Siralmak 1:1–22

א [álef] 1  Ó, mily elhagyatottan ül a város,+ melyet betöltött a sokadalom!+Özvegyasszonyhoz+ lett hasonló, aki népes+ volt a nemzetek között!Kényszermunkára+ fogták a tartományok fejedelemnőjét! ב [bét]   Sírva sír az éjszakában,+ könnyei csorognak arcán.+Senkije sincs, hogy vigasztalja, mindazok között, akik szerették.+Társai is mind csalárdul bántak vele,+ ellenségeivé lettek.+ ג [gímel]   Júda száműzetésbe+ ment a nyomorúság és a nehéz szolgaság+ miatt.A nemzetek között kell laknia,+ nem talál nyugvóhelyet.Üldözői mind utolérték szorongattatásai közepette.+ ד [dálet]   Sion útjai gyászolnak, mert senki sincs, aki az ünnepre jönne.+Minden kapuja elhagyatott,+ papjai sóhajtoznak.+Szüzei bánkódnak, ő is csupa keserűség.+ ה [hé]   Ellenségei főkké lettek,+ ellenfelei gondtalanul élnek.+Jehova hozott rá bánatot törvényszegéseinek sokasága miatt.+Gyermekei fogságba mentek az ellenség színe előtt.+ ו [váv]   Sion leányát elhagyja minden tündöklése.+Fejedelmei olyanok lettek, mint a szarvasok, melyek nem találnak legelőt.+Erőtlenül vánszorognak üldözőik előtt.+ ז [zajin]   Nyomorúságának és népe hontalanságának napjaiban Jeruzsálem visszaemlékezettMindazokra a drágaságokra, melyek régtől fogva övéi voltak.+Amikor népe az ellenség kezébe került, és nem volt segítője,+Látták őt az ellenségek, és nevettek bukásán.+ ח [hét]   Kirívó bűnt követett el Jeruzsálem.+ Ezért lett irtózattá.+Egykori tisztelői mind megvetik+, mert látják mezítelenségét+;Ő pedig csak sóhajtozik+, és elfordul. ט [tét]   Tisztátalanság borítja ruhája szárnyát.+ Nem gondolt arra, hogy mi vár rá.+Hihetetlen, ahogy lesüllyed, és nincs, aki megvigasztalná.+Ó, Jehova, lásd meg nyomorúságomat+, mert felfuvalkodott+ az ellenség. י [jód] 10  Ellenség nyújtotta ki kezét minden drágasága felé.+Látta Sion, amint bementek szentélyébe a nemzetek,+Akiknek megtiltottad, hogy belépjenek gyülekezetedbe. כ [káf] 11  Egész népe sóhajtozik; kenyeret keresgél.+Ennivalóért adják oda drágaságaikat, hogy lelküket felüdítsék+.Nézd, ó, Jehova, és lásd meg, hisz olyan lettem, mint egy megvetett nő+. ל [lámed] 12  Hát közömbösek vagytok mind, akik jártok-keltek az úton? Nézzetek ide, és lássátok!+Van-e olyan fájdalom, mint az én fájdalmam, amellyel engem sújtottak,+Amellyel Jehova bánatot szerzett lángoló haragja+ napján? מ [mem] 13  Tüzet bocsátott a magasból csontjaimba,+ és gyötri valamennyit.Hálót+ feszített ki lábam elé, hanyatt rántott engem.Elhagyott asszonnyá tett. Egész nap beteg vagyok.+ נ [nún] 14  Éberen figyelte törvényszegéseimet+, összefonódnak kezében.Nyakamra telepedtek,+ és megtört az erőm.Olyanok kezébe adott Jehova, akikkel szemben nem tudok talpra állni.+ ס [számek] 15  Jehova elvetette minden vitézemet, akik bennem voltak.+Gyűlést hívott össze ellenem, hogy összetörje ifjaimat.+Jehova megtaposta Júda szűz leányának+ borsajtóját+. ע [ajin] 16  Ezek miatt sírok én, mint egy asszony.+ A szememből, a szememből vízpatakok folynak alá.+Messze van tőlem vigasztalóm, aki lelkemet felüdíthetné.Elhagyottakká lettek fiaim,+ mert felfuvalkodott+ az ellenség. פ [pé] 17  Sion kiterjeszti kezeit+, de nincsen vigasztalója.+Jehova parancsolta Jákob köré minden ellenségét.+Jeruzsálem irtózattá lett közöttük.+ צ [cádé] 18  Jehova igazságos+, hiszen az ő szája ellen lázadtam+.Halljátok hát mind, ti népek, és lássátok fájdalmam!Szüzeim és ifjaim fogságba mentek.+ ק [kóf] 19  Hívtam azokat, akik oly nagyon szerettek+, de ők becsaptak.Papjaim és véneim kiadták leheletüket a városban,+Mikor élelmet keresgéltek, hogy felüdítsék lelküket+. ר [rés] 20  Ó, Jehova, nézd, milyen szorult helyzetben vagyok! Bensőm háborog.+Megrendült bennem a szívem,+ mert felettébb lázongtam+.Kívül kard fosztott meg gyermekeimtől,+ és a házban is mintha halál volna.+ ש [sín] 21  Hallják, hogy sóhajtozom, mint egy asszony+. Nincs, aki megvigasztaljon.+Ellenségeim mind hallották, milyen veszedelem+ ért. Ujjongnak,+ mert te tetted ezt.Elhozod majd azt a napot, melyet meghirdettél,+ hogy olyanok legyenek, mint én.+ ת [táv] 22  Jusson eléd minden gonoszságuk, és szigorúan bánj velük,+Mint ahogy velem is szigorúan bántál minden törvényszegésem miatt.+Bizony sokat sóhajtozom+, és beteg a szívem+.

Lábjegyzetek