Zsoltárok 1:1–6

1  Boldog+ ember az, ki nem jár a gonoszok tanácsa szerint,+Bűnösök útjára nem áll,+És gúnyolódók székébe nem ül,+   Hanem Jehova törvényében leli gyönyörűségét,+És törvényét olvassa halk hangon éjjel-nappal.+   Olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa,+Amely megtermi gyümölcsét a maga idején.+Nem hervad el lombja,+És minden tettét siker koronázza.+   Nem így a gonoszok.Ők a polyvához hasonlók, melyet elsodor a szél.+   Ezért nem állnak meg a gonoszok az ítéletkor,+Sem a bűnösök az igazságosak gyülekezetében.+   Mert ismeri Jehova az igazságosak útját,+A gonoszok útja pedig elvész.+

Lábjegyzetek