Aggeus 2:1–23

2  A hetedik+ hónapban, a hónap huszonegyedik napján így szólt Jehova szava Aggeus+ próféta által:  „Mondd meg, kérlek, Zorobábelnek+, Sealtiel+ fiának, Júda kormányzójának+, és Józsuénak+, Jocadák+ fiának, a főpapnak, és a nép maradékának:  »Ki az közületek, aki azok közül maradt meg, akik látták e házat korábbi dicsőségében?+ Milyennek látjátok most? Hát nem olyan-e a szemetekben ahhoz képest, mintha semmi volna?«+  »De most légy erős, ó, Zorobábel — ez Jehova kijelentése —, és légy erős,+ ó, Józsué főpap, Jocadák fia!« »És legyetek erősek mindnyájan, e föld népe — ez Jehova kijelentése —, és dolgozzatok!«+ »Mert én veletek vagyok+ — ez a seregek Jehovájának kijelentése. —  Emlékezzetek a szövetségre, melyet kötöttem veletek, amikor kijöttetek Egyiptomból,+ és amikor a szellemem+ köztetek maradt. Ne féljetek!«”+  „Mert ezt mondja a seregek Jehovája: »Egy kis idő még,+ és ismét megrendítem az egeket és a földet, a tengert és a szárazföldet.«+  »Megrendítem a nemzeteket mind, és minden nemzet kívánatos kincsei bejönnek,+ és megtöltöm e házat dicsőséggel«+ — ezt mondja a seregek Jehovája.  »Enyém az ezüst, enyém az arany is«+ — ez a seregek Jehovájának kijelentése.  »Nagyobb lesz e későbbi ház dicsősége, mint a korábbié«+ — ezt mondja a seregek Jehovája. »És ezen a helyen békességet adok«+ — ez a seregek Jehovájának kijelentése.” 10  A kilencedik hónap huszonnegyedik napján, Dáriusz második évében így szólt Jehova szava Aggeus+ prófétához: 11  „Ezt mondja a seregek Jehovája: »Kérdezd meg, kérlek, a papokat a törvény felől:+ 12  ,Ha egy ember szent húst visz ruhájának szárnyában, és ruhaszárnyával kenyeret, főzeléket, bort, olajat vagy bármilyen ételt érint, szent lesz-e az?’«”+ És a papok így feleltek: „Nem!” 13  Aggeus erre így szólt: „Ha valaki, aki halott lélek miatt tisztátalan, megérint valamit ezek közül, tisztátalan lesz-e az?”+ A papok pedig így feleltek: „Tisztátalan lesz.” 14  Aggeus válaszul ezt mondta: „»Ilyen ez a nép is, és ilyen ez a nemzet is előttem+ — ez Jehova kijelentése —, és ilyen kezük minden munkája is, és minden, amit ott bemutatnak; tisztátalan az.«+ 15  »De most, kérlek, fordítsátok erre szíveteket+ ettől a naptól fogva, mielőtt követ kőre raktak Jehova templomában,+ 16  attól kezdve, hogy megtörténtek ezek, hogy valaki odament a húszas halomhoz, de az tíz volt; odament a sajtókádhoz, hogy ötven mértékkel merítsen a taposókádból, de az húsz volt.+ 17  Perzselő hőséggel+, üszöggel+ és jégesővel+ vertelek benneteket és kezetek minden munkáját+, és senki sem volt köztetek, aki hozzám fordult volna«+ — ez Jehova kijelentése. 18  »Fordítsátok erre szíveteket,+ kérlek, ettől a naptól fogva, a kilencedik hónap huszonnegyedik napjától fogva, attól a naptól, hogy Jehova templomának alapot vetettek;+ fordítsátok erre szíveteket: 19  Ott van-e még a mag a gabonatároló veremben?+ És a szőlőtő, a fügefa, a gránátalmafa és az olajfa — ugye nem termett még? E naptól fogva kiárasztom az áldást.«”+ 20  Jehova szava másodszor is szólt Aggeushoz+, a hónap huszonnegyedik napján:+ 21  „Mondd meg Zorobábelnek, Júda kormányzójának:+ »Megrendítem az egeket és a földet.+ 22  Felforgatom a királyságok trónjait, és elvesztem a nemzetek királyságainak erejét,+ felforgatom a szekeret és hajtóit, a lovak és lovasaik elhullanak,+ mindegyik a testvérének kardja által.«”+ 23  „»Azon a napon — ez a seregek Jehovájának kijelentése — foglak téged, ó, Zorobábel+, Sealtiel fia+, én szolgám — ez Jehova kijelentése —, és pecsétgyűrűvé teszlek,+ mert téged választottalak ki«+ — ez a seregek Jehovájának+ kijelentése.”

Lábjegyzetek