Példabeszédek 12:1–28

12  Aki szereti a fegyelmezést, szereti az ismeretet,+ aki viszont gyűlöli a feddést, az oktalan.+  A jó ember elnyeri Jehova helyeslését,+ az ármánykodó embert azonban Ő gonosznak nyilvánítja.+  Egyetlen ember sem szilárdul meg gonoszság által,+ az igazságosak gyökérzete viszont megingathatatlan.+  A derék feleség urának* koronája,+ de mint csontjainak rothadása, olyan a szégyenteljesen cselekvő.+  Az igazságosak gondolatai igazak,+ a gonoszoktól jövő vezetés pedig megtévesztés.+  A gonosz szavai vér után leselkednek,+ a becsületeseket viszont szájuk kiszabadítja.+  Elbuknak a gonoszok, és nincsenek többé,+ az igazságosak háza azonban megáll.+  Az embert dicsérik szájának értelméért,+ az elferdült szívűt viszont megvetik.+  Jobb, akit jelentéktelennek tartanak, de szolgája van, mint aki dicsőíti magát, de híján van a kenyérnek.+ 10  Az igazságos törődik háziállatának lelkével,+ a gonoszok irgalma azonban kegyetlen.+ 11  Aki műveli földjét, jóllakik kenyérrel,+ aki viszont értéktelen dolgokra törekszik, annak szívében nincs értelem.+ 12  A gonosz megkívánja a rossz emberek hálóval elejtett zsákmányát,+ az igazságosak gyökere pedig termést ad.+ 13  Az ajkak törvényszegése csapdába ejti a rossz embert,+ az igazságos azonban kiszabadul a nyomorúságból.+ 14  Szájának gyümölcséből elégedik meg az ember jóval,+ és amit az ember keze tesz, megtérül neki.+ 15  A bolondnak helyes az útja a maga szemében,+ aki viszont hallgat a tanácsra, az bölcs.+ 16  Bolond, aki bosszúságát még aznap feltárja,+ az eszes viszont elfedezi a gyalázatot.+ 17  Aki hűségesen szól, az igazságos dolgot mond,+ a hamis tanú azonban megtévesztőn szól.+ 18  Van, aki meggondolatlanul olyanokat mond, mint amilyen a tőrszúrás,+ a bölcsek nyelve viszont gyógyír.+ 19  Az igazság ajka+ szilárdan megerősödik mindörökre,+ a hazugság nyelve pedig csak egy pillanatig marad meg.+ 20  Megtévesztés van azok szívében, akik gonoszt forralnak,+ akik viszont a békét tanácsolják, örvendeznek.+ 21  Semmi kár nem éri az igazságost,+ a gonoszok azonban tele vannak bajjal.+ 22  A hazug ajkak utálatosak Jehovának,+ ám akik hűségesen cselekszenek, azokban gyönyörűségét leli.+ 23  Az eszes ember elrejti ismeretét,+ az ostobának szíve ellenben kikiáltja a bolondságot.+ 24  A szorgalmasak keze uralkodni fog,+ a hanyag kéz viszont kényszermunkát végez majd.+ 25  A szív aggodalma meghajlásra készteti az embert,+ a jó szó pedig megvidámítja.+ 26  Az igazságos kikémleli a maga legelőjét, a gonoszokat azonban tévelygésbe viszi az ő útjuk.+ 27  A hanyagság nem riasztja fel a vadat,+ a szorgalom azonban az ember értékes vagyona. 28  Az igazságosság ösvényén élet van,+ és ösvényének útján nincs halál.+

Lábjegyzetek

Szó szerint: tulajdonosának.