Kolosszé 3:1–25

3  Ha azonban feltámadtatok+ a Krisztussal, továbbra is az odafent levő dolgokat keressétek,+ ahol a Krisztus az Istennek jobbján ül.+  Elméteket mindig az odafent levőkre, és ne a földön levőkre+ összpontosítsátok.+  Mert ti meghaltatok+, és az életetek+ elrejtetett a Krisztussal, egységben+ az Istennel.  Amikor a Krisztus, a mi életünk+, nyilvánvalóvá lesz, akkor ti is nyilvánvalóvá lesztek+ vele együtt dicsőségben+.  Öljétek meg+ azért földi testtagjaitokat+ a paráznaság, a tisztátalanság, a nemi vágyakozás,+ a káros kívánság és a mohóság+ dolgában, ami bálványimádás.  Ezek miatt jön az Isten haragja.+  Ugyanezekben jártatok egykor ti is, mikor bennük éltetek.+  Most azonban valóban vessétek le magatokról mindezeket:+ az indulatot, a haragot, a rosszaságot, a becsmérlő beszédet+ és az ocsmány+ beszédet szátokból.  Ne hazudjatok egymásnak.+ Vetkőzzétek le a régi egyéniséget+ a cselekedeteivel együtt, 10  és öltsétek magatokra az új egyéniséget,+ amely pontos ismeret által újjátétetik Annak képmása+ szerint, aki teremtette. 11  Itt nincsen sem görög, sem zsidó, sem körülmetéltség, sem körülmetéletlenség, idegen, szkíta, rabszolga, szabad,+ hanem Krisztus minden, és ő van mindenekben.+ 12  Ennek megfelelően, mint az Isten választottai+, szentek és szeretettek, öltsétek magatokra a könyörület gyöngéd vonzalmát+, a kedvességet, az alázatosságot+, a szelídséget+ és a hosszútűrést+. 13  Továbbra is viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak készséggel,+ ha valakinek panaszra van oka a másik ellen.+ Mint ahogy Jehova is készséggel megbocsátott nektek,+ úgy ti is. 14  Mindezek mellett pedig öltsétek magatokra a szeretetet+, mert az az egység tökéletes köteléke+. 15  Ezenkívül a Krisztus békéje+ uralkodjon szívetekben,+ mert hiszen erre hívattatok el e g y testben.+ És bizonyuljatok hálásnak. 16  Lakozzon bennetek a Krisztus szava gazdagon minden bölcsességben+. Továbbra is tanítsátok+ és intsétek egymást zsoltárokkal+, Istennek szóló dicséretekkel+, kellemes szellemi énekekkel, énekelve szívetekben Jehovának.+ 17  És bármi legyen is, amit szóban vagy cselekedetben tesztek,+ mindent az Úr Jézus nevében tegyetek,+ hálát adva+ az Istennek, az Atyának őáltala. 18  Ti feleségek, rendeljétek alá magatokat férjeteknek,+ amint illik az Úrban. 19  Ti férjek, továbbra is szeressétek feleségeteket,+ és ne legyetek keserű haraggal irántuk.+ 20  Ti gyermekek, engedelmeskedjetek+ mindenben a szüleiteknek, mert ez igen kedves az Úrban. 21  Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket,+ nehogy elcsüggedjenek. 22  Ti rabszolgák, engedelmeskedjetek mindenben test szerinti uraitoknak,+ nem látszatszolgálat cselekedeteivel, mint akik embereknek járnak kedvében,+ hanem szívbeli őszinteséggel, Jehova félelmével+. 23  Bármit tesztek is, munkálkodjatok azon egész lélekkel+, mint Jehovának,+ és nem mint embereknek, 24  hiszen tudjátok, hogy Jehovától+ fogjátok megkapni az örökség+ megfelelő jutalmát. Rabszolgaként szolgáljatok az Úrnak, Krisztusnak.+ 25  Bizonyos, hogy aki helytelenül cselekszik, visszakapja,+ amit helytelenül cselekedett, és nincsen részrehajlás.+

Lábjegyzetek