Zsoltárok 94:1–23

94  Ó, bosszúállások Istene, Jehova,+Ó, bosszúállások Istene, ragyogj fel!+   Serkenj fel, ó, földnek Bírája!+Fizess meg a gőgösöknek!+   Meddig fognak a gonoszok, ó, Jehova,+Meddig fognak a gonoszok ujjongani?+   Szavak buzognak belőlük, féktelenül beszélnek;+Minden álnokul cselekvő kérkedik.+   Népedet, ó, Jehova, sanyargatják,+Örökségedet nyomorgatják.+   Az özvegyet és a jövevényt megölik,+Az apátlan fiút meggyilkolják.+   Így beszélnek: „Jah nem lát,+Jákob Istene nem érti.”+   Értsétek meg, ti, népnek oktalanjai!+Mikor lesz már éleslátásotok, ti ostobák?+   Vajon a fül Plántálója nem hall?+Vagy a szem Megformálója nem lát?+ 10  Hát a nemzetek Helyreigazítója nem tud feddeni,+Ő, aki az embereket ismeretre tanítja?+ 11  Jehova ismeri az emberek gondolatait, hogy azok csak pára.+ 12  Boldog az az életerős férfi, akit te helyreigazítasz,+ ó, Jah,És akit törvényedből tanítasz,+ 13  Hogy nyugtot adj neki a veszedelem napjaitól,+Míg megásatik a gonosznak a verem.+ 14  Mert Jehova nem hagyja el népét,+Nem hagyja cserben saját örökségét.+ 15  Mert a bírói döntés visszatér az igazságossághoz,+És az egyenes szívűek mind követni fogják azt. 16  Kicsoda kel föl értem a gonosztevők ellen?+Ki áll mellém az álnokul cselekvőkkel szemben?+ 17  Ha Jehova nem lett volna segítségemre,+Lelkem csakhamar a csendességben lakott volna.+ 18  Amikor így szóltam: „Bizony megtántorodik a lábam”,+A te szerető-kedvességed, ó, Jehova, fenntartott engem.+ 19  Amikor megsokasodtak bennem nyugtalanító gondolataim,+A te vigasztalásaid simogatták lelkemet.+ 20  Vajon szövetségesed lesz-e a viszályt okozó trón,+Mialatt nyomorúságot szerez rendeletek által?+ 21  Hevesen támadják az igazságosnak lelkét,+Gonosznak mondják még az ártatlannak vérét is.+ 22  De Jehova a fellegvárammá lesz,+Menedékem kősziklájává az én Istenem.+ 23  Visszafordítja rájuk álnokságukat,+Saját csapásukkal némítja el őket.+Elnémítja őket Jehova Istenünk.+

Lábjegyzetek