Példabeszédek 24:1–34

24  Ne irigykedj a rossz emberekre,+ és ne sóvárogj velük lenni,+  mert szívük folyton fosztogatáson elmélkedik, és ajkuk csak bajt szól.+  Bölcsesség által épül a háznép,+ és tisztánlátás erősíti meg.+  Ismeret által telnek meg belső szobái minden értékkel és szép drágasággal.+  Aki bölcsen használja fel erejét, az életerős férfi;+ és az olyan ember, akinek ismerete van, megújítja erejét.+  Mert hozzáértő útmutatással folytatod háborúdat,+ és a tanácsadók sokaságában megmentés van.+  Magas a bolondnak az igazi bölcsesség,+ a kapuban nem nyitja meg száját.  Aki gonoszságot forral, azt a cselszövés mesterének hívják.+  A bolondságból fakadó gátlástalan viselkedés bűn,+ és a gúnyolódó utálatos az emberek előtt.+ 10  Elcsüggedsz a nyomorúság napján?+ Szűkös lesz az erőd. 11  Szabadítsd ki azokat, akik halálba vitetnek; ó, tartsd vissza azokat, akik a levágatás felé tántorognak!+ 12  Ha azt mondanád: „Nézd, mi ezt nem tudtuk”,+ vajon nem látja ezt át a szívek vizsgálója,+ és nem tudja ezt az, aki figyeli lelkedet,+ és megfizet a földi embernek a maga cselekedetei szerint?+ 13  Fiam, egyél mézet, mert jó az, és legyen édes lépes méz az ínyeden.+ 14  Ugyanígy ismerd meg a bölcsességet a lelkedért.+ Ha megtaláltad, van jövőd, és reményed nem foszlik szerte.+ 15  Ne lesd, mint a gonosz, az igazságosnak hajlékát;+ ne foszd ki nyugvóhelyét+. 16  Mert ha hétszer elesik is az igazságos, fel fog kelni,+ a gonoszokat azonban elbuktatja a szerencsétlenség.+ 17  Mikor elesik az ellenséged, ne örvendezz, és amikor elbukik, ne örüljön a szíved,+ 18  hogy ezt meg ne lássa Jehova, és rossznak ne tűnjön szemében, s el ne fordítsa róla haragját.+ 19  Ne gerjedj haragra a gonosztevők ellen, és ne irigykedj a gonoszokra,+ 20  mert nincs jövője egy rossz embernek sem;+ a gonoszok lámpása kialszik.+ 21  Fiam, féld Jehovát és a királyt.+ Ne keveredj a változást pártolók közé,+ 22  mert olyan hirtelen jön az ő szerencsétlenségük,+ hogy ki veszi észre a változást pártolók vesztét?+ 23  Ezek a beszédek is a bölcseknek+ szólnak: Nem jó részrehajlóan ítélkezni.+ 24  Aki azt mondja a gonosznak: „Igaz vagy”,+ azt megátkozzák az emberek, elítélik a nemzetek. 25  Akik pedig megfeddik, azoknak jó dolguk lesz,+ és jó áldás száll rájuk.+ 26  Ajkat csókol, aki egyenes választ ad.+ 27  Lásd el munkádat odakint, és végezd el a szántóföldön,+ utána pedig építsd háznépedet is. 28  Ne tanúskodj ok nélkül embertársad ellen.+ Még bolondul kellene szólnod ajkaiddal.+ 29  Ne mondd: „Ahogy ő bánt velem, én is úgy bánok vele.+ Mindenkinek megfizetek a cselekedete szerint.”+ 30  Elmentem a lusta+ szántóföldje mellett, és annak szőlője mellett, akinek nincs értelem a szívében,+ 31  és íme, mindent felvert a gyom.+ Beborította színét a csalán, kőfalait pedig lerombolták.+ 32  Én láttam ezt, és megszívleltem+; láttam, és elfogadtam a fegyelmezést:+ 33  egy kis álom, egy kis szunnyadozás, még egy kis pihenés összekulcsolt kézzel,+ 34  és eljön szegénységed, mint egy útonálló, és szűkölködésed, mint fegyveres férfi.+

Lábjegyzetek