Lukács 5:1–39

5  Egyszer, amikor a sokaság egészen közel tódult hozzá, és figyelt az Isten szavára, ő éppen a Genezáret-tónál+ állt.  Két csónakot látott állni a tó partjánál, de a halászok már kiszálltak azokból, és a hálóikat mosták.+  Beszállt az egyik csónakba, amelyik Simoné volt, és megkérte őt, hogy evezzen el egy kicsit a szárazföldtől. Azután leült, és tanítani kezdte a sokaságot a csónakból.+  Amikor abbahagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: „Evezz ki a mélyre, és eresszétek le a hálóitokat fogásra!”+  Simon azonban feleletül ezt mondta: „Tanító, egy egész éjszakán át fáradtunk, és nem fogtunk semmit,+ de a te felszólításodra leengedem a hálókat.”  Mikor aztán ezt megtették, tömérdek sok halat kerítettek be. Szakadozni kezdtek a hálóik.  Így hát intettek a másik csónakban levő társaiknak, hogy jöjjenek, legyenek segítségükre;+ azok pedig oda is mentek, és úgy megtöltötték mindkét csónakot, hogy süllyedni kezdtek.  Simon Péter+ ezt látva, leborult Jézus térdéhez, és így szólt: „Távozz tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram!”+  A halfogás miatt ugyanis, melyben részük volt, döbbenet kerítette hatalmába őt és mindazokat, akik vele voltak, 10  s hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait,+ akik részestársai voltak Simonnak. De Jézus így szólt Simonhoz: „Ne félj! Mostantól majd embereket fogsz ki élve.”+ 11  Így hát visszavitték a csónakokat a szárazföldre, és mindent otthagyva, követték őt.+ 12  Egy másik alkalommal, amikor az egyik városban volt, íme, volt ott egy férfi, akit elborított a lepra. Ez, amikor meglátta Jézust, arcra borult, és kérve kérte őt: „Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani.”+ 13  Így hát kinyújtva a kezét, megérintette őt, és így szólt: „Akarom. Tisztulj meg!” És azonnal eltűnt róla a lepra.+ 14  És utasította őt, hogy senkinek ne mondja el:+ „Hanem menj el, mutasd meg magad a papnak,+ és mutass be felajánlást+ a megtisztulásoddal kapcsolatban, ahogyan Mózes meghagyta, tanúságul nekik.”+ 15  Ám annál inkább terjedt róla a szó, és nagy tömegek gyűltek össze, hogy figyeljenek, és hogy meggyógyuljanak betegségeikből.+ 16  Ő azonban továbbra is visszavonultan a pusztában maradt, és imádkozott.+ 17  Történt az egyik napon, hogy tanított, és farizeusok meg a törvény tanítói ültek ott, akik Galilea és Júdea minden falvából és Jeruzsálemből jöttek; és Jehova ereje volt vele, hogy gyógyítson.+ 18  És íme, férfiak egy embert hoztak ágyon, aki béna volt, és keresték a módját, hogy bevigyék és odategyék eléje.+ 19  De mivel a sokaság miatt nem találták a módját, hogy bevigyék, felmásztak a tetőre, és a cseréptetőn át eresztették le a kis ággyal együtt azok közé, akik Jézus előtt voltak.+ 20  Ő pedig, amikor látta hitüket, ezt mondta: „Ember, megbocsáttattak neked bűneid.”+ 21  Erre az írástudók és a farizeusok elkezdtek okoskodni, és ezt mondták: „Kicsoda ez, aki káromlásokat szól?+ Ki más bocsáthat meg bűnöket, mint egyedül az Isten?”+ 22  Jézus pedig, mivel tisztán látta okoskodásukat, válaszul ezt mondta nekik: „Min tanakodtok szívetekben?+ 23  Melyik könnyebb, azt mondani: »Megbocsáttattak neked bűneid«, vagy azt mondani: »Kelj fel, és járj!«+ 24  De hogy megtudjátok, hogy az Emberfiának van hatalma a földön bűnöket megbocsátani . . .” Így szólt a bénához: „Mondom neked, kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza!”+ 25  Az pedig nyomban felkelt előttük, felvette, amin feküdt, és hazament, dicsőítve az Istent.+ 26  Ekkor elragadtatás+ lett úrrá egytől egyig mindenkin, dicsőíteni kezdték az Istent, és megteltek félelemmel, ezt mondva: „Különös dolgokat láttunk ma!”+ 27  Ezek után pedig kiment, és látott egy Lévi nevű adószedőt, aki az adószedő helyen ült, és ezt mondta neki: „Légy a követőm!”+ 28  Az pedig mindent hátrahagyva+ felkelt, és követni kezdte őt. 29  És Lévi nagy fogadást rendezett neki a házában, és nagy sokasága volt ott az adószedőknek, és másoknak, akik velük együtt telepedtek le az étkezéshez.+ 30  Ekkor a farizeusok és a közülük való írástudók elkezdtek zúgolódni, és ezt mondták a tanítványainak: „Miért van az, hogy adószedőkkel és bűnösökkel esztek és isztok?”+ 31  Jézus így felelt nekik: „Akik egészségesek, azoknak nincs szükségük orvosra,+ akik viszont betegségben szenvednek, azoknak igen.+ 32  Nem azért jöttem, hogy az igazságosakat, hanem hogy a bűnösöket hívjam megbánásra.”+ 33  Ezt mondták neki: „János tanítványai gyakran böjtölnek, és könyörögnek, a farizeusokéi úgyszintén, de a tieid esznek és isznak.”+ 34  Jézus ezt mondta nekik: „Böjtre tudjátok-e fogni a vőlegény barátait, míg velük van a vőlegény?+ 35  Ámde jönnek majd napok, amikor bizony elveszik+ tőlük a vőlegényt+; akkor majd, azokban a napokban böjtölni fognak.”+ 36  Ezután még egy szemléltetést is elmondott nekik: „Senki sem vág foltot új felsőruhából, és nem varrja rá régi felsőruhára; ha pedig így tesz, akkor az új folt is elszakad, és nem is illik az új ruhából való folt a régihez.+ 37  Ezenkívül, senki sem tesz új bort régi bortömlőkbe; ha pedig megteszi, akkor az új bor szétrepeszti a bortömlőket,+ és kifolyik, a bortömlők pedig tönkremennek.+ 38  Hanem az új bort új bortömlőkbe kell tenni. 39  Aki óbort ivott, az egy sem akar újat; mert ezt mondja: »Jó a régi+.«”

Lábjegyzetek