Zsoltárok 18:1–50

A karmesternek. Jehova szolgájától, Dávidtól, aki azon a napon mondta el Jehovának ennek az éneknek a szavait, amikor Jehova kiszabadította őt minden ellensége kezéből és Saul kezéből.+ Így szólt: 18  Szeretlek téged, ó, Jehova, én erősségem+!   Jehova az én kőszirtem és erődöm, ő segít megmenekülnöm.+Istenem az én kősziklám. Nála keresek menedéket,+Pajzsom és megmentő szarvam, fellegváram ő.+   A Dicsérendőt, Jehovát szólítom én,+És megmenekülök ellenségeimtől.+   A halál kötelei vettek körül engem,+A semmirekellők hirtelen áradata is rettegésben tartott.+   A seol kötelei tekeredtek rám,+A halál csapdáival találtam magam szemben.+   Nyomorúságomban Jehovát hívtam,Istenemhez kiáltottam segítségért szüntelen,+Ő pedig meghallotta hangomat templomából,+Eljutott fülébe segélykiáltásom, melyet színe előtt hallattam.+   Rengett és rázkódott a föld,+A hegyek alapjai megrendültek,+Erősen rázkódtak, mert haragra gyúlt.+   Füst szállt fel orrába, és emésztő tűz jött szájából,+A szén is felizzott őtőle.   Aztán lehajtotta az egeket, és alászállt.+Sűrű homály volt lába alatt. 10  Kerubon ülve jött, szállva érkezett,+Szellem szárnyain suhant.+ 11  Akkor rejtekévé tette a sötétséget,+Maga köré vont sátra gyanántSötét vizeket, sűrű fellegeket.+ 12  Az előtte levő fényességből vonultak el felhői,+Jégeső és tűzparázs+ jött. 13  Az egekben dörgött Jehova,+És hallatta hangját a Legfelségesebb;+Jégeső és tűzparázs jött. 14  Kiküldte nyilait, hogy szétszórja őket,+Villámokat lőtt, hogy zavart keltsen közöttük.+ 15  Láthatóvá váltak a vizek folyamágyai,+S feltárultak a termékeny föld alapjai+A te dorgálásodtól, ó, Jehova, orrod leheletének fúvásától.+ 16  Lenyúlt a magasságból, megfogott,+Kihúzott a nagy vizekből.+ 17  Megszabadított erős ellenségemtől+És gyűlölőimtől, mert erősebbek voltak nálam.+ 18  Rám törtek szerencsétlenségem napján,+De Jehova a támaszom volt.+ 19  Tágas helyre vitt ki engem;+Megszabadított, mert gyönyörködött bennem.+ 20  Jehova igazságosságom szerint jutalmaz engem,+Kezem tisztasága szerint fizet meg nekem.+ 21  Mert megtartottam Jehova útjait,+És nem távoztam el gonoszul Istenemtől.+ 22  Mert előttem van minden bírói döntése,+És rendeleteit nem vetem el magamtól.+ 23  Feddhetetlen leszek előtte,+És őrizkedni fogok a vétektől.+ 24  Fizessen meg nekem Jehova igazságosságom szerint,+Kezem tisztasága szerint, amely szeme előtt van.+ 25  A lojálishoz lojális vagy,+A feddhetetlen, életerős emberrel feddhetetlenül bánsz;+ 26  Aki tiszta marad, ahhoz tiszta vagy,+Az álnokkal fonákul bánsz.+ 27  Mert az elnyomott népet te megmented,+De a gőgös szemeket megalázod.+ 28  Bizony te gyújtod meg lámpásomat, ó, Jehova,+Istenem teszi világossá sötétségemet.+ 29  Mert veled a rablók csapatának is nekironthatok,+És Istenemmel a falat is megmászhatom.+ 30  Az igaz Isten útja tökéletes,+Jehova beszéde színtiszta.+Pajzs ő mindazoknak, akik nála keresnek menedéket.+ 31  Mert kicsoda Isten Jehován kívül?+Kicsoda kőszikla Istenünkön kívül?+ 32  Az igaz Isten szorosan felövez életerővel,+Ő tökéletessé teszi utamat,+ 33  Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasünőké;+Segít, hogy magas helyeken álljak.+ 34  Kezemet harcra tanítja,+Rézíjat hajlítanak karjaim.+ 35  Megmentő pajzsodat adod nekem,+Jobb kezed fenntart,+És a te alázatosságod tesz naggyá engem.+ 36  Tágas tért adsz lépteimnek alattam,+Nem inognak meg bokáim.+ 37  Üldözni fogom ellenségeimet, és utolérem őket;Nem térek vissza addig, míg meg nem semmisülnek.+ 38  Darabokra zúzom őket, úgy, hogy fel nem kelhetnek;+Lábam alatt esnek el.+ 39  Életerővel övezel fel a harcra,Elbuktatod alattam a rám támadókat.+ 40  Ellenségeim nyakszirtjét adod nekem,+És ádáz gyűlölőimet elhallgattatom.+ 41  Segítségért kiáltanak, de nincs megmentő,+Jehovához, de ő nem felel nekik.+ 42  Porrá töröm őket, mint amilyen a szél űzte por;+Kiöntöm őket, mint az utcák sarát;+ 43  Segítesz megmenekülnöm a nép gáncsoskodásától.+A nemzetek fejévé teszel;+Olyan nép szolgál nekem, amelyet nem ismertem.+ 44  Már híremet hallva engedelmeskednek nekem,+Idegen ország fiai jönnek hozzám hajlongva.+ 45  Ellankadnak az idegenből valók,Reszketve jönnek elő bástyáikból.+ 46  Jehova él!+ Áldott legyen Kősziklám+!Magasztaltassék megmentésem Istene!+ 47  Az igaz Isten bosszút áll értem,+Alárendeli nekem a népeket.+ 48  Segít megmenekülnöm dühödt ellenségeimtől.+Fölébe emelsz azoknak, akik ellenem támadnak,+Megszabadítasz az erőszakosság emberétől.+ 49  Ezért magasztallak téged a nemzetek között, ó, Jehova,+És nevednek zengek éneket.+ 50  Hatalmas megmentő tetteket visz véghez királyáért,+És szerető-kedvességet cselekszik felkentjével,+Dáviddal és magvával időtlen időkig!+

Lábjegyzetek