Zsoltárok 35:1–28

Dávidé. 35  Képviseld ügyemet, ó, Jehova, ellenfeleimmel szemben,+Harcolj az ellenem harcolók ellen!+   Ragadj kis pajzsot és nagy pajzsot,+Kelj föl segítségemre!+   Végy elő lándzsát és kétélű fejszét, hogy szembeszállj üldözőimmel!+Mondd lelkemnek: „Én vagyok megmentésed.”+   Érje szégyen és megaláztatás azokat, akik lelkemre vadásznak!+Forduljanak vissza és szégyenüljenek meg, akik bajt forralnak ellenem!+   Legyenek olyanok, mint a szél sodortapolyva,+És űzze-hajtsa őket Jehova angyala!+   Sötétség és síkos terep legyen az útjuk,+Üldözze őket Jehova angyala!   Mert ok nélkül rejtették el hálóval fedett vermüket,+Ok nélkül ásták azt lelkemnek.+   Érje őt romlás, amikor mit sem sejt,+Saját elrejtett hálója fogja meg,+Essen bele a maga romlására!+   Lelkem pedig vigadjon Jehovában,+Ujjongva örüljön szabadításának!+ 10  Minden csontom így beszéljen:+„Ó, Jehova, ki volna hozzád fogható,+Aki megszabadítja az elnyomottat a nála erősebbtől,+Az elnyomottat és a szegényt az ő megrablójától?”+ 11  Erőszakos tanúk kelnek föl,+És olyat kérdeznek tőlem, amiről nem is tudok.+ 12  Rosszal fizetnek nekem a jóért,+Lelkem veszteségére.+ 13  Én zsákruhát viseltem, amikor megbetegedtek,+Böjtöléssel sanyargattam lelkemet,+És keblemre szállt vissza imádságom.+ 14  Mintha társam, mintha testvérem lett volna,+Úgy jártam-keltem, mint aki anyját gyászolja.+Meggörnyedtem bánatomban. 15  Ők meg örültek bicegésemnek, és egybegyűltek,+Egybegyűltek ellenem,+Lesújtottak rám, amikor mit sem sejtettem,+Darabokra téptek, és nem hallgattak.+ 16  A hitehagyottak, akik csúfot űznek másból egy darab kenyérért,+Énrám vicsorgatták fogaikat.+ 17  Ó, Jehova, meddig nézed ezt?+Szabadítsd meg lelkemet tombolásaiktól,+Egyetlenemet+ a fiatal sörényes oroszlánoktól. 18  Magasztallak a nagy gyülekezetben,+Nagyszámú nép között dicsérlek téged.+ 19  Ó, ne örvendezzenek felettem, akik ok nélkül ellenségeim,+És akik ok nélkül gyűlölnek engem, ne kacsingassanak szemükkel.+ 20  Mert nem békét szólnak ők,+Hanem csalárdságokat szőnek azok ellen,Akik nyugalomban élnek a földön.+ 21  Nagyra tátják ellenem szájukat.+Így beszélnek: „Haha, haha! Saját szemünkkel láttuk!”+ 22  Te látod ezt, ó, Jehova!+ Ne hallgass!+Ó, Jehova, ne maradj tőlem távol!+ 23  Serkenj föl, kelj föl ítéletemre,+Ó, Istenem, Jehova, az én peres ügyemért!+ 24  Ítélj meg igazságosságod szerint, ó, Jehova Istenem!+Ne örvendezzenek felettem!+ 25  Ó, bárcsak ne mondanák szívükben: „Haha, a lelkünk!”+Ne mondhassák: „Elnyeltük őt.”+ 26  Szégyenüljenek meg, valljanak szégyent mind,+Akik örülnek bajomnak.+Öltözzenek szégyenbe+ és megaláztatásba, akik fennhéjázók velem szemben.+ 27  Örömmel kiáltsanak és örvendezzenek, akik gyönyörködnek igazságosságomban,+És így szóljanak mindenkor:+„Magasztaltassék Jehova, aki gyönyörködik szolgája békéjében.”+ 28  Nyelvem pedig hadd suttogja igazságosságodat,+Naphosszat dicséretedet.+

Lábjegyzetek