Jób 32:1–22

32  Ez a három férfi pedig nem válaszolt többé Jóbnak, mert ő igazságos volt a maga szemében.+  Haragra gerjedt azonban Elihu, a Búztól+ való Barakel fia, aki Rám családjából származott. Jób ellen gyúlt haragra, mert az inkább a maga lelkét jelentette ki igazságosnak, mintsem Istent.+  A három társa ellen is haragra gyúlt, mert nem találtak választ, Istent pedig gonosznak tüntették fel.+  És Elihu kivárta Jóbot a szavaival, mert amazok több napot értek meg nála.+  Végül aztán látta Elihu, hogy nincs válasz a három férfi szájában,+ és még inkább haragra gerjedt.  Megszólalt hát Elihu, a Búztól való Barakel fia, és ezt mondta: „Napjaimat tekintve fiatal vagyok,Ti pedig idősek.+Ezért visszahúzódtam, és féltemKijelenteni nektek, amit tudok.   Azt mondtam: »Beszéljenek a napok,És az évek sokasága ismertesse a bölcsességet.«+   Bizony a szellem az a halandókban,És a Mindenható lehelete, ami értelmessé teszi őket.+   Nem mindig azok a bölcsek, akik sok napot értek meg,+Nem mindig azok értik az ítéletet, akik idősek.+ 10  Ezért azt mondtam: »Figyelj rám.Én is kijelentem, amit tudok.« 11  Íme, megvártam szavaitokat,Figyeltem fülemmel az érvelésetekre,+Amíg szavakat kereshettetek. 12  Odafigyeltem rátok,És íme, nincs, aki megfeddné Jóbot,Egyikőtök sem ad választ beszédére, 13  Nehogy azt mondhassátok: »Megtaláltuk a bölcsességet;+Isten űzi el őt, nem ember.« 14  Minthogy ellenem nem sorakoztatott fel szavakat,Nem a ti beszédetekkel válaszolok neki. 15  Megrémültek ők, nem feleltek többé;Eltávoztak tőlük a szavak. 16  Én pedig vártam, mert nem szólnak többet,Mert megálltak, nem feleltek már. 17  Én is elmondom válaszul a magam részét,Én is kijelentem, amit tudok, 18  Mert megteltem szavakkal,Szorongat a szellem+ bensőmben. 19  Íme, olyan a bensőm, mint a bor, amely nem jut levegőhöz,Szét akar hasadni, mint az új bőrtömlők.+ 20  Hadd beszéljek, hogy megkönnyebbüljek,Megnyitom ajkamat, hogy válaszoljak.+ 21  Senkivel sem szeretnék részrehajlóan bánni;+Földi embert nem fogok címekkel illetni,+ 22  Mert nem értek én a címek adományozásához;Könnyen el is ragadna Alkotóm.+

Lábjegyzetek