Ruth 2:1–23

2  Naomi férjének volt egy rokona,+ egy jómódú ember,+ Elimélek családjából való, név szerint Boáz.+  A moábita Ruth idővel így szólt Naomihoz: „Hadd menjek ki, kérlek, a mezőre, hogy tallózzak+ a gabonakalászok között valaki után, akinek a szemében kegyet találok.” Erre Naomi így felelt: „Menj, lányom!”  Elment hát, kiment, és tallózni kezdett a mezőn az aratók után.+ Történetesen éppen az Elimélek+ családjából való Boáz földjére került.+  Boáz pedig éppen kijött Betlehemből, és így szólt az aratókhoz: „Jehova legyen veletek!”+ Ők pedig így feleltek: „Áldjon meg Jehova!”+  Majd Boáz+ megkérdezte a legénytől, aki az aratókra felügyelt: „Kihez tartozik ez a fiatal nő?”  Az aratókra felügyelő legény pedig így felelt: „Ez a fiatal nő egy moábita,+ Naomival tért vissza Moáb mezejéről,+  és megkért: »Hadd tallózzak+, kérlek; a levágott kévék között gyűjtögetek, az aratók mögött.« Így hát munkához látott, és már azóta, reggel óta talpon van, csak most ült le egy kicsit a házban.”+  Boáz később így szólt Ruthhoz: „Hallod-e, leányom? Ne menj tallózni más mezőre,+ és ne menj el erről a helyről, hanem menj a szolgálóleányaim nyomában.+  Legyen szemed a mezőn, ahol aratnak, és menj velük. Nem parancsoltam-e meg a legényeknek, hogy ne nyúljanak+ hozzád? Ha pedig szomjas vagy, menj te is az edényekhez, és igyál abból, amit a legények merítenek.”+ 10  Ekkor ő arcra borult, földig meghajolt,+ és így szólt hozzá: „Hogyan lehetséges, hogy kegyet találtam a szemedben, és figyelsz rám, noha idegen vagyok?”+ 11  Boáz erre így felelt: „Mindenről beszámoltak+ nekem, amit az anyósodért tettél, miután meghalt a férjed,+ és hogy elhagytad atyádat és anyádat, és rokonaid földjét, és eljöttél egy olyan nép közé, amelyet azelőtt nem ismertél.+ 12  Jutalmazzon meg téged Jehova azért, ahogyan cselekszel!+ Legyen teljes jutalmad+ Jehovától, Izrael Istenétől, kinek szárnyai alatt oltalmat keresni jöttél!”+ 13  Ruth pedig így felelt: „Hadd találjak kegyet szemedben, uram, hiszen megvigasztaltál, és bátorítóan beszéltél szolgálólányoddal,+ holott még annyi sem vagyok, mint a szolgálólányaid közül egy.”+ 14  Amikor eljött az evés ideje, Boáz így szólt hozzá: „Jöjj ide, egyél egy kis kenyeret,+ és mártsd bele kenyérdarabodat az ecetbe.” Leült hát Ruth az aratók mellé, és Boáz pörkölt gabonát+ adott neki, ő pedig evett jóllakásig, sőt még hagyott is valamennyit. 15  Azután felkelt, hogy tallózzon.+ Boáz erre megparancsolta a legényeinek: „Hagyjátok tallózni a kévék között is, és ne zaklassátok.+ 16  Sőt, húzogassatok ki a kévékből, és hagyjátok ott, hadd szedegesse össze azokat,+ és meg ne szidjátok.” 17  Ruth pedig tovább tallózott a mezőn egészen estig,+ azután kicsépelte+, amit összeszedegetett. Úgy egy éfa+ árpa lett belőle. 18  Felvette, bement a városba, az anyósa pedig meglátta, amit szedegetett. Majd Ruth elővette az ételt, amit meghagyott,+ miután már jóllakott, és odaadta neki. 19  Az anyósa így szólt hozzá: „Hol tallóztál ma? Merre dolgoztál? Legyen áldott, aki odafigyelt rád!”+ Az pedig elmesélte az anyósának, kivel dolgozott; ezt mondta: „A férfit, akivel ma dolgoztam, Boáznak hívják.” 20  Naomi erre így felelt a menyének: „Áldja meg őt Jehova,+ aki nem hagyta el szerető-kedvességét+ az élők és a holtak iránt!”+ Majd Naomi ezt mondta még neki: „Ez a férfi rokonunk!+ Ő az egyik kiváltónk!”+ 21  A moábita Ruth erre így szólt: „Ezt is mondta nekem: »Maradj közel az én legényeimhez, míg teljesen be nem fejezik nekem az aratást.«”+ 22  Naomi+ pedig így felelt a menyének, Ruthnak:+ „Jobb az, lányom, ha az ő szolgálóleányaival tartasz, mert más mezőkön még zaklatnának.”+ 23  Ruth tehát ezután is Boáz szolgálóleányainak a közelében maradt, és ott tallózott, míg az árpa+ és a búza aratása be nem fejeződött. És továbbra is az anyósával lakott.+

Lábjegyzetek