János 14:1–31

14  „Ne nyugtalankodjon a szívetek.+ Gyakoroljatok hitet az Istenben,+ gyakoroljatok hitet bennem is.+  Az én Atyám házában sok lakóhely van.+ Ha nem így volna, megmondtam volna nektek, mert elmegyek, hogy helyet+ készítsek nektek.  És ha elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök,+ és magamhoz fogadlak titeket,+ hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.+  És ahová megyek, oda tudjátok az utat.”  Tamás+ így szólt hozzá: „Uram, nem tudjuk, hová mész.+ Hogy tudhatnánk az utat?”  Jézus ezt mondta neki: „Én vagyok az út,+ az igazság+ és az élet+. Senki sem jut az Atyához, csakis énáltalam.+  Ha engem megismertetek volna, az Atyámat is megismertétek volna; mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt.”+  Fülöp ezt mondta neki: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég nekünk.”  Jézus így szólt hozzá: „Ennyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem látott, látta az Atyát is.+ Hogyhogy azt mondod: »Mutasd meg nekünk az Atyát.« 10  Nem hiszed, hogy én egységben vagyok az Atyával, és az Atya egységben van velem?+ Amiket mondok nektek, azokat nem saját magamtól szólom, hanem az Atya, aki egységben marad velem, ő viszi véghez a cselekedeteit.+ 11  Higgyétek el nekem, hogy én egységben vagyok az Atyával, és az Atya egységben van velem; ha pedig nem, magukért a cselekedetekért higgyetek.+ 12  Bizony, bizony mondom nektek, aki hitet gyakorol bennem, az is véghezviszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek; és nagyobbakat+ tesz majd ezeknél, mert elmegyek az Atyához.+ 13  És amit csak kértek az én nevemben, meg fogom tenni, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiú által.+ 14  Ha valamit kértek az én nevemben, meg fogom tenni. 15  Ha szerettek engem, megtartjátok a parancsolataimat;+ 16  én pedig kérni fogom az Atyát, és másik segítőt ad nektek, hogy az örökre veletek legyen,+ 17  az igazság szellemét+, melyet a világ nem kaphat meg,+ mert nem is látja, és nem is ismeri. Ti ismeritek, mivel nálatok marad, és bennetek van.+ 18  Nem hagylak árván benneteket.+ Eljövök hozzátok. 19  Egy kis idő még, és a világ nem lát engem többé,+ de ti látni fogtok,+ mert én élek, és ti is élni fogtok.+ 20  Azon a napon megtudjátok, hogy én egységben vagyok az én Atyámmal, ti pedig egységben vagytok velem, és én egységben vagyok veletek.+ 21  Az szeret engem, akinél megvannak a parancsolataim, és megtartja őket.+ Aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én Atyám, és én is szeretni fogom őt, s világosan megmutatom neki magamat.” 22  Júdás+ — nem az Iskariót — így szólt hozzá: „Uram, mi történt, hogy nekünk szándékozol világosan megmutatni magadat, és nem a világnak?”+ 23  Jézus ezt válaszolta neki: „Ha valaki szeret engem, megtartja+ a szavamat, és az én Atyám szeretni fogja őt, és elmegyünk hozzá, és lakóhelyet készítünk magunknak nála.+ 24  Aki nem szeret engem, nem tartja meg szavaimat; az a szó pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki küldött engem.+ 25  Ezekről beszéltem nektek, míg nálatok voltam. 26  De a segítő, a szent szellem, melyet az Atya küld majd az én nevemben, az mindenre megtanít titeket, és eszetekbe juttatja mindazt, amit mondtam nektek.+ 27  Békét hagyok rátok, az én békémet adom nektek.+ Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjon a szívetek, ne is szoruljon össze a félelemtől. 28  Hallottátok, hogy azt mondtam nektek: elmegyek, és visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örvendeznétek, hogy elmegyek az Atyához, mert az Atya nagyobb+ nálam. 29  Most tehát megmondtam nektek, még mielőtt megtörténne,+ hogy amikor megtörténik, higgyetek. 30  Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ uralkodója+, és nincs felettem hatalma.+ 31  De hogy a világ megtudja, hogy szeretem az Atyát, úgy cselekszem, ahogy az Atya parancsolatot adott rá nekem.+ Keljetek fel, menjünk el innen.

Lábjegyzetek