Ezsdrás 3:1–13

3  Mire elérkezett a hetedik+ hónap, Izrael fiai már a városaikban voltak, s a nép egy+ emberként Jeruzsálembe+ gyűlt.  Jésua+, Jocadák fia, és testvérei, a papok, meg Zorobábel+, Sealtiel+ fia, és az ő testvérei felkeltek, és megépítették Izrael Istenének oltárát, hogy égő áldozatokat mutassanak be rajta aszerint, amit Mózesnek, az igaz Isten emberének törvénye ír+.  Felállították tehát az oltárt, szilárdan a maga helyére+ — mert rémület szállta meg őket az országok népei miatt+ —, és égő áldozatokat kezdtek bemutatni rajta Jehovának, reggeli és esti égő áldozatokat.+  Majd a leírtakkal+ összhangban megtartották a lombsátorünnepet+ égő áldozatokat mutatva be nap mint nap, a minden egyes napra meghatározott számuk szerint.+  Ezután az állandó égő felajánlás+ következett, valamint az újholdakra+ valók és Jehova minden megszentelt ünnepi időszakára+ valók, és mindazok számára valók, akik készségesen ajánlottak fel önkéntes+ felajánlást Jehovának.  A hetedik hónap+ első napjától fogva kezdtek égő áldozatokat bemutatni Jehovának, amikor még nem rakták le Jehova templomának alapját.  Pénzt+ adtak a kővágóknak+ és a mesterembereknek+, élelmet+, italt és olajat+ adtak a szidóniaknak+ és tírusziaknak+, hogy szállítsanak cédrusfát Libanonból+ a tengeren át Joppéba+, miként azt Círusz, Perzsia királya engedélyezte+ nekik.  Második évében annak, hogy eljöttek az igaz Isten házába, Jeruzsálembe, a második hónapban+, Zorobábel+, Sealtiel+ fia, és Jésua+, Jocadák fia, valamint a többi testvérük, a papok és a léviták, s mindazok, akik kijöttek a fogságból+ Jeruzsálembe, hozzáfogtak az építéshez; a lévitákat+ pedig, húszéves kortól fölfelé, a Jehova házán végzett munka felügyeletére állították.+  Jésua+ meg az ő fiai és testvérei, Kadmiel és az ő fiai, valamint Júdának fiai egy emberként felálltak, hogy ők majd felügyelnek az igaz Isten házában munkát végzőkre, és Hénadád fiai,+ azoknak fiai és testvéreik meg a léviták úgyszintén. 10  Amikor az építők lerakták Jehova templomának alapját,+ akkor a papi öltözetet+ viselő papok trombitákkal+, a léviták, Asáf+ fiai pedig cintányérokkal+ felálltak, hogy dicsérjék Jehovát, Dávidnak, Izrael királyának útmutatása+ szerint. 11  És énekelve felelgettek, dicséretet+ és hálát adva Jehovának, „mert jó+, mert időtlen időkig tart+ szerető-kedvessége Izrael iránt”. Az egész nép pedig hangos kiáltásban+ tört ki, dicsérve Jehovát, amiért lerakták Jehova házának alapját. 12  És sokan a papok+, a léviták és az atyai+ háznépek fői közül, az idős férfiak, akik látták az előző házat+, hangosan sírtak+, amikor a szemük láttára lerakták e ház alapját+, míg sokan mások örömujjongásban törtek ki.+ 13  Úgyhogy a nép nem tudta megkülönböztetni az örömkiáltás+ hangját a nép sírásának hangjától, mert a nép hangosan kiáltozott, és hangja messzire hallatszott.

Lábjegyzetek