Zsoltárok 92:1–15

Ének, dal a sabbat napjára. 92  Jó hálát adni Jehovának,+És éneket zengeni a nevednek, ó, Legfelségesebb!+   Hirdetni reggel szerető-kedvességedet,+És éjjelente+ hűségedet   Tízhúrú hangszeren és lanton,+Zengő hárfazenével.+   Mert megörvendeztettél, ó, Jehova, tetteiddel;Kezed munkái miatt kiáltok örömmel.+   Mily nagyok a te műveid, ó, Jehova!+Igen mélységesek a te gondolataid.+   Az oktalan ember nem ismeri őket,+És nem érti ezt az ostoba.+   Midőn a gonoszok felsarjadnak, mint a növényzet,+És minden álnokul cselekvő kivirul —Csak azért van ez, hogy örökre megsemmisüljenek.+   De te időtlen időkig a magasságban vagy, ó, Jehova!+   Mert íme, ellenségeid, ó, Jehova,+Mert íme, a te ellenségeid elvesznek;+Az álnokul cselekvők mind elszakíttatnak egymástól.+ 10  Te pedig felmagasztalod szarvamat, mint a vadbivalyét;+Friss olajjal kenem meg magamat.+ 11  Szemem letekint majd rosszakaróimra,+Füleim hallanak az ellenem felkelőkről, a gonosztevőkről. 12  Az igazságos kivirul, mint a pálma,+Nagyra nő, mint a Libanon cédrusa.+ 13  Akik Jehova házában vannak elültetve,+Istenünk udvaraiban,+ virágozni fognak. 14  Még őszkorukban is virulnak,+Kövérek és üdék maradnak,+ 15  Hogy hírül adják: Jehova egyenes.+Ő az én Kősziklám+, akiben nincsen igazságtalanság.+

Lábjegyzetek