Ezékiel 41:1–26

41  Azután bevitt engem a templomba, majd megmérte az oldaloszlopokat: hat könyök volt a szélesség az egyik oldalon, és hat könyök volt a szélesség a másik oldalon, az oldaloszlop szélessége.  A bejárat szélessége tíz könyök volt, és a bejárat oldalai öt könyök az egyik oldalon, és öt könyök a másik oldalon. Ezután megmérte a hosszúságát: ez negyven könyök volt; és a szélességét: ez húsz könyök volt.  Akkor bement belülre, majd megmérte a bejárat oldaloszlopát: ez két könyök volt; és a bejáratot: ez hat könyök volt; a bejárat szélessége pedig hét könyök volt.  Ezután megmérte a hosszúságát: ez húsz könyök volt;+ és a szélességét: ez is húsz könyök volt, a templom előtt. Akkor így szólt hozzám: „Ez a szentek szentje.”+  Azután megmérte a ház falát: ez hat könyök volt. És az oldalhelyiség szélessége négy könyök volt körös-körül; így volt ez a ház körül mindenfelől.+  Az oldalhelyiségek egymáson helyezkedtek el, oldalhelyiség oldalhelyiségen, három szinten, éspedig harmincszor; és benyúltak a házhoz tartozó falba, mármint a körös-körül elhelyezkedő oldalhelyiségek, hogy erősen álljanak, de magába a ház falába nem voltak beleerősítve.+  Az oldalhelyiségeknek kiszélesedésük és körkörös feljárójuk volt, mert a ház csavarodó folyosója feljebb és feljebb vitt a ház körül.+ Kiszélesedés tartozott tehát a házhoz fölfelé, és a legalsó szintről a középső szinten át lehetett fölmenni a legfelső szintre.+  És láttam, hogy a házat egy magasan kiemelkedő rész vette körül. Ami az oldalhelyiségek alapjait illeti, egy teljes, hat könyök hosszú nádnyira volt az illeszkedés.+  Az oldalhelyiség külső fala öt könyök széles volt. És a ház oldalhelyiségeinek építésekor szabadon hagytak egy térséget. 10  Az étkezők+ között húszkönyöknyi széles hely volt a ház körül, körös-körül. 11  És az oldalhelyiség bejárata a szabadon hagyott térségre nézett, egy bejárat északra és egy bejárat délre; és a szabadon hagyott térség területének szélessége öt könyök volt, körös-körül. 12  Az elkülönített terület előtti épület, amelynek oldala nyugatra nézett, hetven könyök széles volt. És az épület fala öt könyök széles volt körös-körül; a hosszúsága pedig kilencven könyök volt. 13  És megmérte a házat: száz könyök hosszú volt; és az elkülönített területet meg az épületet és a falait: ez is száz könyök hosszú volt. 14  A ház előrésze és a keletre levő elkülönített terület szélessége száz könyök volt. 15  És megmérte az épület hosszát az előtt az elkülönített terület előtt, amely mögött az elhelyezkedett, és a galériáit is mind az egyik, mind a másik oldalon: száz könyök volt. Továbbá a templomot és a belső helyet+ és az udvar előcsarnokait; 16  a küszöbök, a szűkülő keretű ablakok+ és a galériák ott voltak a három körül. Faburkolat volt körös-körül+ a küszöb előtt, és a padlótól az ablakokig; az ablakok pedig fedettek voltak. 17  A bejárat feletti részig és egészen a belső házig és kívül és az egész falon körös-körül, a belső házon és kívül megszabott méretek voltak, 18  és faragott kerubok+ meg pálmaábrázolások+ is; pálma volt kerub és kerub között, és két arca volt a kerubnak.+ 19  Emberarc nézett az innenső pálmára, és fiatal sörényes oroszlán arca az onnansó pálmára;+ az egész házon ilyenek voltak kifaragva körös-körül. 20  A padlótól a bejárat fölötti részig faragott kerubok és pálmaábrázolások voltak a templom falán. 21  Ami a templomot illeti, az ajtófélfa négyszögletes volt;+ és a szent hely előtt valami ilyesféle látszott: 22  a faoltár három könyök magas, és két könyök hosszú volt, és saroktámaszai voltak.+ Fából készült falai voltak a hossza mentén. Akkor így szólt hozzám: „Ez az az asztal, amely Jehova előtt van.”+ 23  A templomnak és a szent helynek két-két ajtaja volt.+ 24  Az ajtóknak két szárnyuk volt, két elfordítható ajtószárny. Az egyik ajtón is két szárny volt, és a másikon is kettő. 25  Készítettek rájuk, a templom ajtóira, kerubokat és pálmaábrázolásokat,+ olyanokat, mint amilyenek a falakra készültek, és kívül az előcsarnok előtt fából készült védőtető volt. 26  Szűkülő keretű ablakok+ és pálmaábrázolások voltak innen is, onnan is az előcsarnok oldalain, a ház oldalhelyiségein és a védőtetők mentén.

Lábjegyzetek