Józsué 23:1–16

23  És sok nappal azután, hogy Jehova nyugalmat adott Izraelnek+ minden ellenségétől körös-körül, és amikor Józsué már idős és előrehaladott korú volt,+  Józsué összehívta egész Izraelt,+ annak véneit, főit, bíráit és elöljáróit,+ és ezt mondta nekik: „Én már megöregedtem, és előrehaladott korú vagyok.  Ti pedig láttátok mindazt, amit Jehova, a ti Istenetek tett értetek mindezekkel a nemzetekkel,+ mivel Jehova, a ti Istenetek volt az, aki harcolt értetek.+  Nézzétek, sorsvetéssel elosztottam+ köztetek ezeket a nemzeteket, melyek megmaradtak örökségül a ti törzseiteknek, és az összes nemzetet, melyet kiirtottam,+ a Jordántól fogva a Nagy-tengerig napnyugat felől.+  És Jehova, a ti Istenetek volt az, aki kiszorította őket előttetek,+ és ő űzte ki őket értetek, ti pedig birtokba vettétek a földjüket, ahogy Jehova, a ti Istenetek megígérte nektek.+  Legyetek nagyon bátrak,+ hogy megtartsátok és megtegyétek mindazt, ami Mózes törvényének könyvében+ megíratott, és soha ne forduljatok el attól se jobbra, se balra,+  és soha ne menjetek azok közé a nemzetek közé,+ melyek itt maradtak veletek. Ne említsétek isteneiknek neveit,+ ne esküdjetek azokra,+ és ne szolgáljátok azokat, és ne hajoljatok meg előttük.+  Csak Jehovához, a ti Istenetekhez ragaszkodjatok,+ ahogyan a mai napig tettétek.  És Jehova nagy és hatalmas nemzeteket fog kiűzni előttetek.+ (Ami benneteket illet, egyetlen férfi sem állt meg előttetek mind e mai napig.)+ 10  Egyetlen férfi közületek ezret űz el,+ mert Jehova, a ti Istenetek az, aki harcol értetek,+ ahogyan megígérte nektek.+ 11  Ti pedig folyton vigyázzatok+ lelketekre, hogy szeressétek Jehovát, a ti Isteneteket.+ 12  De ha elfordultok,+ és ezeknek a nemzeteknek a maradékához ragaszkodtok,+ ezekhez, melyek itt maradtak veletek, és házassági szövetségre+ léptek velük, és közéjük mentek, ők pedig tiközétek, 13  meg kell tudnotok, hogy Jehova, a ti Istenetek nem fogja többé kiűzni ezeket a nemzeteket értetek.+ Olyanok lesznek nektek, mint valami kelepce és csapda, korbács az oldalatokban,+ és tövis a szemetekben, míg ki nem vesztek erről a jó földről, melyet Jehova, a ti Istenetek adott nektek.+ 14  Íme, én ma elmegyek minden földinek útján.+ Ti pedig jól tudjátok teljes szívetekből és teljes lelketekből, hogy egyetlen szó sem maradt beteljesületlenül mindabból a jó szóból, melyet Jehova, a ti Istenetek mondott nektek. Mind beteljesült rajtatok. Egyetlen szó sem vallott kudarcot.+ 15  Ahogy minden jó szó, melyet Jehova, a ti Istenetek szólt nektek, beteljesült rajtatok,+ úgy Jehova beteljesít rajtatok minden rossz szót is, míg ki nem pusztít titeket erről a jó földről, melyet Jehova, a ti Istenetek adott nektek,+ 16  amiért megszegitek Jehovának, a ti Isteneteknek szövetségét, melyet parancsolt nektek, mivel elmentek, és más isteneknek szolgáltok, és meghajoltok előttük.+ Akkor Jehova haragja felgerjed ellenetek,+ és hamar kivesztek arról a jó földről, melyet adott nektek.”+

Lábjegyzetek