Hóseás 10:1–15

10  „Elkorcsosuló szőlőtő+ Izrael. Gyümölcsöt hoz magának.+ Gyümölcsének bősége szerint sokasította meg oltárait.+ Földjének jósága szerint állítottak fel jó oszlopokat.+  Képmutatóvá lett szívük;+ most vétkesnek fognak találtatni. Összetöri ő oltáraikat, kifosztja oszlopaikat.+  Bizony most majd ezt mondják: »Nincsen királyunk,+ mert nem féltük Jehovát. És a király is, mit tehetne értünk?«  Üres szavakat szólnak, hamisan esküsznek,+ szövetséget kötnek;+ úgy sarjad az ítélkezés, mint mérgező növény a mező barázdái közt.+  Szamária lakói megrémülnek Bét-Aven+ borjúbálványa miatt; népe bizony keseregni fog felette, és az idegen isteneknek szolgáló papjai is, akik örvendeztek felette dicsősége miatt, mert az száműzetésbe megy tőle.+  Sőt Asszíriába viszik, ajándékként egy nagy királynak.+ Szégyen éri Efraimot,+ és Izrael megszégyenül tanácsa miatt.+  Szamáriát és királyát elnémítják,+ olyan lesz, mint letört ág a víz színén.  Izrael bűne+, Bét-Aven magaslatai+ megsemmisülnek. Tövisek és bogáncskórók+ nőnek majd oltáraikon+. És az emberek ezt mondják majd a hegyeknek: »Borítsatok el minket!«, és a domboknak: »Omoljatok ránk!«+  Gibea+ napjai óta vétkezel,+ ó, Izrael. Ott vesztegeltek ők. Nem érte utol őket az igazságtalanság fiai elleni háború Gibeában.+ 10  Ha úgy akarom, megfegyelmezem őket.+ Népek gyűlnek egybe ellenük, amikor odaköttetnek kettős vétkükhöz.+ 11  Efraim betanított üsző volt, amely szeretett csépelni;+ én pedig elmentem szép nyaka mellett. Ráültetek valakit Efraimra.+ Júda szánt,+ és Jákob boronál+ neki. 12  Vessetek magatoknak igazságosságban,+ arassatok szerető-kedvesség szerint!+ Műveljetek magatoknak szántóföldet,+ amikor itt az ideje Jehova keresésének, míg el nem jön,+ és igazságosságra nem oktat benneteket.+ 13  Gonoszságot szántottatok,+ igazságtalanságot arattatok.+ A csalárdság gyümölcsét ettétek,+ mert utadban bíztál,+ hatalmasaid sokaságában.+ 14  Zendülés támadt néped között.+ Megerősített városaidat mind kifosztják,+ ahogyan Salman kifosztotta Arbel házát a csata napján, mikor az anyát fiai mellett zúzták össze.+ 15  Így cselekszik majd valaki veletek, ó, Bétel, nagy gonoszságotok miatt.+ Hajnalban Izrael királya bizony el lesz némítva.”+

Lábjegyzetek