbb Személyre, nem pedig a krík Hesakitvmise szót. A következő okokból tettem így: 1. Mindenhol, ahol az indiánoknak hirdetik az Evangéliumot, tudják, hogy Jehovának hívják a keresztények Istenét. 2. A krík Hesakitvmise nevet kifogásolhatónak tartom, mivel csak azt a gondolatot hordozza, hogy Életadó . . . 3. Nem valószínű, hogy megszentségtelenítik a Chehωfv nevet, inkább tisztelettel beszélnek majd róla, és csak olyankor említik, amikor szükséges a Nagy VAGYOK imádatában vagy dicsőítésében. 4. Az átvett név szépen hangzik, és illik az indián nyelvhez.” e

J205

Cesvs Klist em opunvkv-herv Maro Coyvte (Máté evangéliuma muszkogi nyelven). Robert McGill Loughridge és mások, New York, 1867. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Cehofv” szót használja. f

J206

Muskokee Gospels, Acts and Epistles (az evangéliumok, az Apostolok cselekedetei és az episztolák muszkogi nyelven). Robert McGill Loughridge és David Winslett, átd. William Schenck Robertson és Ann Eliza Worcester Robertson, New York, 1875–1883. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Cehofv” szót használja. g

J207

Pu pucase momet pu hesayecv Cesvs Klist en Testement Mucvsat (Újszövetség muszkogi nyelven). William Schenck Robertson, Ann Eliza Worcester Robertson és mások, New York, 1906. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Cehofv” szót használja. h

J208

Te Evanelia a to tatou atu a Iesu Mesia, tataia e Ioane (János evangéliuma rarotonga nyelven). John Williams, Huahiné, Társaság-szigetek, 1829. Ez a fordítás a János 1:23-ban az „Iahova” szót, a János 12:13-ban pedig az „Iehova” szót használja. i

J209

Te Korero-motu ou a to tatou atu e te ora a Jesu Mesia (Újszövetség rarotonga nyelven). Aaron Buzacott, Charles Pitman és John Williams, London, 1836. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Jehova” szót használja. 1851-ben Buzacott és mások elkészítették az első teljes rarotonga nyelvű Bibliát. Ez a kiadás számos vers főszövegében az „Iehova” szót használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. j

J210

Te Bibilia Tapu ra, koia te Koreromotu taito e te Koreromotu ou (a Biblia rarotonga nyelven). Átd. George Gill és Ernest Rudolf William Krause, London, 1872. Ez a fordítás számos vers főszövegében az „Iehova” szót használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. k

J211

Barita na uli na sinuratkon ni Lucas (Lukács evangéliuma tobai batak nyelven). Ingwer Ludwig Nommensen, Jakarta, Indonézia, 1874. Ez a fordítás a „Djahowa” szót használja a Lukács 1:28 főszövegében. l

J212

Ai Vola Tabu, sa volai kina na Veiyalayalati Makawa, kei na Veiyalayalati Vou (a Biblia fidzsi nyelven). Átd. Frederick Langham, London, 1902. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Jiova” szót használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. a

J213

Nai Vola Tabu Me Nomu Na Kalouvinaka Kei Na Sautu Vakavakadewa Vou (a Biblia a fidzsi nyelv bau nyelvjárásán). Samisoni Seru és Peni Seru, 2. kiadás, Suva, Fidzsi-szigetek, 2011. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Jiova” szót használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. b

J214

Na Veiyalayalati Vou ka Vakadewataka o Joni Oniti, 1847 (Újszövetség fidzsi nyelven). John Hunt 1847-es kiadásának utánnyomása, Andrew Thornley, Suva, Fidzsi-szigetek, 2012. Bár Hunt fordítása csak egyszer, a Cselekedetek 2:5-ben utal Isten nevére úgy, mint „Jiova”, Tauga Vulaono, aki az utánnyomás szerkesztésében részt vett, további versek széljegyzetében is megadja az „Úr” (fidzsi nyelven „Turaga”) lehetséges fordításaként a „Jiova” szót. Például a Márk 12:30-ban Hunt a „Turaga” szót használja a főszövegben, az utánnyomás viszont ennek a versnek a széljegyzetében ezt írja: „na Turaga = Jiova”. c

J215 

The Gospels and Acts, in English and Hindustha’ni’ (az evangéliumok és a Cselekedetek könyve angol és hindusztáni nyelven). Henry Martyn, William Bowley és a Benares Translation Committee, Kalkutta, India, 1837. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „LORD” (ÚR) és a „Yihováh” szót használja. Például a Márk 12:36-ban a „LORD” (ÚR) szó szerepel, a párhuzamos hindusztáni fordításban pedig a „Yihováh”. d

J216

Evangelia Iesu Keriso Mataion minarpalaizinga: tusi ina Iesu Kerison mina Iadai (a négy evangélium kala yagaw ya nyelven). Isaia és mások, javította Sidney Herbert Ray, London, 1900. Ez a fordítás az „Ieova” szót használja a János 12:38b főszövegében. e

J217

Isisinyikeu ka Nyipixe i Johu Iesu Keriso . . . Tusi Salamo (az Újszövetség és a Zsoltárok könyve drehu nyelven). James Douglas Sleigh és Stephen Mark Creagh, London, 1873. Ez a fordítás számos vers főszövegében az „Iehova” szót használja, a Zsoltárok könyvében is, és a Keresztény görög iratokban is. f

J218

Amashiwi Aba Lesa (a Biblia lamba nyelven). Bible Society of Zambia; másolat az eredetileg Clement Martyn Doke és mások által fordított kiadás alapján, London, 1959. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „ŵaYawe” szót használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. g

J219

Tã-drị̃ Lẽlẽ Ódí Óvârí Kâ (Újszövetség avokaya nyelven). Avokaya Bible Translation Committee és Wycliffe Bible Translators, Inc., 2002. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Yãkóvã” szót használja. h

J220

E’yo Siza AlatararU Munguniri Biblia E’yo Okuri pi E’yo O’dirUri be (a Biblia lugbara nyelven). Átd. a Lugbara Translation Committee, Nairobi, Kenya, 1966; utánnyomta a Bible Society of Uganda, Kampala, Uganda. Ez a fordítás a „Yehova” szót használja a Héber iratok néhány versének és a Cselekedetek 4:26-nak a főszövegében. i

J221

Losangu lunengela lwakafundibwa kudi Mateyo (Máté evangéliuma luna nyelven). William Henry Westcott és mások, Leeds, Egyesült Királyság, 1905. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Yeoba” szót használja. 1911-re ezek a fordítók elkészítették a teljes Újszövetséget luna nyelven. Ez a kiadás továbbra is a „Yeoba” szót használja a Máté 4:7, 10 főszövegében. j

J222

Bebe sorai ducuducu non Iesu Kristo noda moli socen Marik mei Luk na cacari a, mana Sakasakai non Apostelo (Márk és Lukács evangéliuma, Apostolok cselekedetei malo nyelven). John D. Landels, London, 1897. Ez a fordítás számos vers főszövegében az „Iova” szót használja. k

J223

Njia Yekpei kina Mati iye Nyegini (Máté evangéliuma mende nyelven). James Frederick Schön és mások, London, 1871. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Yẹ̄wo̱i” szót használja. 1872-re ezek a fordítók lefordították a négy evangéliumot, az Apostolok cselekedeteit és A rómaiaknak írt levelet mende nyelvre. Ezek a későbbi kiadások még több vers főszövegében használják a „Yẹ̄wo̱i” vagy a „Yẹ̄woi” szót. l

J224

Nene Karighwiyoston tsinihorighhoten ne Saint John (János evangéliuma angol és mahaók nyelven). John Norton, London, kb. 1804. A mahaók fordítás a „Yehovah” szót használja a János 6:45 főszövegében. A „Yehovah” szó szerepel a mű végén található különleges szavak magyarázatos jegyzékében is. a

J225

Ebi egberi ne̱ St. John ge̱ yemi (János evangéliuma az ijo nyelv délkeleti nembe [brass] nyelvjárásán). Daniel Ogiriki Ockiya és mások, London, 1903. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Jehovah” szót használja. b

J226

La Evangelia hna cinihane hnei Mataio (Máté evangéliuma drehu nyelven). Samuel McFarlane, Nengone, Loyauté-szigetek, Új-Kaledónia, 1863. Ez a fordítás néhány vers főszövegében az „Iehova” szót használja. c

J227

Feag-Hoiporakkiug Foou ne os Gagaja ma Aamauriga, Iesu Karisito (Újszövetség rotuma nyelven). William Fletcher, London, 1884; az ausztráliai Sydney-ben, 1870-ben nyomtatott első kiadás utánnyomása. Ez a fordítás számos vers főszövegében az „Ieova” szót használja. d

J228

Puk Haʻa ne fåʻ ‘atakoa sin Puk Haʻ Mafua ma Puk Haʻ Foʻou (a Biblia rotuma nyelven). Aiveni Fatiaki és mások, Suva, Fidzsi-szigetek, 1999. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Jihova” szót használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. e

J229

Nivarp obokobok ve Iesu Kristu. Mark migle (Márk evangéliuma a sakao nyelv keleti santo, Hog Harbour-i nyelvjárásán). Ewen Mackenzie, Melbourne, Ausztrália, 1905. Ez a fordítás néhány vers főszövegében az „Ihova” szót használja. f

J230

N’ere-pep nan Salamo erep David co oppel tha cam klep (a Zsoltárok könyve, a galáciaiaknak, az efézusiaknak, a kolosszéiaknak írt levél, a tesszalonikaiaknak írt első és második levél, Jakab levele, Péter első és második levele, valamint a Jelenések könyve a santo nyelv keleti, Hog Harbour-i nyelvjárásán). William Anderson és Katherine L. Anderson, London, 1949. Ez a fordítás néhány vers főszövegében az „Iehova” szót használja, a Zsoltárok könyvében is, és a Keresztény görög iratokban is. g

J231

Ho i’wi y os’do̱s hăħ neh Cha ga̱’o̱ hee dưs gee ih’ ni ga’ya do̱s’hă gee; kuh he ni o di yă̱ na̱ wă̱ħ’syo̱ħ na go̱’i o̱ duk (a négy evangélium és az Apostolok cselekedetei szeneka nyelven). Asher Wright, New York, 1872. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Ya’wĕn” szót használja. h

J232

Da Njoe Testament vo wi Masra en Helpiman Jesus Kristus (az Újszövetség és a Zsoltárok könyve sranan nyelven). Átd. Wilhelm Treu, Bautzen, Németország, 1846. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Jehova” vagy a „Masra (Jehova)” szót használja, a Zsoltárok könyvében is, és a Keresztény görög iratokban is. i

J233

Da Njoe Testament vo wi Masra en Helpiman Jezus Kristus (az Újszövetség és a Zsoltárok könyve sranan nyelven). Szerk. Friedrich Stähelin, 5. kiadás, London, 1901. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Jehova” vagy a „Masra (Jehova)” szót használja, a Zsoltárok könyvében is, és a Keresztény görög iratokban is. j

J234

Anjili kina yaliyotonwa na Luka (Lukács evangéliuma szukuma nyelven). Edward Henry Hubbard, London, 1897. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Yahuwa” szót használja. k

J235

Masomo ya Agano Jipya (részletek az Újszövetségből szuahéli nyelven). Zanzibár, 1881. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Yahuwa” szót használja. l

J236

Biblia Kitabu cha Mungu kwa Swahili ya Congo (a Biblia szuahéli nyelven). Átd. G. I. Harlow, Port Colborne, Ontario, Kanada, 2009; 3. kiadás, USA, 2018. Ez a fordítás a Héber iratok néhány versének a főszövegében a „YEHOVA” vagy a „Yehova” szót használja. A Keresztény görög iratokban számos vers széljegyzetében szerepel a „Yehova”, „Yehovah”, „Yehova” vagy „Yehovah” szó. a

J237

Parau no Iesu Christ te Temaidi no te Atua; e no te mou pipi nona (részletek az evangéliumokból és az Apostolok cselekedeteiből tahiti nyelven). John Davies, Henry Nott és mások, Sydney, Ausztrália, 1814. Ez a fordítás néhány vers főszövegében az „Iehova” szót használja. 1838-ra ezek a fordítók egy bennszülött tahiti, Tuahine segítségével elkészítették az első teljes Bibliát tahiti nyelven. Ez a kiadás számos vers főszövegében az „Iehova” vagy az „IEHOVA” szót használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. b

J238

Te Bibilia moa ra, oia te Faufaa Tahito e te Faufaa Api ra (a Biblia tahiti nyelven). Átd. William Howe, Thomas Joseph és mások, London, 1847. Ez a fordítás számos vers főszövegében az „Iehova” vagy az „IEHOVA” szót használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. c

J239

Te Bibilia mo’a ra, oia te Faufaa Tahito e te Faufaa apî ra (a Biblia tahiti nyelven). Szerk. James L. Green és mások, London, 1884. Ez a fordítás számos vers főszövegében az „Iehova” vagy az „IEHOVA” szót használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. d

J240

Ncia e mbwe e Yesu Masiya e shoni Malako (Márk evangéliuma teke-eboo nyelven). Arthur Billington és Edith Brown Billington, Bwemba, Tchumbiri, Felső-Kongó, 1905. Ez a fordítás néhány vers főszövegében a „Yawe” szót használja. e

J241

Na taveti tahonae hi Iesu Kristo, Matíu moulia. Na leo hi Iehova, mono, ra provet Jona, Hakaí, Malakaí, teulia (Máté evangéliuma, valamint Jónás, Aggeus és Malakiás könyve tolomako nyelven). James Sandilands és mások, London, 1904. Ez a fordítás a Máté 22:37, 44 főszövegében az „Iehova” szót használja. f

J242

I-Gospel, ezindaba ezilungileyo; ebalwe gu-Luke (Lukács evangéliuma xhosza nyelven). William Binnington Boyce és mások, Grahamstown, Dél-afrikai Köztársaság, 1833. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „YEHOVAH” vagy a „YEHOVA” szót használja. g

J243

Itestamente Entsha Yenkosi yetu Kayesu Kristu (az Újszövetség xhosza nyelven). Henry Hare Dugmore, William J. Davis, Karl Wilhelm Posselt, Jacob Ludwig Döhne és Joseph Cox Warner, Newtondale, Dél-afrikai Köztársaság, 1846. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „Yehova” vagy a „YEHOVA” szót használja. h

J244

Itesamente Entsha: okukuti, inncwadi zonke zocebano olutsha Lwenkosi yetu Uyesu Kristu (az Újszövetség xhosza nyelven). Átd. John Whittle Appleyard, King William’s Town, Dél-afrikai Köztársaság, 1853. Ez a fordítás számos vers főszövegében a „YEHOVA” vagy a „YEHOVA” szót használja. 1864-ben Appleyard más fordítókkal együtt elkészítette az első teljes xhosza Bibliát egyetlen kötetben. Ez a kiadás számos vers főszövegében a „YEHOVA” vagy a „YEHOVA” szót használja, a Héber iratokban is, és a Keresztény görög iratokban is. i

a Keresztény görög iratoknak is nevezik.

b c d e f g h i j k l a b c d e f g h i j k l c d g i l a b c d A Keresztény görög iratok HÉBER fordítása

b e f j k l a b c h i j h i j k l a b c d e f g h i j k l a b c d e f g h i j k b c g i j k f g h i j k l a b h i j k A Keresztény görög iratok ANGOL fordítása

h d e f g h i j k l a b c d e f g k l a b c d e f g l a d e f h l a b c d e c d e f g h i j k l a b c d e f g e f g h i j k l a b c d e f g h i j k l a b c d e f g h i j k l a b c d e f g h i j k l a b c d e f g h i j k l a b c d e f g h i j k l a b c d e f g h i j k l a b c d e f g h i j k l a b c d e f g h i A Keresztény görög iratok MÁS NYELVŰ fordítása

a FORRÁSMŰ