Kolosszé 1:1–29

1  Pál, Krisztus Jézus apostola Isten akarata által,+ és Timóteusz+ testvérünk  a Krisztussal egységben+ levő szenteknek és hű testvéreknek Kolosszéban: Ki nem érdemelt kedvesség és béke legyen veletek Istentől, a mi Atyánktól!+  Hálát adunk+ az Istennek, Jézus Krisztus, a mi Urunk Atyjának mindig, mikor imádkozunk értetek,+  mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről, és a szeretetről, mellyel az összes szent+ iránt vagytok,  a reménység+ miatt, amely fenn van tartva számotokra az egekben.+ Erről a reménységről hallottatok korábban azon jó hír igazságának elmondása által,+  amely eljutott hozzátok, mint ahogy gyümölcsöt is terem+ és gyarapodik+ az egész világon+, amiképpen közöttetek is, attól a naptól fogva, amelyen hallottátok és pontosan megismertétek az Isten ki nem érdemelt kedvességét+ igazságban+.  Ez az, amit Epafrásztól+, szeretett rabszolgatársunktól tanultatok, aki hű szolgája a Krisztusnak helyettünk,  aki fel is tárta nekünk a ti szellemi természetű szereteteteket+.  Ezért is van, hogy attól a naptól fogva, melyen hallottunk róla, nem szűnünk meg imádkozni értetek,+ és kérni, hogy teljetek be az ő akaratának pontos ismeretével+ minden bölcsességben+ és szellemi megértésben+, 10  hogy Jehovához méltón+ járjatok,+ avégett hogy teljesen kedvére legyetek, amint továbbra is gyümölcsöt teremtek minden jó cselekedetben,+ és gyarapodtok az Isten pontos+ ismeretében, 11  minden erővel erőssé tétetve az ő dicsőséges hatalmának mértéke szerint,+ hogy teljesen kitartsatok+ és hosszútűrők legyetek örömmel, 12  hálát adva az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy részetek legyen a szentek+ örökségében+ a világosságban+. 13  Megszabadított bennünket a sötétség hatalmából+, és átvitt+ minket szeretett Fiának+ királyságába+; 14  őáltala van a mi váltság általi szabadításunk, bűneink megbocsátása.+ 15  Ő a láthatatlan+ Isten képmása+, az egész teremtés elsőszülötte+; 16  mert általa+ teremtetett minden más az egekben és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, legyenek azok trónok vagy felsőbbségek vagy kormányzatok vagy hatalmak.+ Minden más őáltala+ és őérte teremtetett. 17  Ezenkívül ő minden más előtt van,+ és általa hozatott létre minden más,+ 18  és ő a feje a testnek, a gyülekezetnek.+ Ő a kezdet, a halottak közül az elsőszülött,+ hogy azzá legyen, aki mindenben az első+; 19  mert az Isten jónak látta, hogy őbenne lakjon az egész teljesség+, 20  és őáltala békéltessen+ meg magával minden mást+ — akár a földön levőket, akár az egekben levőket —, békét+ szerezve az ő kínoszlopon+ kiontott vére+ által. 21  Igen, titeket, akik egykor elidegenedettek+ és ellenségek voltatok, mert az eszetek azokon a cselekedeteken járt, melyek gonoszak,+ 22  most megbékéltetett+ annak teste által a halála révén,+ hogy szentül és szeplőtlenül+ és vádtól mentesen+ állítson benneteket maga elé, 23  feltéve persze, hogy megmaradtok a hitben,+ szilárdan állva az alapon,+ és rendíthetetlenül+, el nem mozdulva annak a jó hírnek a reménységétől, melyet hallottatok+, s melyet az ég alatt levő egész teremtésben+ prédikáltak+. Ennek a jó hírnek lettem én, Pál, a szolgája.+ 24  Örvendezek most az értetek való szenvedéseimben,+ s a magam részéről betöltöm a Krisztus nyomorúságainak+ híját a testemben a testéért, ami a gyülekezet.+ 25  Szolgája+ lettem e gyülekezetnek az Istentől való sáfárságnak+ megfelelően, mely a ti érdeketekben adatott nekem, hogy teljes mértékben prédikáljam az Isten szavát, 26  a szent titkot+, amely el volt rejtve az elmúlt világrendszerektől+ és az elmúlt nemzedékektől fogva. De most nyilvánvalóvá tétetett+ az ő szentjeinek, 27  akikkel az Isten meg kívánta ismertetni, hogy mi e szent titok+ dicsőséges gazdagsága+ a nemzetek között. Ez a titok Krisztus+ veletek egységben, az ő dicsőségének reménysége.+ 28  Ő az, akit ismertté teszünk,+ intve minden embert, és tanítva minden embert minden bölcsességben+, hogy minden embert teljességben+ mutathassunk be Krisztussal egységben. 29  Evégett bizony keményen dolgozom, küzdve+ az ő munkálkodásának+ megfelelően, amely hatalommal működik bennem.+

Lábjegyzetek