Máté 3:1–17

3  Azokban a napokban eljött Keresztelő János+, és prédikált Júdea pusztájában+,  és ezt mondta: „Tanúsítsatok megbánást, mert elközeledett az egek királysága.”+  Mert ő az, akiről Ézsaiás próféta+ által a következő szavakkal beszéltek: „Figyeljetek! Valaki kiált a pusztában: »Készítsétek elő Jehova útját!+ Tegyétek egyenessé ösvényeit!«”  Ennek a Jánosnak az öltözéke teveszőrből+ volt, és derekát bőröv+ vette körül; az eledele pedig sáska+ volt, meg vadméz+.  Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és a Jordán egész környéke.  Bűneiket nyíltan megvallották, és ő megkeresztelte őket a Jordán folyóban+.  Amikor meglátta, hogy a farizeusok és szadduceusok+ közül sokan jönnek megkeresztelkedni, ezt mondta nekik: „Ti viperafajzatok+, ki szólt nektek, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől?+  Teremjetek hát megbánáshoz illő gyümölcsöt,+  és ne merészeljétek magatokban azt mondani: »Nekünk Ábrahám az atyánk.«+ Mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is képes gyermekeket támasztani Ábrahámnak+. 10  A fejsze+ már a fák gyökerén van; minden fát tehát, amely nem terem jó gyümölcsöt, ki fognak vágni+, és tűzbe fognak vetni+. 11  Én vízzel keresztellek+ titeket megbánásotok+ miatt, de aki utánam jön,+ erősebb nálam, akinek saruját sem vagyok méltó levenni.+ Az majd szent szellemmel+ és tűzzel fog keresztelni titeket.+ 12  Szórólapátja a kezében van, és teljesen meg fogja tisztítani szérűjét, és begyűjti búzáját a tárházba,+ de a polyvát elégeti+ olthatatlan tűzzel.” 13  Akkor Jézus eljött Galileából+ a Jordán mellé Jánoshoz, hogy az megkeresztelje+ őt. 14  De János megpróbálta visszatartani őt, így szólva: „Nekem kell általad megkeresztelkednem, és te jössz énhozzám?” 15  Jézus ezt felelte neki: „Engedd ez alkalommal, mert így illik teljesítenünk mindazt, ami igazságos.”+ Akkor nem tartotta tovább vissza őt. 16  Megkeresztelkedése után Jézus azonnal feljött a vízből; és íme, az egek megnyíltak,+ és látta, amint Isten szelleme alászáll, mint egy galamb, és leereszkedik rá.+ 17  Íme, hang is hallatszott+ az egekből, amely így szólt: „Ez az én szeretett+ Fiam+, akit helyeslek.”+

Lábjegyzetek