Ezékiel 32:1–32

32  Történt pedig, hogy a tizenkettedik évben, a tizenkettedik hónapban, a hónap első napján Jehova szava így szólt hozzám:  „Embernek fia! Kezdj gyászdalba Egyiptom királya, a fáraó felett, és így szólj hozzá: »Nemzetek fiatal sörényes oroszlánja, elnémultál!+ Olyan voltál, mint a tengeri szörnyeteg a tengerekben,+ fel-feltörtél folyóidban, lábaddal zavarossá tetted a vizeket, és felkavartad folyóikat.«  Így szól a legfőbb Úr, Jehova: »Kivetem rád hálómat+ sok nép gyülekezete által, és ők felhoznak téged vonóhálómban.+  Otthagylak a földön. A mező színére vetlek.+ Rád telepítem az egek minden repdeső teremtményét, és veled lakatom jól az egész föld vadjait.+  A hegyekre vetem húsodat, és betöltöm maradványaiddal a völgyeket.+  Megitatom a földet elfolyó véreddel+ a hegyeken; a folyómedrek is megtelnek tőled.«  »Amikor kihunysz, betakarom az egeket, és elsötétítem csillagjaikat. A napot eltakarom felhőkkel, és a hold sem ad világosságot.+  Minden fénylő világítótestet elsötétítek miattad az égen, és sötétséget borítok földedre« — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése.  »Megbántom sok nép szívét, amikor elviszem tőled a foglyokat a nemzetek közé, olyan országokba, amelyeket nem ismersz.+ 10  Rémületbe ejtek miattad sok népet,+ királyaik is borzadva fognak reszketni miattad, amikor megsuhogtatom kardomat arcuk előtt;+ minden pillanatban megremegnek, ki-ki a maga lelkéért, bukásod napján.«+ 11  Mert így szól a legfőbb Úr, Jehova: »Babilon királyának kardja eljön reád.+ 12  A vitézek kardja által hullatom el sokaságodat — a nemzetek zsarnokai ők mindnyájan.+ Bizony lerombolják Egyiptom büszkeségét, és egész sokasága megsemmisül.+ 13  Elpusztítom minden háziállatát a sok víz mellől,+ és nem zavarja föl azt többé földi ember lába,+ háziállat patája sem teszi zavarossá.« 14  »Akkor megtisztítom vizeiket, és úgy folyatom folyóikat, mint az olajat« — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése. 15  »Amikor elhagyatott pusztasággá teszem Egyiptom földjét, és az ország megfosztatik mindattól, ami betölti,+ amikor megverem minden lakóját, akkor majd megtudják, hogy én vagyok Jehova.+ 16  Gyászdal ez, és siratóként fogják énekelni. A nemzetek leányai is énekelni fogják; Egyiptomot és egész sokaságát siratják majd vele«+ — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése.” 17  Történt pedig a tizenkettedik évben, a hónap tizenötödik napján, hogy Jehova szava így szólt hozzám: 18  „Embernek fia! Sirasd Egyiptom sokaságát, és szállítsd alá+ őt és a fenséges nemzetek leányait a mélyen fekvő földre,+ a verembe szállókkal együtt.+ 19  »Kihez képest vagy te kedvesebb?+ Szállj csak alá, és feküdj a körülmetéletlenek mellé!«+ 20  »A karddal megöltek között fognak elesni.+ Kard elé adatott. Vonszoljátok el őt és egész sokaságát. 21  A vitézek első emberei a seol közepéből szólnak majd őhozzá, segítőivel beszélnek.+ Alászállnak;+ úgy fognak feküdni, mint a körülmetéletlenek, kard által megölten. 22  Ott van Asszíria, és egész gyülekezete.+ Körülötte vannak sírhelyei. Mindnyájan megölettek, kard által hullottak el.+ 23  Mert sírhelyei a verem legmélyére kerültek,+ és gyülekezete ott van a sírja körül; mindnyájan megölettek, kard által hullottak el, mert rettegést okoztak az élők földjén. 24  Ott van Elám+ és egész sokasága a sírja körül, mindnyájan megölettek, kard által hullottak el. Alászálltak körülmetéletlenül a mélyen fekvő földre, ők, akik rettegést keltettek az élők földjén; viselni fogják megaláztatásukat a verembe szállókkal együtt.+ 25  A megöltek között vetettek neki ágyat+ egész sokasága közé. A körül vannak sírhelyei. Mindnyájan körülmetéletlenek, kard által megöltek,+ mert rettegés támadt miattuk az élők földjén; viselni fogják megaláztatásukat a verembe szállókkal együtt. A megöltek közé vettetett. 26  Ott van Mések+ és Tubál+ és egész sokasága. Körülötte vannak sírhelyei. Mindnyájan körülmetéletlenek, akiket kard szúrt át, mert rettegést keltettek az élők földjén. 27  Nemde együtt fekszenek majd a vitézekkel,+ akik a körülmetéletlenek közül hullottak el, akik harci eszközeikkel együtt a seolba szálltak? Fejük alá teszik kardjukat, és vétkeik a csontjaikon lesznek,+ mert rettegésül voltak a vitézek az élők földjén.+ 28  Ami téged illet, a körülmetéletlenek között fogsz összetörni, és a kard által megöltekkel fogsz feküdni. 29  Ott van Edom+, a királyai és minden fejedelme, akik vitézségükben vettettek a kard által megöltek mellé;+ ők is a körülmetéletlenekkel+ és a verembe szállókkal együtt fognak feküdni. 30  Ott vannak észak hercegei mindahányan, és a szidóniak+ is mind, akik alászálltak a megöltekkel, vitézségük rettenetességében, megszégyenülten. Körülmetéletlenül fekszenek majd a kard által megöltekkel, és viselni fogják megaláztatásukat a verembe szállókkal együtt.+ 31  Ezeket látja majd a fáraó, és bizonyosan megvigasztalódik egész sokasága miatt.+ A fáraó és egész hadserege a kardnak megöltje lesz« — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése. 32  »Mert rettegést keltett az élők földjén;+ a körülmetéletlenek közé fogják fektetni, a kard által megöltek mellé, igen, a fáraót és egész sokaságát« — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése.”

Lábjegyzetek