Ezsdrás 7:1–28

7  Mindezek után Artaxerxésznek+, Perzsia királyának uralkodása idején Ezsdrás+, Serája+ fia, aki Azária fia, aki Hilkija+ fia,  aki Sallum+ fia, aki Cádók fia, aki Ahitub+ fia,  aki Amária+ fia, aki Azária+ fia, aki Mérajót+ fia,  aki Zeráhia+ fia, aki Uzzi+ fia, aki Bukki+ fia,  aki Abisua+ fia, aki Fineás+ fia, aki Eleázár+ fia, aki Áronnak+, a papi elöljárónak+ a fia,  ez az Ezsdrás feljött Babilonból. Ő hozzáértő másolója+ volt Mózes törvényének+, amelyet Jehova, Izrael Istene adott; így a király megadta neki mindazt, amit kért+, az ő Istenének, Jehovának rajta nyugvó keze szerint.  És feljöttek némelyek Izrael fiai, a papok+, a léviták+, az énekesek+, a kapuőrök+ és a nétineusok+ közül Jeruzsálembe Artaxerxész+ király hetedik évében.  Végül Ezsdrás megérkezett Jeruzsálembe az ötödik hónapban, a király hetedik évében.  Ugyanis az első hónap első napján ő határozta meg a Babilonból való felmenetelt, és az ötödik hónap első napján Jeruzsálembe érkezett, Istenének rajta nyugvó jó keze szerint.+ 10  Mert Ezsdrás felkészítette+ szívét arra, hogy Jehova törvényéhez+ forduljon tanácsért, hogy cselekedje azt,+ és rendelkezést+ meg igazságot+ tanítson+ Izraelben. 11  Íme egy másolat arról a levélről, amelyet Artaxerxész király adott Ezsdrás papnak, a másolónak+, aki Jehova parancsolatainak szavait és Izraelnek adott rendelkezéseit másolta: 12  „Artaxerxész+, a királyok királya+, Ezsdrás papnak, annak, aki az egek Istenének+ törvényét másolja: Legyen teljessé a béke!+ Íme, 13  parancsot+ adtam ki, hogy a birodalmamban+ Izrael népéből mindazok, akik el akarnak menni veled Jeruzsálembe, papjaikkal és lévitáikkal együtt, menjenek el.+ 14  Mivelhogy parancs küldetett ki a királynak és hét tanácsadójának+ színe elől, hogy nézzenek utána+ Júda és Jeruzsálem ügyének Istened+ törvényében+, mely a kezedben van, 15  és vigyék el az ezüstöt és az aranyat, amelyet a király és tanácsadói önként adtak+ Izrael Istenének, akinek lakhelye Jeruzsálemben van,+ 16  mindazzal az ezüsttel és arannyal, amelyet Babilon összes tartományában találsz a nép+ és a papok ajándékával együtt, akik önként adakoznak Istenük háza számára,+ amely Jeruzsálemben van, 17  ezért tüstént vásárolj ezen a pénzen bikákat+, kosokat+, bárányokat+, és hozzájuk tartozó gabonafelajánlásokat+ meg italfelajánlásokat+, és mutasd be ezeket Istenetek házának oltárán,+ amely Jeruzsálemben van.+ 18  Azt tegyétek a fennmaradó ezüsttel és arannyal, ami jónak tűnik neked és testvéreidnek;+ Istenetek akarata+ szerint cselekedjetek.+ 19  És azokat az edényeket+, amelyeket az Istened házában való szolgálatra kapsz, teljes egészében szállítsd Isten elé Jeruzsálembe.+ 20  Ami pedig még szükséges Istened házához, amiről neked kell gondoskodnod, azt a király kincstárából add meg.+ 21  Én, Artaxerxész király parancsot+ adtam ki a Folyón túli+ összes kincstárnoknak+: bármit kér is tőletek Ezsdrás+ pap, aki az egek Istene törvényének másolója, az haladéktalanul legyen meg, 22  egészen száz talentum+ ezüstig, száz kór+ búzáig, száz bát+ borig+, száz bát olajig+, sóban+ pedig korlátlanul. 23  Amit csak az egek Istene parancsol+, mindent buzgalommal+ meg kell tenni az egek Istenének házáért,+ hogy ne legyen harag a király birodalma és a fiai ellen.+ 24  Tudtotokra adatik, hogy nem lehet sem adót, sem sarcot+, sem vámot+ kiszabni egyetlen papra+, lévitára+, zenészre+, kapuőrre+, nétineusra+, és Isten házának egyetlen munkására sem. 25  Te pedig, Ezsdrás, Istenednek bölcsessége+ szerint, amely a kezedben van, jelölj ki kormányzati tisztviselőket és bírákat, hogy ítélkezzenek+ a Folyón túl lévő összes nép felett, mindazok felett, akik ismerik Istenednek törvényeit; aki pedig nem ismeri azokat, azt ti oktassátok.+ 26  S azon, aki nem cselekszi Istenednek törvényét+ és a király törvényét, azonnal hajtsák végre az ítéletet, legyen az akár halál+, számkivetés+, pénzbírság+ vagy bebörtönzés.” 27  Áldott legyen Jehova, ősatyáink Istene+, aki azt a gondolatot adta a király szívébe+, hogy ékesítse+ Jehova házát, amely Jeruzsálemben van! 28  És kiterjesztette rám szerető-kedvességét+ a király és annak tanácsadói+ előtt, s a király minden hatalmas fejedelme előtt. Én pedig erőt gyűjtöttem Jehovának, az én Istenemnek rajtam nyugvó keze által+, és egybegyűjtöttem Izrael népe közül a főembereket, hogy feljöjjenek velem.

Lábjegyzetek