Kolosszé 2:1–23

2  Mert akarom, hogy felismerjétek, mily nagy küzdelmem+ van értetek és a laodiceaiakért+ és mindazokért, akik nem látták személyesen az arcomat,  hogy szívük megvigasztalódjon+, hogy harmonikusan egybe legyenek illesztve szeretetben+ és megértésük+ teljes bizonyosságának egész gazdagsága végett, az Isten szent titkának, tudniillik Krisztusnak a pontos ismerete végett.+  Őbenne van gondosan elrejtve a bölcsesség és ismeret minden kincse.+  Ezt azért mondom, hogy senki meg ne tévesszen titeket meggyőző érvelésekkel.+  Mert ha a testben távol vagyok is, azért a szellemben+ veletek vagyok, örvendezve és látva a ti rendeteket+ és Krisztus iránti hitetek szilárdságát+.  Így hát, amint elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, úgy továbbra is járjatok vele egységben+,  meggyökerezve+ és épülve+ őbenne, és szilárddá válva a hitben+ — mint ahogy tanítottak benneteket —, túláradóan a hittől hálaadásban+.  Vigyázzatok: valaki még netán zsákmányul ejt+ titeket a filozófia+ és üres megtévesztés+ által, ami emberek hagyománya szerint, a világ elemi+ dolgai szerint, és nem Krisztus szerint való;  mert őbenne lakik az isteni+ jelleg+ egész teljessége+ testileg. 10  És így teljességetek van őáltala, aki minden kormányzatnak és hatalomnak a feje.+ 11  A vele való kapcsolat által körül is metéltek+ benneteket kéz nélküli körülmetéléssel, a testiség testének levetkőzése által,+ azon körülmetélés által, amely a Krisztusé, 12  mert eltemettek titeket vele az ő keresztségében,+ és a vele való kapcsolat által fel is támadtatok+ együtt az Isten munkálkodásába+ vetett hitetek+ révén, aki feltámasztotta őt a halottak közül.+ 13  Továbbá, jóllehet halottak voltatok vétségeitekben és testetek körülmetéletlen állapotában, az Isten megelevenített titeket ővele együtt.+ Kedvesen megbocsátotta minden vétségünket,+ 14  és eltörölte+ az ellenünk szóló, kézzel írt okiratot,+ amely rendeletekből+ állt, és amely ellenünk volt;+ és Ő eltávolította azt az útból azáltal, hogy odaszegezte+ a kínoszlopra+. 15  Lemeztelenítve a kormányzatokat és a hatalmakat,+ közszemlére állította őket mint legyőzötteket+, diadalmenetben+ vezetve őket a kínoszlop által. 16  Senki tehát meg ne ítéljen+ titeket evés és ivás+ dolgában, vagy ünnep+ vagy az újhold+ megtartása vagy sabbat+ tekintetében; 17  mert mindez az eljövendőknek árnyéka+, a valóság+ azonban a Krisztusé+. 18  Senki meg ne fosszon+ titeket a díjtól+, akinek alázatoskodásban és az angyalok imádatának valamilyen formájában telik gyönyörűsége, és „belép” azokba, amiket látott, és igazi ok nélkül fel van fuvalkodva az ő testi gondolkodásában, 19  s közben nem ragaszkodik erősen a főhöz+, ahhoz, akiből az egész test, ízületekkel és szalagokkal ellátva és harmonikusan egybeillesztve+, továbbra is növekszik az Isten adta növekedéssel.+ 20  Ha meghaltatok+ Krisztussal együtt a világ+ elemi+ dolgainak, miért van az, hogy mintha a világban élnétek, továbbra is alárendelitek magatokat a rendeleteknek+: 21  „Ne fogd meg, ne is ízleld+, ne is érintsd+”, 22  olyan dolgokban, amelyek mind arra valók, hogy felhasználásuk által az enyészetéi legyenek, az emberi parancsoknak és tanításoknak megfelelően?+ 23  Ugyanezek a dolgok a bölcsesség látszatát keltik ugyan egy önkényesen megszabott imádati formában és alázatoskodásban, a test sanyargatásában,+ de semmit nem érnek a test kielégítése elleni harcban.+

Lábjegyzetek