Zakariás 13:1–9

13  Azon a napon+ kutat+ nyitnak Dávid házának és Jeruzsálem lakosainak: a bűn+ és a förtelmesség+ számára.  És azon a napon — ez a seregek Jehovájának kijelentése — kitörlöm a bálványok neveit e földről,+ és nem emlékeznek rájuk többé; és a prófétákat+ meg a tisztátalanság szellemét is eltávolítom erről a földről.+  Ha egy férfi mégis prófétál, akkor apja meg anyja, akik világra hozták őt, ezt mondják majd neki: »Ne élj, mert hazugságot szóltál Jehova nevében.« És apja meg anyja, akik világra hozták őt, átszúrják prófétálása miatt.+  Azon a napon a próféták szégyent vallanak,+ mindegyikük az ő látomása miatt, miközben prófétálnak; és nem viselnek majd megtévesztő, díszes szőrruhát+.  Így szól majd: »Nem vagyok próféta. Földművelő ember vagyok, mert földi ember vásárolt meg engem még ifjúkoromban.«  És ezt mondja neki valaki: »Mik ezek a sebek rajtad?« És ő így szól majd: »Ezeket ejtették rajtam azoknak házában, akik engem nagyon szeretnek.«”  „Ó, kard, serkenj fel pásztorom ellen,+ az életerős férfi ellen, aki nekem társam!+ — így szól a seregek Jehovájának kijelentése. — Verd meg a pásztort,+ hadd széledjen szét a nyáj;+ én pedig visszafordítom kezemet a jelentéktelenekre.”+  „Így lesz ezen az egész földön — ez Jehova kijelentése —, hogy két rajta lévő rész kivágattatik és elpusztul,+ a harmadik részt viszont meghagyják rajta.+  És a harmadrészt átviszem a tűzön,+ és megtisztítom őket, mint ahogyan az ezüstöt tisztítják,+ és megpróbálom őket, mint ahogyan az aranyat próbálják.+ Segítségül hívja nevemet, és én válaszolok neki.+ Ezt mondom: »Ez az én népem«,+ az pedig így felel: »Jehova az én Istenem.«”+

Lábjegyzetek