Róma 8:1–39

8  Semmi elítélésük nincs tehát azoknak, akik egységben vannak Krisztus Jézussal.+  Mert azon szellem+ törvénye+, amely Krisztus Jézussal egységben levő életet ad,+ megszabadított+ téged a bűn és a halál törvényétől.+  Mert, mivel a Törvény a maga részéről tehetetlenséget mutatott+ — gyenge+ lévén a test miatt —, az Isten azzal, hogy elküldte a saját Fiát+ a bűnös testhez+ hasonló formában és a bűn miatt,+ elítélte a bűnt a testben,  hogy a Törvény igazságos követelménye beteljesedjen+ bennünk, akik nem a testtel összhangban, hanem a szellemmel összhangban járunk.+  Mert akik a testtel vannak összhangban, azok a test+ dolgaira összpontosítanak elméjükkel, de akik a szellemmel vannak összhangban, azok a szellem+ dolgaira.  Mert a testi gondolkodás halált jelent,+ a szellemi+ gondolkodás viszont életet és békét.  Mert a testi gondolkodás ellenségeskedés+ az Istennel, mivel a test nincs alárendelve+ az Isten törvényének, hisz nem is lehet.  Így azok, akik a testtel+ vannak összhangban, nem lehetnek kedvére Istennek.  Ti azonban nem a testtel, hanem a szellemmel vagytok összhangban,+ ha Isten szelleme igazán bennetek lakik.+ De ha valakinél nincs meg Krisztus szelleme,+ az nem tartozik őhozzá. 10  Ám ha Krisztus egységben van veletek,+ a test ugyan halott a bűn miatt, de a szellem élet+ az igazságosság miatt. 11  Ha pedig annak szelleme, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, bennetek lakik, akkor aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül,+ a ti halandó testeteket is meg fogja eleveníteni+ a bennetek lakozó szelleme által. 12  Így tehát, testvérek, nem a test iránt van kötelezettségünk, hogy a testtel éljünk összhangban;+ 13  mert ha a testtel éltek összhangban, biztos, hogy meghaltok,+ de ha halálra+ juttatjátok a test cselekedeteit a szellem által, élni fogtok. 14  Mert akiket Isten szelleme vezet, azok mind Isten fiai.+ 15  Mert nem rabszolgaság szellemét kaptátok, amely ismét félelmet+ idéz elő, hanem fiúként való örökbefogadás+ szellemét+ kaptátok, amely által ezt kiáltjuk: „Abba, Atyám!”+ 16  Maga a szellem+ tanúskodik+ a mi szellemünkkel+ együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk.+ 17  Ha tehát gyermekek vagyunk, akkor örökösök is: igen, örökösei Istennek, társörökösök+ pedig Krisztussal, feltéve, hogy vele együtt szenvedünk+, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.+ 18  Következésképpen úgy vélekedem, hogy a jelenlegi időszak szenvedései+ semmik ahhoz a dicsőséghez viszonyítva,+ amely ki fog nyilatkozni rajtunk. 19  Mert a teremtés+ sóvár várakozással+ várja az Isten fiainak kinyilatkozását.+ 20  A teremtés ugyanis hiábavalóságnak vettetett alá+ — nem a maga akaratából, hanem az által, aki alávetette —, mégpedig ama reménység+ alapján, 21  hogy maga a teremtés+ meg is fog szabadulni+ a romlottság rabszolgaságából az Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. 22  Mert tudjuk, hogy az egész teremtés szüntelenül együtt nyög és együtt kínlódik mindmostanáig. 23  És mi magunk is, akiknél megvan a zsenge+, vagyis a szellem, igen, mi magunk is nyögünk+ magunkban, miközben várva várjuk, hogy örökbe fogadjanak mint fiakat,+ hogy megszabaduljunk a testünkből a váltság által. 24  Mert ebben a reménységben részesültünk megmentésben;+ a látott reménység pedig nem reménység, mert ha lát valamit az ember, vajon reméli-e? 25  De ha azt reméljük,+ amit nem látunk,+ továbbra is kitartással+ várjuk. 26  Hasonlóképpen a szellem+ is segítségére siet gyengeségünknek;+ mert hogy mi az, amiért imádkoznunk kellene — mert hogy imádkoznunk kell —, azt nem tudjuk,+ de a szellem+ maga emel szót érdekünkben ki nem mondott sóhajtásokkal. 27  Aki azonban a szíveket kutatja,+ tudja, mire irányul a szellem+, mert ez Istennel összhangban emel szót a szentekért+. 28  Tudjuk pedig, hogy az Isten együttműködteti minden cselekedetét+ azok javára, akik szeretik az Istent, azokéra, akik szándéka szerint az elhívottak;+ 29  mivel akikre elsőként figyelmet fordított,+ azokat előre el is rendelte,+ hogy Fia képmásának+ mintájára legyenek formálva,+ hogy ő legyen az elsőszülött+ sok testvér+ között. 30  Ezenfelül, akiket előre elrendelt,+ azokat hívta is el;+ és akiket elhívott, azokat nyilvánította igazságossá is.+ Végezetül, akiket igazságossá nyilvánított, azokat dicsőítette is meg.+ 31  Mit mondjunk tehát ezekre? Ha az Isten mellettünk van, ki lesz ellenünk?+ 32  Aki még saját Fiát sem kímélte,+ hanem odaadta értünk, mindnyájunkért,+ hogyan ne adna nekünk kedvesen minden mást is vele együtt?+ 33  Ki fogja bevádolni Isten választottait?+ Hisz Isten az, aki igazságossá nyilvánítja őket.+ 34  Ki az, aki el fog ítélni? Hisz Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt, aki feltámadt a halottak közül, aki az Isten jobbja+ felől van, és aki szót is emel érdekünkben.+ 35  Ki fog elválasztani minket a Krisztus szeretetétől?+ Nyomorúság vagy szorult helyzet vagy üldözés vagy éhség vagy mezítelenség vagy veszély vagy kard?+ 36  Mint ahogy meg van írva: „Teérted juttatnak minket halálra egész nap; vágójuhoknak számítunk.”+ 37  Ellenkezőleg, mindezekből teljesen győztesen+ kerülünk ki az által, aki szeretett minket. 38  Mert meg vagyok győződve róla, hogy sem halál, sem élet,+ sem angyalok,+ sem kormányzatok,+ sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak,+ 39  sem magasság, sem mélység, sem semmi más a teremtésből nem lesz képes elválasztani minket az Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van.+

Lábjegyzetek