Máté 28:1–20

28  Sabbat után, amikor a hét első napjára virradt, Mária Magdaléna és a másik Mária elmentek megnézni a sírt.+  És lám, nagy földrengés volt előzőleg; mert Jehova angyala leszállt az égből, és odament, elhengerítette a követ, és ott ült rajta.+  Külső megjelenése olyan volt, mint a villámlás,+ és öltözéke oly fehér, akár a hó.+  Igen, a tőle való félelem miatt az őrök remegtek, és mint a halottak, olyanok lettek.  De az angyal+ megszólalt, és ezt mondta az asszonyoknak: „Ti ne féljetek, mert tudom, hogy Jézust+ keresitek, akit oszlopra feszítettek.  Nincs itt, mert feltámadt,+ ahogy megmondta. Jöjjetek, lássátok a helyet, ahol feküdt.  És menjetek gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt+ a halottak közül, és íme, előttetek megy Galileába;+ ott majd látni fogjátok őt. Íme! Megmondtam nektek.”+  Gyorsan eltávoztak hát az emléksírtól, félelemmel és nagy örömmel, és futottak, hogy beszámoljanak a tanítványainak.+  És íme, Jézus szembejött velük, és így szólt: „Legyetek üdvözölve!” Ők odamentek, megragadták a lábát, és hódoltak neki. 10  Jézus akkor ezt mondta nekik: „Ne féljetek! Menjetek, adjatok hírt a testvéreimnek,+ hogy elmenjenek Galileába; és ott majd látni fognak engem.” 11  Míg ők úton voltak, íme, az őrségből+ némelyek bementek a városba, és jelentették a papi elöljáróknak mindazt, ami történt. 12  Ezek pedig, miután egybegyűltek a vénekkel, és tanácsot tartottak, adtak elég ezüstöt a katonáknak,+ 13  és így szóltak: „Ezt mondjátok: »A tanítványai+ éjjel eljöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk.« 14  Ha pedig ez fülébe jut a kormányzónak, majd mi meggyőzzük őt, és levesszük rólatok a gondot.” 15  Azok tehát fogták az ezüstöket, és úgy jártak el, ahogy kioktatták őket; és ez a beszéd széles körben elterjedt a zsidók között mind a mai napig. 16  A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába+, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket, 17  és amikor meglátták őt, hódoltak neki, de némelyek kételkedtek.+ 18  Jézus pedig odament, és így beszélt hozzájuk: „Nekem adatott minden hatalom+ az égben és a földön. 19  Menjetek hát, és tegyetek tanítvánnyá+ minden nemzetből való embereket,+ kereszteljétek meg+ őket az Atyának+, a Fiúnak+ és a szent szellemnek+ nevében, 20  és tanítsátok meg+ őket arra, hogy megtartsák+ mindazt, amit parancsoltam nektek.+ És íme, én veletek vagyok+ minden napon a világrendszer befejezéséig+.”

Lábjegyzetek