Cselekedetek 6:1–15

6  Azokban a napokban pedig, amikor a tanítványok száma gyarapodott, zúgolódás támadt a görögül beszélő+ zsidók között a héberül beszélő zsidók ellen, mivel özvegyeiket elhanyagolták az eledel naponkénti kiosztásánál.+  Ezért a tizenkettő odahívta magához a tanítványok tömegét, és így szólt: „Nem kedves dolog elhagynunk az Isten szavát azért, hogy eledelt osszunk szét az asztalokra.+  Keressetek+ hát, testvérek, hét, jó bizonyságot szerzett férfit magatok közül, akik telve vannak szellemmel és bölcsességgel,+ hogy kinevezzük őket erre a szükséges tevékenységre;  mi pedig az imának és a szó szolgálatának szenteljük magunkat.”+  És kedvére valók voltak a mondottak az egész tömegnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és szent szellemmel teljes férfi volt,+ meg Fülöpöt+, Prokoruszt, Nikánort, Timónt, Parmenászt és Nikolauszt, az antiókiai prozelitát;  és az apostolok elé állították őket, azok pedig, miután imádkoztak, reájuk tették kezüket.+  Ennélfogva az Isten szava tovább növekedett,+ és a tanítványok száma igencsak sokasodott Jeruzsálemben,+ és a papoknak+ nagy sokasága kezdett engedelmeskedni+ a hitnek.  István pedig — ki nem érdemelt kedvességgel és erővel telve — nagy előjeleket és jeleket+ tett a nép között.  Ám felkeltek bizonyos emberek az úgynevezett Felszabadítottak zsinagógájából, és a ciréneiekéből és az alexandriaiakéból+, és a Ciliciából+ meg Ázsiából valók közül, hogy vitatkozzanak Istvánnal; 10  de nem tudták megvédeni magukat a bölcsességgel+ és a szellemmel szemben, amellyel beszélt.+ 11  Akkor titokban felbiztattak férfiakat, hogy mondják ezt:+ „Hallottuk, amint káromló+ beszédeket szólt Mózes és az Isten ellen.” 12  És felizgatták a népet, a véneket meg az írástudókat, és rátörve, megfogták erővel, és a szanhedrin elé vezették.+ 13  Hamis tanúkat állítottak,+ akik ezt mondták: „Ez az ember nem szűnik meg e szent hely és a Törvény ellen beszélni.+ 14  Hallottuk például, amikor azt mondta, hogy az a názáreti Jézus le fogja rombolni ezt a helyet, és megváltoztatja a szokásokat, amelyeket Mózes hagyott ránk.” 15  És amint a szanhedrinben ülők mind rámeredtek,+ azt látták, hogy az arca olyan, mint egy angyal arca.+

Lábjegyzetek