Jeremiás 3:1–25

3  Azt mondják: „Ha a férfi elbocsátja feleségét, és az elmegy tőle, majd másik férfié lesz, vajon visszatérhet-e még hozzá az a férfi?”+ Nemde teljesen szennyezett az a föld?+ „Te pedig sok barátoddal szajhálkodtál;+ hát visszatérhetsz-e hozzám?+ — ez Jehova kijelentése. —  Emeld föl szemeidet a kitaposott ösvényekre, és lásd!+ Hol nem becstelenítettek meg?+ Az utak mentén ültél rájuk várva, mint egy arab a pusztában;+ szajhálkodásoddal és gonoszságoddal szennyezed a földet.+  Ezért maradtak el a bőséges záporok,+ még tavaszi eső sem esett.+ Homlokod olyan lett, mint a szajhálkodó feleségé. Nem akartad megalázottnak érezni magadat.+  És most nemde így kiáltasz hozzám: »Atyám+, ifjúkorom meghitt barátja vagy!+  Hát időtlen időkig neheztelsz? Örökké vizsgálgatsz valamit?«+ Íme, így beszéltél, de továbbra is gonoszságokat cselekedtél, méghozzá eredményesen.”+  És Jósiás király+ napjaiban ezeket mondta nekem Jehova: „»Láttad-e, mit tett a hűtlen Izrael?+ Felmegy minden magas hegyre+ és minden dús lombú fa alá,+ hogy ott szajhálkodjon.+  Miután mindezt megtette, kérleltem, hogy térjen vissza hozzám, de nem tért vissza.+ Júda pedig nézte az ő csalárd nővérét.+  Amikor ezt megláttam, elbocsátottam a hűtlen Izraelt,+ mert házasságtörést követett el, és odaadtam neki a teljes válásról szóló levelet+, de csalárd nővére, Júda nem félt, sőt maga is elment, és szajhálkodni kezdett.+  Könnyelműsége vitte a szajhálkodásra, és beszennyezte a földet;+ kövekkel és fákkal követett el házasságtörést.+ 10  De csalárd nővére, Júda mindezek ellenére sem tért vissza hozzám teljes szívvel,+ csak képmutatóan«+ — ez Jehova kijelentése.” 11  Jehova aztán így szólt hozzám: „A hűtlen Izrael végül is igazabb lelkűnek bizonyult, mint a csalárd Júda.+ 12  Menj és hirdesd ki ezeket a szavakat északnak+, és mondd: »,Térj vissza, ó, elpártolt Izrael!’ — ez Jehova kijelentése.«+ »,Nem tekintek rátok haragvó arccal,+ mert én lojális vagyok’+ — ez Jehova kijelentése.« »,Nem neheztelek időtlen időkig.+ 13  Csak ismerd fel vétkedet, mert Isteneddel, Jehovával szemben követtél el törvényszegést.+ Folyton az idegenek felé ágaztak útjaid,+ minden dús lombú fa alá,+ és az én szavamra nem hallgattatok’ — ez Jehova kijelentése.«” 14  „Térjetek vissza, ó, elpártolt fiak!+ — ez Jehova kijelentése. — Hiszen én férjuratok* lettem.+ Akkor foglak benneteket, egyet egy városból és kettőt egy családból, és elviszlek titeket Sionba.+ 15  Szívem szerint való pásztorokat adok nektek,+ ők pedig ismerettel és éleslátással fognak táplálni benneteket.+ 16  És úgy lesz, hogy azokban a napokban megsokasodtok és gyümölcsöt teremtek a földön+ — ez Jehova kijelentése. — Nem mondják többé: »Jehova szövetségének ládája!«,+ nem ötlik fel szívükben, nem is emlékeznek rá,+ nem is hiányolják, és nem készítik el újra. 17  Abban az időben Jehova trónjának nevezik majd Jeruzsálemet;+ és őhozzá fog gyűlni az összes nemzet,+ Jehova nevéhez Jeruzsálembe,+ és nem járnak többé gonosz szívük makacssága szerint.”+ 18  „Azokban a napokban Júda háza Izrael házával fog járni,+ és együtt+ jönnek ki észak földjéről arra a földre, amelyet örökségül adtam a ti ősatyáitoknak.+ 19  Azt mondtam: »Ó, mennyire azon voltam, hogy a fiak közé helyezzelek téged, és neked adjam a kívánatos földet+, az örökséget, amely a nemzetek seregeinek dísze!« Majd ezt mondtam: »Így fogtok kiáltani hozzám: ,Atyám+!’, és nem fordultok el attól, hogy engem kövessetek.« 20  »Bizony, mint ahogy a feleség csalárdul elhagyja a társát,+ úgy bántatok ti is csalárdul velem,+ ó, Izrael háza« — ez Jehova kijelentése.” 21  Hang hallatszik a kitaposott ösvényeken, Izrael fiainak sírása és esdeklése, mert elferdítették útjukat,+ elfelejtették Istenüket, Jehovát.+ 22  „Térjetek vissza, elpártolt fiak!+ Kigyógyítalak benneteket elpártolásotokból.”+ „Itt vagyunk! Eljöttünk hozzád, mert te vagy a mi Istenünk, ó, Jehova!+ 23  Bizony a dombok és a lármázás a hegyeken+ csak hazugság.+ Igen, Istenünkben, Jehovában van Izrael megmentése.+ 24  A szégyenletesség+ azonban ifjúságunk óta fölemészti ősatyáink fáradságos munkáját, nyájaikat, csordáikat, fiaikat és leányaikat. 25  Szégyenünkben+ fekszünk le, és megaláztatásunk takar be minket,+ mert Istenünk, Jehova ellen vétkeztünk+ mi és atyáink ifjúságunktól fogva mind a mai napig,+ és nem hallgattunk a mi Istenünk, Jehova szavára.”+

Lábjegyzetek

Szó szerint: férji tulajdonosotok.