Eszter 6:1–14

6  Azon az éjjelen a királyt kerülte az álom.+ Szólt hát, hogy hozzák elő az idők eseményeiről készült feljegyzések könyvét+, és felolvastak azokból a király előtt.  Végül rátaláltak annak leírására, amit Márdokeus jelentett+ Bigtánáról és Teresről, a király két udvari tisztviselőjéről,+ az ajtónállókról, akik kezet akartak emelni Ahasvérus királyra.  Ekkor így szólt a király: „Milyen megtiszteltetést és méltóságot kapott ezért Márdokeus?” A király szolgái, akik a szolgálatában álltak, így feleltek: „Semmi sem történt vele.”+  Később a király így szólt: „Ki van az udvarban?” Ugyanis Hámán jött a király házának külső udvarába,+ hogy megmondja a királynak: akassza Márdokeust az oszlopra+, amelyet készített számára.  A király szolgái így feleltek: „Hámán+ van itt, az udvarban áll.” A király így szólt: „Jöjjön be.”  Amikor Hámán bejött, a király ezt mondta neki: „Mit kell tenni azzal az emberrel, akinek a megtisztelésében a király kedvét leli?”+ Hámán ekkor ezt mondta szívében: „Kinek a megtisztelésében lelné nagyobb kedvét a király, mintsem az enyémben?”+  Hámán ezért így felelt a királynak: „Annak az embernek, akinek a megtisztelésében a király kedvét leli,  hozzanak olyan királyi öltözetet+, amelybe a király öltözik, és lovat, amelyen a király lovagol,+ és amelynek fejére a királyi fejdíszt teszik.  Bízzák az öltözetet és a lovat a király egyik előkelő fejedelmének+ a kezére. Öltöztessék fel azt az embert, akinek a megtisztelésében a király kedvét leli, lovagoltassák őt végig a város+ közterén+, s ezt kiáltsák előtte: »Így tesznek azzal az emberrel, akinek a megtisztelésében a király kedvét leli!«”+ 10  A király erre így szólt Hámánhoz: „Gyorsan, vedd az öltözetet és a lovat, ahogyan mondtad, és cselekedj eszerint a zsidó Márdokeussal, aki a király kapujában ül. Semmi ne maradjon el abból, amit mondtál!”+ 11  Vette Hámán az öltözetet+ és a lovat, felöltöztette Márdokeust+, végiglovagoltatta a város közterén+, és ezt kiáltotta előtte:+ „Így tesznek azzal az emberrel, akinek a megtisztelésében a király kedvét leli!”+ 12  Márdokeus ezután visszatért a király kapujába.+ Hámán viszont hazasietett keseregve s fejét betakarva.+ 13  És elmondta Hámán Zéresnek+, a feleségének és minden barátjának mindazt, ami vele történt. Ekkor így szóltak hozzá a bölcsei+ és a felesége, Zéres: „Mivelhogy Márdokeus, aki előtt hanyatlani kezdtél, a zsidók magvából való, nem fogsz diadalmaskodni felette, hanem bizony elbuksz előtte.”+ 14  Mialatt ők még beszéltek vele, megérkeztek a király udvari tisztviselői, és siettek+, hogy Hámánt a lakomára+ vigyék, amelyet Eszter készített.

Lábjegyzetek