Mikeás 3:1–12

3  Így szóltam: „Halljátok, kérlek, Jákob főemberei és Izrael házának vezérei!+ Hát nem a ti dolgotok tudni, mi az igazságosság?+  Ti, akik gyűlölitek a jót,+ és szeretitek a rosszat,+ lenyúzzátok az emberekről a bőrt, és a húst csontjaikról.+  Ti, akik felfaljátok népem húsát,+ és lehúzzátok róla a bőrt, csontjait összezúzzátok, darabokra töritek azokat, mint olyasmit, ami az üstben van, és mint a húst a fazékban.+  Akkor Jehovához kiáltanak majd segítségért, de ő nem válaszol nekik.+ Elrejti majd előlük arcát abban az időben,+ mert gonoszságot műveltek.+  Ezt mondja Jehova a próféták ellen, akik tévelygésbe viszik népemet,+ akik harapnak fogaikkal,+ és így kiáltanak: »Béke!«,+ de ha valaki nem ad szájukba semmit, háborút szentelnek ellene:+  »Ezért éjszaka jön rátok,+ és nem lesz látomás;+ sötétség száll le, hogy ne jósolhassatok. Lemegy a nap a próféták felett, és a nappal elsötétül felettük.+  Megszégyenülnek+ a látnokok,+ és csalódás éri a jósokat+! Eltakarják majd bajszukat+ mindannyian, mert nincs válasz Istentől.«”+  Én viszont megteltem erővel, Jehova szellemével, és igazságossággal meg hatalommal,+ hogy közöljem Jákobbal lázadását, és Izraellel bűnét.+  Halljátok, kérlek, Jákob házának főemberei, és ti, Izrael házának vezérei,+ akik utáljátok az igazságosságot, és elferdítetek mindent, ami egyenes;+ 10  akik Siont vérontással építitek, és Jeruzsálemet igazságtalansággal.+ 11  Főemberei csak megvesztegetésre szánt ajándékért ítélnek,+ papjai csak fizetségért oktatnak,+ prófétái pedig csak pénzért jósolnak,+ miközben Jehovára támaszkodnak, ezt mondva: „Hát nincs-e közöttünk Jehova?+ Semmi veszedelem nem jön ránk.”+ 12  Ezért fölszántják Siont miattatok, mint a mezőt, és Jeruzsálem romhalmaz lesz,+ a háznak hegye pedig erdős magaslat.

Lábjegyzetek