Józsué 2:1–24

2  Azután Józsué, Nún fia titokban kiküldött Sittimből+ két férfit kémnek, és ezt mondta nekik: „Menjetek, nézzétek meg azt a földet, és Jerikót.” Elmentek hát, és egy prostituált nő házához értek, akit Ráhábnak+ hívtak, és nála szálltak meg.  Közben jelentették Jerikó királyának: „Íme, az éjjel férfiak jöttek Izrael fiai közül, hogy kikémleljék a földet!”  Jerikó királya erre Ráhábhoz küldött, ezt mondva: „Add ki a férfiakat, akik hozzád, a házadba jöttek, mert azért jöttek, hogy kikémleljék az egész földet!”+  Időközben az asszony elrejtette a két férfit; azután ezt mondta: „Igen, betértek hozzám azok a férfiak, de nem tudtam, honnan valók.  Kapuzáráskor+ pedig, amikor már sötét volt, a férfiak kimentek. Nem tudom, hová mentek. Gyorsan szaladjatok utánuk, még utoléritek őket!”  (Ő azonban felvitte a két férfit a tetőre,+ és elrejtette őket a lenszárak közé, melyeket a tetőn sorba rakott magának.)  Az emberek pedig üldözőbe vették őket a Jordán felé, a gázlók irányában,+ és a kaput azonnal bezárták, amint az üldözők kiértek.  Mielőtt a két férfi lefeküdt volna, Ráháb felment hozzájuk a tetőre.  Így szólt a férfiakhoz: „Tudom, hogy Jehova nektek fogja adni ezt a földet,+ mi pedig rettegünk tőletek,+ és e föld minden lakója elcsüggedt miattatok.+ 10  Mert hallottuk, hogyan szárította fel előttetek Jehova a Vörös-tenger vizét, amikor kijöttetek Egyiptomból,+ és hogy mit tettetek az amoriták két királyával, akik a Jordán másik oldalán laktak, Szihonnal+ és Óggal,+ akiket pusztulásra adtatok.+ 11  Amint hallottuk mindezt, megolvadt a szívünk,+ és nem maradt senkiben sem szellem miattatok,+ mert Jehova, a ti Istenetek bizony Isten fent az egekben és lent a földön!+ 12  És most, kérlek, esküdjetek meg nekem Jehovára,+ hogy mivel szerető-kedvességet mutattam irántatok, ti is szerető-kedvességet mutattok majd apám háznépe iránt.+ Adjatok nekem erre valami biztos jelet.+ 13  Hagyjátok életben apámat+ és anyámat, bátyáimat és nővéreimet, és mindazokat, akik hozzájuk tartoznak, és szabadítsátok meg lelkünket a haláltól.”+ 14  A férfiak pedig így feleltek neki: „A mi lelkünk haljon meg inkább helyettetek!+ Ha nem áruljátok el az ügyünket, akkor úgy lesz, hogy amikor Jehova nekünk adja ezt a földet, mi is szerető-kedvességgel és hűséggel cselekszünk veled.”+ 15  Ezután Ráháb egy kötélen leeresztette őket az ablakon át, mert a háza a fal mentén volt, és ő a fal tetején lakott.+ 16  És ezt mondta nekik: „Menjetek a hegyekbe, hogy az üldözőitek rátok ne találjanak, és rejtőzködjetek ott három napig, amíg azok vissza nem térnek, aztán menjetek utatokra.” 17  A férfiak pedig így feleltek neki: „Ártatlanok vagyunk az esküdet illetően, amivel megeskettél minket.+ 18  Íme, mi bejövünk erre a földre. Ezt a vörös fonálból készített kötelet kösd az ablakba, amelyen át leeresztettél minket, és gyűjtsd magadhoz a házadba apádat, anyádat, testvéreidet és apád egész háznépét.+ 19  És ha bárki kimenne az ajtón a házadból a szabadba,+ vére a saját fején lesz, mi nem leszünk vétkesek. De ha valakire, aki a házadban marad, kezet emelnének, annak a vére szálljon a mi fejünkre. 20  És ha elárulnád az ügyünket,+ mi nem leszünk vétkesek az esküdet illetően, mellyel megeskettél minket.” 21  Ráháb pedig így felelt: „Legyen a szavaitok szerint.” Ekkor elbocsátotta őket, azok pedig elmentek. Ezután odakötötte a vörös kötelet az ablakba. 22  A férfiak pedig elmentek, a hegyekbe értek, és ott maradtak három napig, amíg az üldözőik vissza nem tértek. És az üldözőik minden úton keresték őket, de sehol sem találtak rájuk. 23  A két férfi pedig lejött a hegyekből, átkelt a folyón, és visszament Józsuéhoz, Nún fiához, és elmeséltek neki mindent, ami történt velük. 24  Ezt mondták Józsuénak: „Jehova az egész földet a kezünkbe adta,+ ezért annak a földnek minden lakosa elcsüggedt miattunk.”+

Lábjegyzetek